Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 6

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.6

2018.gada 12.februārī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents, veselības ministra pienākumu izpildītājs

 -

M.Kučinskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis
Finanšu ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis
Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

J.Reirs

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministre

-

A.Čakša

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

-

N.Penke

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

J.Stinka

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

-

D.Trofimovs

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

-

L.Lejiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

-

D.Vilsone

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

-

I.Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

K.Ozoliņš

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

R.Kronbergs

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Lapiņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

E.Beļskis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs

-

P.Vilks
Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas
padomes pilnvarotais nevalstisko organizāciju pārstāvis

-

K.Solovjovs

Latvijas Pašvaldību savienības padomniece

-

S.Šķiltere

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

 -

 I.Gailīte

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja

-

L.Milenberga 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Attīstības plānošanas dokumentu projekti

1.§

Plāna projekts "Elektronisko sakaru nozares politikas plāns 2017.–2020.gadam"

TA-2818 ____________________________________

(U.Augulis, I.Gailīte, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un plāna projektu.
2. Satiksmes ministrijai:
2.1. sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu Satiksmes ministrijai pēc gada sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par numerācijas resursu izmantošanu;
2.2. aktualizēt rīkojuma projekta un plāna projekta nosaukumā un tekstā termiņus;
2.3. precizēto rīkojuma projektu, plāna projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra sēdē.
 

Tiesību aktu projekti

2.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 12.decembra noteikumos Nr.994 "Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem""

TA-191 ____________________________________

(K.Šadurskis, A.Kiopa, M.Kučinskis)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumos Nr.263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi""

TA-1790 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, L.Medina, K.Gerhards, E.Beļskis, S.Šķiltere, K.Kinča, J.Dūklavs, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai kopīgi ar Latvijas Pašvaldību savienību izvērtēt nepieciešamību izvērst Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 5.punktā minētā uzdevuma saturu un precizēt izpildes termiņu, un attiecīgi informēt Tieslietu ministriju par minētā punkta galīgo redakciju.
3. Tieslietu ministrijai:
3.1. aktualizēt un saskaņot ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju noteikumu projektā paredzētos uzdevumu izpildes termiņus;
3.2. ja nepieciešams, precizēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 5.punktu atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sniegtajai informācijai;
3.3. papildināt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu tieslietu ministram iesniegt Saeimā priekšlikumu grozijumiem Zemes pārvaldības likumā, paredzot svītrot 13.panta pirmās daļas 11.punktā ietverto deleģējumu Ministru kabinetam;
3.4. precizēt noteikumu projekta 20.punktā ietverto 75. viens prim punktu, paredzot, ka Kadastra informācijas sistēmā zemes vienībai atzīmi par tās atrašanos valsts robežas joslā un valsts robežas joslas aizņemto platību reģistrē vienu reizi gadā pēc stāvokļa uz kārtējā kalendārā gada 15. decembri;
3.5. precizēto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
4.§
Informatīvais ziņojums "Par veicamajiem pasākumiem Digitālās ekonomikas un sabiedrības indikatora Latvijas rādītāju uzlabošanai"

TA-184 ____________________________________

(J.Reirs, K.Gerhards, U.Augulis, M.Kučinskis)

1. Jautājuma izskatīšanu atlikt uz divām nedēļām.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram organizēt tikšanos ar Ministru prezidenta biedru, ekonomikas ministru, satiksmes ministru un Pārresoru koordinācijas centra pārstāvi E.Karnīti, lai vienotos par atbildīgajām ministrijām un veicamajiem uzdevumiem.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai iesniegt Valsts kancelejā informāciju par šī protokollēmuma 2.punktā minētās tikšanās rezultātiem un priekšlikumu par informatīvā ziņojuma turpmāko virzību.
 

Sēdi slēdz plkst. 11.00


Ministru prezidents,
veselības ministra pienākumu izpildītājs

Māris Kučinskis

Valsts kancelejas direktora vietā - direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 
Inese Gailīte

Skatīt darba kārtību