Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 7

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.7

2018.gada 27.februārī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents, veselības ministra pienākumu izpildītājs

 -

M.Kučinskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Finanšu ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis
Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

J.Reirs

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Pildegovičs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

J.Stinka

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

-

D.Trofimovs

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece - departamenta direktore

-

G.Arāja

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

-

D.Vilsone

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

-

I.Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

K.Ozoliņš

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

R.Kronbergs

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Lapiņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs

-

P.Vilks
Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas
padomes pilnvarotais nevalstisko organizāciju pārstāvis

-

K.Solovjovs

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

 

I.Gailīte

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja

-

L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.12.50

 

 

1.§
Konceptuāls ziņojums "Problēmjautājumi saistībā ar atbalsta mehānismu pieejamību pašvaldībām uzņēmējdarbības sekmēšanai savā teritorijā un kooperācijas intensificēšanai, to iespējamie risinājumi"

TA-525 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
2.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par 1991.gada barikāžu dalībnieka apliecības paraugu, to izsniegšanas un reģistrācijas kārtību"

TA-2814 ____________________________________

(J.Garisons, L.Medina, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Finanšu ministrijai kopīgi ar Aizsardzības ministriju un 1991.gada barikāžu dalībnieku biedrību izvērtēt budžeta pieprasījuma pamatotību un vienoties par finansējuma avotu noteikumu īstenošanai.
3. Aizsardzības ministrijai:
3.1. svītrot noteikumu projekta 16.punktu;
3.2. pēc vienošanās par finansējuma apmēru un avotu noteikumu īstenošanai precizēto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2018.gada 13.marta sēdē.
 
3.§
Noteikumu projekts "Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi"

TA-139 ____________________________________

(A.Ašeradens, M.Kučinskis)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas priekšlikumu, jautājumu izskatīt Ministru kabineta komitejas 2018.gada 5.marta sēdē.
 
4.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par sākuma termiņu reflektantu reģistrācijai un uzņemšanai augstskolās un koledžās 2018.gadā"

TA-219 ____________________________________

(L.Medina, K.Šadurskis, D.Jansone, I.Gailīte, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Valsts kancelejai aizstāt noteikumu projekta 2.punktā skaitli un vārdu "1.martu" ar skaitli un vārdu "15.martu" un precizēto noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta 2018.gada 6.marta sēdē.
3. Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot un līdz jautājuma izskatīšanai Ministru kabineta sēdē iesniegt Valsts kancelejā Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu Izglītības un zinātnes ministrijai iesniegt Saeimā izskatīšanai 3.lasījumā priekšlikumus grozījumiem Augstskolu likumā, paredzot svītrot 46.panta sesto daļu, kas nosaka, ka Ministru kabinets katru gadu nosaka sākuma termiņu reflektantu reģistrācijai un uzņemšanai augstskolās un koledžās pirmajā gadā pēc vidējās izglītības iegūšanas.
 
5.§
Informatīvais ziņojums "Par labklājības nozarē īstenotajiem energoefektivitātes paaugstināšanas projektiem 4.2.1.2.pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros"

TA-247 ____________________________________

(J.Reirs, M.Kučinskis)

Ņemot vērā Labklājības ministrijas priekšlikumu, jautājumu izskatīt Ministru kabineta komitejas 2018.gada 5.marta sēdē.
 
6.§
Likumprojekts "Personas datu apstrādes likums"

TA-299 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, B.Bāne, L.Medina, R.Kronbergs, D.Reizniece-Ozola, L.Batalauska, O.Zeile, J.Reirs, J.Dūklavs, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Tieslietu ministrijai:
2.1. precizēt likumprojekta redakciju un anotāciju atbilstoši sēdes laikā sniegtajai informācijai par panākto vienošanos ar Satiksmes ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Finanšu ministriju;
2.2. precizēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 4.punktu, norādot, ka 15 nepieciešamās amata vietas tiks rastas sava resora ietvaros, likumprojekta anotācijā norādīt, ka jautājums par papildu nepieciešamo valsts budžeta finansējuma apmēru tiks skatīts valsts budžeta 2019.gada sagatavošanas procesa ietvaros, attiecīgi precizēt aprēķinus un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektā paredzēt, ka lēmums par papildu nepieciešamo valsts budžeta finansējuma apmēru pieņemams līdz 2018.gada 1.jūnijam; precizēto anotāciju un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu saskaņot ar Finanšu ministriju;
2.3. precizēt likumprojekta anotāciju, samazinot par 5 % plānoto piemērojamā naudas soda apmēru;
2.4. precizēto likumprojektu, anotāciju un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu līdz 2018.gada 1.martam iesniegt Valsts kancelejā izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 6.marta sēdē.
3. Atzīmēt, ka Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas ir paudusi bažas attiecībā uz likumprojektā paredzēto plānveida pārbaužu veikšanas kārtību.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1474 "Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi""

TA-323 ____________________________________

(I.Alliks, I.Gailīte, M.Kučinskis)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai svītrot noteikumu projekta 2.punktu un precizēto noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta 2018.gada 6.marta sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 13.40


Ministru prezidents,
veselības ministra pienākumu izpildītājs

Māris Kučinskis

Valsts kancelejas direktors
Jānis Citskovskis

Skatīt darba kārtību