Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 26

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.26

2017.gada 28.augustā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Finanšu ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis
Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

J.Reirs

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministre

-

A.Čakša

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja

-

A.Vanaga

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

J.Stinka

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

-

D.Trofimovs

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

-

L.Lejiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

-

S.Voldiņš

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

-

I.Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

K.Ozoliņš

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

R.Kronbergs

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

D.Mūrmane-Umbraško

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs

-

P.Vilks
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas priekšsēdētājs

-

R.Irklis

Valsts kontroliere

-

E.Krūmiņa

Latvijas Pašvaldību savienības padomnieks

-

G.Krasovskis

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

 

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un komunikācijas jautājumos, Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja

Protokolē

 -

B.Medvecka

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja

-

L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Tiesību aktu projekti

1.§

Rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 24.0 versija - Būvniecības procesu un informācijas sistēmas attīstība (1.kārta))"

TA-1807 ____________________________________

(E.Valantis, Dz.Rasnačs, S.Zvidriņa, A.Ašeradens, U.Bisenieks, B.Bāne, I.Vircavs, D.Reizniece-Ozola, G.Krasovskis, V.Valainis, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. kopīgi ar Tieslietu ministriju (Valsts zemes dienestu) un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju precizēt rīkojuma projekta 6.punktu atbilstoši sēdes laikā izteiktajiem priekšlikumiem;
2.2. precizēto rīkojuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2017.gada 5.septembra sēdē.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 27.marta noteikumos Nr.203 "Studējošā personas lietas noformēšanas un aktualizēšanas kārtība""

TA-1792 ____________________________________

(K.Šadurskis, A.Kiopa, Dz.Rasnačs, J.Macuka, I.Alliks, A.Barševskis, J.Bernāts, L.Lejiņa, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projektu, paredzot, ka augstskolas un koledžas līdz 2018.gada 1.aprīlim nodrošina visu studējošo personu lietu noformēšanu atbilstoši noteikumu 5.punktā minētajam;
2.2. precizēto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2017.gada 5.septembra sēdē.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumos Nr.788 "Valsts izglītības informācijas sistēmas saturs, uzturēšanas un aktualizācijas kārtība""

TA-1793 ____________________________________

(K.Šadurskis, A.Kiopa, Dz.Rasnačs, J.Macuka, I.Alliks, A.Barševskis, J.Bernāts, L.Lejiņa, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projekta anotāciju, paredzot, ka noteikumu projekts tiks īstenots Centrālajai statistikas pārvaldei piešķirto līdzekļu ietvaros un esošo cilvēkresursu ietvaros, un svītrot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 2.punktu;
2.2. precizēt noteikumu projektu, paredzot, ka augstākās izglītības iestādes līdz 2018.gada 1.aprīlim ievada sistēmā noteikumu 48. un 49.punktā minēto informāciju;
2.3. precizēt noteikumu projektu, paredzot, ka ziņas par invaliditāti un attiecīgi datu apstrāde ir iespējama tikai ar datu subjekta rakstveida piekrišanu;
2.4. precizēt noteikumu projektu, paredzot, ka absolventu personas datu apstrādi veic 10 gadus no augstskolas vai koledžas absolvēšanas dienas;
2.5. papildināt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar atzīmi, ka Izglītības un zinātnes ministrijai ir jāizvērtē iespējas izveidot arī attiecīgu reģistru profesionālajai izglītībai;
2.6. precizēto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2017.gada 5.septembra sēdē.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 12.decembra noteikumos Nr.994 "Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem""

TA-1794 ____________________________________

(K.Šadurskis, A.Kiopa, Dz.Rasnačs, J.Macuka, I.Alliks, A.Barševskis, J.Bernāts, L.Lejiņa, M.Kučinskis)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta 2017.gada 5.septembra sēdē.
 
5.§
Informatīvais ziņojums "Par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas darbības finansēšanas modeļa pilnveidošanu"

TA-1641 ____________________________________

(I.Eglītis, A.Ašeradens, R.Irklis, T.Meisītis, I.Muuls, E.Karnītis, M.Kučinskis)

Atbalstīt iesniegto informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
Valsts kancelejai informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 11.35


Ministru prezidents
Māris Kučinskis

Valsts kancelejas direktors
Jānis Citskovskis

Skatīt darba kārtību