Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 2

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.2

2018.gada 15.janvārī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents, veselības ministra pienākumu izpildītājs

 -

M.Kučinskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Finanšu ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis
Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

J.Reirs

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Pildegovičs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

J.Stinka

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietā - Administrācijas vadītāja

-

I.Braunfelde

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

-

D.Trofimovs

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

-

L.Lejiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

D.Vilsone

Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

J.Muižniece

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

K.Ozoliņš

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

R.Kronbergs

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Lapiņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Valsts kontroles pārstāvis

-

E.Korčagins
Latvijas Pašvaldību savienības padomniece

-

S.Šķiltere
Latvijas Darba devēju konfederācijas eksperts P.Leiškalns
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības pārstāvis K.Rācenājs

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas
padomes pilnvarotais nevalstisko organizāciju pārstāvis

-

K.Solovjovs

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs

P.Vilks

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

 -

 I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un komunikācijas jautājumos, Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja

Protokolē

 -

B.Medvecka

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja

-

L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Tiesību aktu projekti

1.§

Par Ministru kabineta 2016.gada 11.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.52 61.§) "Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas 2015.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un pašvaldību budžetiem"" 8.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-2813 ____________________________________

(V.Gurkovska, E.Korčagins, L.Ūbele, M.Kučinskis)

Atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
Valsts kancelejai svītrot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 3.punktu un sagatavot to izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem""

TA-1 ____________________________________

(J.Reirs, M.Kučinskis)

Ņemot vērā Labklājības ministrijas 2018.gada 12.janvāra vēstulē Nr.32-1-05/75 minēto, jautājuma izskatīšanu atlikt līdz precizēta noteikumu projekta iesniegšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" projektu iesniegumu atlases trešo kārtu"

TA-2766 ____________________________________

(D.Mūrmane-Umbraško, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Veselības ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projektu atbilstoši sēdē sniegtajai informācijai par panākto kompromisu ar Latvijas Pašvaldību savienību un slimnīcu vadītājiem;
2.2. papildināt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu Veselības ministrijai līdz 2019.gada vidum sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā izvērtējumu par esošo slimnīcu darbību;
2.3. precizēto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2018.gada 23.janvāra sēdē.
 
4.§
Likumprojekts "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā"

TA-2549 ____________________________________

(I.Kucina, S.Šķiltere, P.Leiškalns, S.Liepiņa, K.Rācenājs, I.Gailīte, Dz.Rasnačs, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Tieslietu ministrijai papildināt likumprojekta anotāciju ar informāciju par notāra atlīdzības takses indikatīvo fiksēto apmēru un precizēto anotāciju iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai pēc precizētās anotācijas saņemšanas likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Notariāta likumā" un likumprojektu "Grozījumi Bāriņtiesu likumā" (likumprojektu pakete).
 
5.§
Likumprojekts "Grozījumi Bāriņtiesu likumā"

TA-2552 ____________________________________

(I.Kucina, S.Šķiltere, P.Leiškalns, S.Liepiņa, K.Rācenājs, I.Gailīte, Dz.Rasnačs, M.Kučinskis)

Atbalstīt iesniegto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
Valsts kancelejai likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Notariāta likumā" un likumprojektu "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā" (likumprojektu pakete).
 
6.§
Likumprojekts "Grozījumi Notariāta likumā"

TA-2551 ____________________________________

(I.Kucina, S.Šķiltere, P.Leiškalns, S.Liepiņa, K.Rācenājs, I.Gailīte, Dz.Rasnačs, M.Kučinskis )

Atbalstīt iesniegto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
Valsts kancelejai likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā" un likumprojektu "Grozījumi Bāriņtiesu likumā".
 

Sēdi slēdz plkst. 10.35


Ministru prezidents,
veselības ministra pienākumu izpildītājs
Māris Kučinskis

Valsts kancelejas direktors
Jānis Citskovskis

Skatīt darba kārtību