Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 14

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.14

2018.gada 16.aprīlī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis
Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministre

-

A.Čakša

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Pildegovičs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

Ē.Eglītis

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

-

D.Trofimovs

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

G.Arāja

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

B.Zakevica

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

-

I.Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

K.Ozoliņš

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

L.Medina

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

D.Mūrmane-Umbraško

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš
Pārresoru koordinācijas centra vadītāja vietnieks, nodaļas vadītājs

-

V.Vesperis
Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas
padomes pilnvarotais nevalstisko organizāciju pārstāvis

-

K.Solovjovs

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka vietniece

-

I.Jurča

Latvijas Pašvaldību savienības padomniece

-

V.Reitere

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

 

I.Gailīte

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja

-

L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Tiesību aktu projekti

1.§

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā""

TA-522 ____________________________________

(I.Jurča, V.Reitere, K.Šadurskis, Dz.Rasnačs, J.Dūklavs, D.Baiža, L.Medina, D.Dzilna, J.Salmiņa, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu:
2. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam:
2.1. svītrot likumprojekta 2.pantu;
2.2. kopīgi ar Ārlietu ministriju papildināt likumprojektu ar regulējumu, kas paredz izņēmumu piemērošanu ziedojuma tiesiskajā regulējumā Latvijas Republikas diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām ārvalstīs, un papildināt likumprojekta anotāciju ar pamatojumu šo izņēmumu piemērošanas nepieciešamībai;
2.3. kopīgi ar Finanšu ministriju papildināt likumprojektu ar attiecīgu regulējumu likuma 20., 23. un 25.pantā atbilstoši Finanšu ministrijas atzinumā ietvertajām redakcijām, kā arī attiecīgi papildināt likumprojekta anotāciju;
2.4. kopīgi ar Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kanceleju atkārtoti izvērtēt Latvijas Pašvaldību savienības iebildumus jautājumā par izmaiņām ziedojuma tiesiskajā regulējumā un, ja nepieciešams, attiecīgi precizēt likumprojekta redakciju;
2.5. precizēto likumprojektu un anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
2.§
Likumprojekts "Grozījumi Informācijas tehnoloģiju drošības likumā"

TA-605 ____________________________________

(S.Žogota, G.Krasovskis, R.Bergmanis, J.Garisons, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Aizsardzības ministrijai papildināt likumprojekta anotāciju ar informāciju par likumprojektā ietvertā regulējuma ietekmi uz pašvaldību uzņēmumiem un institūcijām, ka arī ar informāciju par izstrādājamo Ministru kabineta noteikumu projektu vispārīgu saturu, un precizēto anotāciju iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai pēc precizētās likumprojekta anotācijas saņemšanas likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par pašvaldības nekustamā īpašuma "Šautuve" Preiļu pagastā, Preiļu novadā, pārņemšanu valsts īpašumā un zemes vienības "Badelkas Mežs" Preiļu pagastā, Preiļu novadā, piekritību valstij un tās nostiprināšanu Zemesgrāmatā uz valsts vārda Aizsardzības ministrijas personā"

TA-539 ____________________________________

(J.Garisons, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Aizsardzības ministrijai:
2.1. atkārtoti saskaņot rīkojuma projektu ar Tieslietu ministriju;
2.2. saskaņoto rīkojuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 29.marta noteikumos Nr.245 "Noteikumi par speciālo atļauju (licenci) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai""

TA-474 ____________________________________

(I.Apsīte, L.Medina, I.Gailīte, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. papildināt noteikumu projekta anotāciju ar izvērstāku pamatojumu Ministru kabineta sēdes protokollēmumos doto uzdevumu atzīšanai par aktualitāti zaudējušiem attiecībā uz lombardu telpu papildu uzraudzības noteikšanu ar licencēšanas starpniecību;
2.2. papildināt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar pārējiem Ministru kabineta sēdes protokollēmumos dotajiem uzdevumiem veikt papildus uzraudzību par būves vai telpu grupas lietošanas veida atbilstību veicamajai darbībai, kuri arī uzskatāmi par izpildītiem vai atzīstami par aktualitāti zaudējušiem;
2.3. precizēto noteikumu projekta anotāciju un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai pēc precizētās noteikumu projekta anotācijas un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta saņemšanas noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 11.00


Ministru prezidents
Māris Kučinskis

Valsts kancelejas direktors
Jānis Citskovskis

Skatīt darba kārtību