Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 13

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.13

2018.gada 9.aprīlī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis
Finanšu ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Labklājības ministrs

-

J.Reirs

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministre

-

A.Čakša

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

A.Vanaga

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

Ē.Eglītis

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

-

D.Trofimovs

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

-

L.Lejiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

B.Zakevica

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

-

I.Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

K.Ozoliņš

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

R.Kronbergs

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Lapiņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Pārresoru koordinācijas centra vadītāja vietnieks, nodaļas vadītājs

-

V.Vesperis
Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas
padomes pilnvarotais nevalstisko organizāciju pārstāvis

-

K.Solovjovs

Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore

-

L.Meņģelsone

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

-

 I.Gailīte

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja

-

L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Tiesību aktu projekti

1.§

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli""

TA-541 ____________________________________

(A.Kaļāne, R.Kronbergs, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Finanšu ministrijai papildināt likumprojekta anotāciju ar informāciju, ka Finanšu ministrija izvērtēs, vai likumprojektā Ministru kabinetam paredzētā pilnvarojuma nodrošināšanai izstrādājams jauns noteikumu projekts vai sagatavojami attiecīgi grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumos Nr.785 "Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokli, ar nodokli saistīto nokavējuma naudu un soda naudu ieskaita budžetā", un precizēto anotāciju iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai pēc precizētās anotācijas saņemšanas likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.221 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā""

TA-546 ____________________________________

(A.Apaņuks, A.Ašeradens, E.Karnītis, A.Kārkliņš, A.Akermanis, J.Irbe, G.Vilnītis, J.Endziņš, J.Dūklavs, L.Meņģelsone, Ē.Eglītis, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projektu un attiecīgi tā anotāciju, paredzot, ka:
2.1.1. tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai saņemt maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu tiek atceltas, ja noteikumu projekta 25.punktā minētie brīdinājumi ir nosūtīti 3 gadu periodā;
2.1.2. no noteikumu projekta 25.punktā minētā uzskaitījuma par brīdinājumiem, par kuriem 3 gadu periodā tiek atcelts lēmums, ar kuru komersantam piešķirtas tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai saņemt maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu, izslēgt nosūtītos brīdinājumus par neatbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām vides un darba drošības jomā;
2.1.3. pēc brīdinājuma izteikšanas par elektrostacijā uzstādīto mērierīču neatbilstību normatīvajos aktos par metroloģiskajām prasībām mērīšanas līdzekļiem un to metroloģiskās kontroles kārtību noteiktām prasībām verifikācijas termiņš var tikt pagarināts līdz 3 mēnešiem, ja verifikāciju veic citu Eiropas Savienības dalībvalstu vai Eiropas Ekonomikas zonas valstu akreditētas mērīšanas līdzekļu atbilstības novērtēšanas institūcijas, komersantam par to iesniedzot attiecīgu novērtēšanas institūcijas apliecinājumu;
2.1.4. pēc kontroles grupas veiktās elektrostacijas pārbaudes bez iepriekšēja brīdinājuma termiņš, kurā komersantam jāiesniedz Ekonomikas ministrijai papildu informācija pārbaudes akta sastādīšanai pēc komersanta lūguma, var tikt pagarināts līdz 20 darba dienām, ja tas pierāda objektīvus apstākļus, kādēļ informācija nevar tikt iesniegta 10 darba dienu laikā;
2.1.5. tiesību pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai saņemt maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu atcelšanas gadījumā neatbilstības dēļ, par kuru Ekonomikas ministrija izteikusi brīdinājumu un kas nav novērsta, komersantam tiek noteikts pienākums mēneša laikā atmaksāt publiskajam tirgotājam visā periodā kopš brīdinājuma izteikšanas publiskā tirgotāja izmaksāto atbalstu virs tirgus cenas par elektroenerģijas pārdošanu obligātā iepirkuma ietvaros vai maksu par uzstādīto elektrisko jaudu;
2.2. precizēto noteikumu projektu un anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.262 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību""

TA-558 ____________________________________

(A.Apaņuks, A.Ašeradens, E.Karnītis, A.Kārkliņš, A.Akermanis, J.Irbe, G.Vilnītis, J.Endziņš, J.Dūklavs, L.Meņģelsone, Ē.Eglītis, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1.precizēt noteikumu projektu un attiecīgi tā anotāciju, paredzot, ka:
2.1.1. tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros tiek atceltas, ja noteikumu projekta 30.punktā minētie brīdinājumi ir nosūtīti 3 gadu periodā;
2.1.2. no noteikumu projekta 30.punktā minētā uzskaitījuma par brīdinājumiem, par kuriem 3 gadu periodā tiek atcelts lēmums, ar kuru komersantam piešķirtas tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, izslēgt nosūtītos brīdinājumus par neatbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām vides un darba drošības jomā;
2.1.3. pēc brīdinājuma izteikšanas par elektrostacijā uzstādīto mērierīču neatbilstību normatīvajos aktos par metroloģiskajām prasībām mērīšanas līdzekļiem un to metroloģiskās kontroles kārtību noteiktām prasībām verifikācijas termiņš var tikt pagarināts līdz 3 mēnešiem, ja verifikāciju veic citu Eiropas Savienības dalībvalstu vai Eiropas Ekonomikas zonas valstu akreditētas mērīšanas līdzekļu atbilstības novērtēšanas institūcijas, komersantam par to iesniedzot attiecīgu novērtēšanas institūcijas apliecinājumu;
2.1.4. pēc kontroles grupas veiktās elektrostacijas pārbaudes bez iepriekšēja brīdinājuma termiņš, kurā komersantam jāiesniedz Ekonomikas ministrijai papildu informācija pārbaudes akta sastādīšanai, pēc komersanta lūguma var tikt pagarināts līdz 20 darba dienām, ja tas pierāda objektīvus apstākļus, kādēļ informācija nevar tikt iesniegta 10 darba dienu laikā;
2.1.5. visām biogāzes un biomasas elektrostacijām, sākot no 2021.gada 1.janvāra, vismaz 90% kalendārajā gadā elektrostacijā saražotā siltumenerģijas daudzuma, kas paliek pāri no tā izmantošanas elektrostacijas darbības nodrošināšanai, jāizmanto efektīvi. Pārejas periodā šī norma nosakāma 70% apmērā ar 2020.gada 1.janvāri. Ja attiecīgais pienākums netiek izpildīts, elektroenerģija tiek iepirkta par samazinātu iepirkuma cenu atbilstoši 37.14., 37.15., 37.16., 37.17., 37.18. vai 37.19.apakšpunktā minētajām elektroenerģijas cenas aprēķināšanas formulām;
2.1.6. tiesību pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros atcelšanas gadījumā neatbilstības dēļ, par kuru Ekonomikas ministrija izteikusi brīdinājumu un kas nav novērsta, komersantam tiek noteikts pienākums mēneša laikā atmaksāt publiskajam tirgotājam visā periodā kopš brīdinājuma izteikšanas publiskā tirgotāja izmaksāto atbalstu virs tirgus cenas par elektroenerģijas pārdošanu obligātā iepirkuma ietvaros;
2.2. precizēto noteikumu projektu un anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 10.50


Ministru prezidents
Māris Kučinskis

Valsts kancelejas direktors
Jānis Citskovskis

Skatīt darba kārtību