Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 35

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.35

2017.gada 4.decembrī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Labklājības ministrs

-

J.Reirs

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministre

-

A.Čakša

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Pildegovičs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

J.Stinka

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietā - Administrācijas vadītāja

-

I.Braunfelde

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

-

D.Trofimovs

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

-

L.Lejiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

-

S.Voldiņš

Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

I.Kārkliņa

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

Dž.Innusa

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

K.Pommere

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Lapiņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

A.Draudiņš

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs

-

P.Vilks

Latvijas Pašvaldību savienības padomniece

-

K.Kinča

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

 

I.Gailīte

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja

-

L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

1.§
Noteikumu projekts "Interaktīvo azartspēļu un interaktīvo izložu spēlētāju reģistrācijas un identitātes pārbaudes kārtība"

TA-2215 ____________________________________

(A.Kaļāne, A.Ašeradens, M.Kučinskis)

 

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
Valsts kancelejai noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta 2017.gada 5.decembra sēdē.

 
2.§
Protokollēmuma projekts "Par Ministru kabineta 2015.gada 11.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.38 39.§) "Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1206 "Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai""" 7.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu"

TA-2470 ____________________________________

(K.Šadurskis, L.Lejiņa, P.Liniņš, I.Dreimane, A.Čakša, M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Veselības ministrijai mēneša laikā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu Veselības ministrijai kopīgi ar Izglītības un zinātnes ministriju, Zemkopības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Labklājības ministriju izstrādāt iespējamos risinājumus izglītojamo ēdināšanai, lai bērniem izglītības iestādēs nodrošinātu kvalitatīvu un uzturvielām bagātu ēdienu.
3. Valsts kancelejai Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar šī protokollēmuma 2.punktā minēto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.

 
3.§
Likumprojekts "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā"

TA-2321 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, O.Zeile, L.Kokorēviča, K.Kinča, I.Baldiņa, K.Gerhards, M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Tieslietu ministrijai divu nedēļu laikā:
2.1. precizēt likumprojekta redakciju, paredzot likuma spēkā stāšanos 2019.gada 1.janvārī;
2.2. precizēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 4.punktu, paredzot, ka jautājumu par papildu nepieciešamā finansējuma piešķiršanu Tieslietu ministrijas apakšprogrammā 03.01.00 "Tiesu administrēšana" 2019. gadam 70 014 EUR apmērā izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2019. gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2019., 2020. un 2021. gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem papildu finansējuma pieprasījumiem, kā arī attiecīgi precizēt likumprojekta anotāciju;
2.3. papildināt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu Tieslietu ministrijai kopīgi ar Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, pieaicinot arī Latvijas Pašvaldību savienību, sagatavot risinājumu attiecībā uz inženierbūvju kadastrālās uzmērīšanas procesa vienkāršošanu un to ierakstīšanu zemesgrāmatā;
2.4. precizēto likumprojektu, anotāciju un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 
4.§
Likumprojekts "Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā"

TA-2324 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, O.Zeile, L.Kokorēviča, K.Kinča, I.Baldiņa, K.Gerhards, M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Tieslietu ministrijai divu nedēļu laikā:
2.1. precizēt likumprojekta redakciju, paredzot likuma spēkā stāšanos 2019.gada 1.janvārī;
2.2. precizēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 4.punktu, paredzot, ka jautājumu par papildu nepieciešamā finansējuma piešķiršanu Tieslietu ministrijas programmā 07.00.00 "Nekustamā īpašuma tiesību politikas īstenošana" 2019. gadam 200 025 EUR apmērā izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2019. gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2019., 2020. un 2021. gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem papildu finansējuma pieprasījumiem, kā arī attiecīgi precizēt likumprojekta anotāciju;
2.3. precizēto likumprojektu, anotāciju un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 
5.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās""

TA-2320 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, O.Zeile, L.Kokorēviča, K.Kinča, I.Baldiņa, K.Gerhards, M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Tieslietu ministrijai divu nedēļu laikā:
2.1. precizēt likumprojekta redakciju, paredzot likuma spēkā stāšanos 2019.gada 1.janvārī;
2.2. precizēto likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
6.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās""

TA-2323 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, O.Zeile, L.Kokorēviča, K.Kinča, I.Baldiņa, K.Gerhards, M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Tieslietu ministrijai divu nedēļu laikā:
2.1. precizēt likumprojekta redakciju, paredzot likuma spēkā stāšanos 2019.gada 1.janvārī;
2.2. precizēto likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
7.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par kultūras pieminekļu aizsardzību""

TA-2326 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, O.Zeile, L.Kokorēviča, K.Kinča, I.Baldiņa, K.Gerhards, M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Tieslietu ministrijai divu nedēļu laikā:
2.1. precizēt likumprojekta redakciju, paredzot likuma spēkā stāšanos 2019.gada 1.janvārī;
2.2. precizēto likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 20.marta noteikumos Nr.200 "Noteikumi par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu atlīdzību un ēdināšanas izdevumu kompensāciju""

TA-2627 ____________________________________

(D.Gulbe, A.Cimdars, M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Finanšu ministrijai papildināt noteikumu projekta anotāciju ar informāciju par noteikumu projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma apjomu atbilstoši sēdē izteiktajiem viedokļiem un precizēto anotāciju iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai pēc precizētās anotācijas saņemšanas sagatavot noteikumu projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 
9.§
Informatīvais ziņojums "Par budžeta līdzekļu ekonomiju, ēnu ekonomikas mazināšanu un precīzas uzskaites nodrošināšanu sabiedriskā transporta pakalpojumos"

TA-1858 ____________________________________

(U.Augulis, K.Godiņš, K.Soms, N.Bergs, A.Ašeradens, I.Ošenieks, M.Kučinskis)

 

Valsts kancelejai informatīvo ziņojumu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta 2017.gada 19.decembra sēdē.
 
10.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par lauksaimniecības zemes nomu ar izpirkuma tiesībām"

TA-2637 ____________________________________

(A.Ozols, A.Aļošina, K.Gerhards, K.Kinča, M.Kučinskis)

 

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai papildināt noteikumu projekta 8.12.3.apakšpunktu ar vārdiem "nomas līguma darbības laikā" un precizēto noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

Sēdi slēdz plkst. 11.15


Ministru prezidents
Māris Kučinskis

Valsts kancelejas direktors
Jānis Citskovskis

Skatīt darba kārtību