Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 9

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.9

2018.gada 12.martā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidenta, veselības ministra pienākumu izpildītāja vietā - zemkopības ministrs

 -

J.Dūklavs

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis
Finanšu ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Pildegovičs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

J.Stinka

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietā - Administrācijas vadītāja

-

I.Braunfelde

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

-

D.Trofimovs

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja

-

G.Arāja

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

-

D.Vilsone

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

-

I.Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

Dž.Innusa

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

R.Kronbergs

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Lapiņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs

-

P.Vilks
Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas
padomes pilnvarotais nevalstisko organizāciju pārstāvis

-

K.Solovjovs

Latvijas Pašvaldību savienības padomniece

-

S.Šķiltere

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

-

 I.Gailīte

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja

-

L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.11.10

 

 

1.§
Noteikumu projekts "Valsts augstskolu nekustamā īpašuma attīstības plāna sagatavošanas un valsts augstskolas bez atlīdzības nodotā valsts nekustamā īpašuma atsavināšanas kārtība"

TA-397 ____________________________________

(K.Šadurskis, I.Gailīte, D.Laipniece, J.Dūklavs)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projekta 1.pielikuma 5.piezīmi atbilstoši spēkā esošajam regulējumam;
2.2. papildināt noteikumu projekta anotāciju atbilstoši Valsts kancelejas Juridiskā departamenta atzinuma 1.punktā minētajam, kā arī attiecībā uz atsavināšanas izdevumu apmēru;
2.3. kopīgi ar Valsts kancelejas Juridisko departamentu izvērtēt Valsts kancelejas Juridiskā departamenta atzinumā minēto un, ja nepieciešams, attiecīgi precizēt noteikumu projektu;
2.4. precizēto noteikumu projektu un anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumos Nr.109 "Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta"" (TA-460).
 
2.§
Likumprojekts "Grozījumi Pasta likumā"

TA-347 ____________________________________

(V.Bajārs, J.Dūklavs)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Satiksmes ministrijai precizēt likumprojekta anotāciju atbilstoši panāktajam saskaņojumam ar Konkurences padomi un precizēto anotāciju iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai pēc precizētās anotācijas saņemšanas likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
3.§
Noteikumu projekts "Būvju klasifikācijas noteikumi"

TA-241 ____________________________________

(L.Medina, S.Šķiltere, O.Geitus-Eitvina, S.Zvidriņa, A.Ozols, J.Dūklavs)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Tieslietu ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projekta redakciju atbilstoši sēdes laikā panāktajam saskaņojumam ar Latvijas Pašvaldību savienību atbilstoši Latvijas Pašvaldību savienības atzinuma 1. un 2.punktā minētajam;
2.2. saskaņot ar Latvijas Pašvaldību savienību Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 2.punktā minētā uzdevuma izpildes termiņu;
2.3. svītrot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 3.punktu un paredzēt protokollēmuma projektā - Ministru kabinets pieņem zināšanai, ka kadastrālo vērtību metodikas (tiek izstrādāta atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 11.aprīļa sēdes protokollēmumam (prot. Nr.19 29.§) "Informatīvais ziņojums "Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam""), pilnveidošanas darbs netiks balstīts uz šajos Ministru kabineta noteikumos iekļauto būvju klasifikāciju;
2.4. precizēto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumos Nr.50 "Vietvārdu informācijas noteikumi""

TA-1738 ____________________________________

(L.Medina, K.Kinča, M.Baltiņš, Dz.Rasnačs, K.Šadurskis, R.Muciņš, J.Dūklavs)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 11.50


Ministru prezidenta,
veselības ministra pienākumu izpildītāja vietā -

zemkopības ministrs

Jānis Dūklavs

Valsts kancelejas direktora vietā -

direktora vietniece juridiskajos jautājumos,

Juridiskā departamenta vadītāja
Inese Gailīte

Skatīt darba kārtību