Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 20

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.20

2018.gada 4.jūnijā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidenta vietā - finanšu ministre

 -

D.Reizniece-Ozola

 

 

 

Piedalās:

 

 

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Veselības ministre

-

A.Čakša

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Pildegovičs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietā - Administrācijas vadītāja

-

I.Jaunzeme

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

-

D.Trofimovs

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

B.Zakevica

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

-

I.Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

K.Ozoliņš

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

R.Kronbergs

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Lapiņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

J.Šnore

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs

-

P.Vilks

Latvijas Pašvaldību savienības padomniece

-

K.Kinča

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

 

I.Gailīte

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja

-

L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Tiesību aktu projekti

1.§

Likumprojekts "Grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā"

TA-927 ____________________________________

(K.Lore, I.Lipovska, K.Kinča, D.Reizniece-Ozola)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. papildināt likumprojektu atbilstoši Finanšu ministrijas priekšlikumiem: ar regulējumu, kas paredz, ka Ministru kabineta atļauja nav nepieciešama valsts īpašumā esošu nekustamo īpašumu atsavināšanai par zemes starpgabalu un par nekustamo īpašumu, kura kadastrālā vērtība ir zemāka par 5 000 EUR; ar grozījumiem likuma 42.pantā, lai vienkāršotu valsts nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldībām bez atlīdzības un rīcību gadījumos, kad nodotais nekustamais īpašums funkciju īstenošanai vairs nebūtu nepieciešams;
2.2. veikt konsultācijas ar Latvijas Pašvaldību savienību par likumprojektā paredzēto regulējumu jautājumā par izsoles dalībnieka nodokļu parāda pārbaudes brīdi, ņemot vērā, ka Ministru kabineta komitejas sēdē ir atbalstīts Ekonomikas ministrijas piedāvātais regulējums, ja vien Latvijas Pašvaldību savienībai nav būtisku argumentu sava viedokļa pamatošanai;
2.3. precizēto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 
2.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju""

TA-143 ____________________________________

(K.Lore, K.Kinča, I.Jaunzeme, D.Reizniece-Ozola)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. svītrot likumprojekta 5.pantā ietvertajos Pārejas noteikumos vārdus "Izslēgt 45.punktu";
2.2. precizēto likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
3.§
Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā"

TA-279 ____________________________________

(K.Lore, K.Kinča, I.Jaunzeme, D.Reizniece-Ozola)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. svītrot likumprojekta 10.pantu un, ja nepieciešams, attiecīgi arī citus pantus;
2.2. precizēto likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
4.§
Likumprojekts "Grozījumi Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā"

TA-854 ____________________________________

(A.Draudiņš, I.Peipiņa, G.Lukstiņa, K.Kinča, V.Strautniece, D.Reizniece-Ozola)

1. Jautājuma izskatīšanu atlikt.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai:
2.1. ņemot vērā, ka izzinātais pašvaldību viedoklis par sagatavotajiem grozījumiem ciema statusa normās atšķiras no Latvijas Pašvaldību savienības paustā viedokļa, atkārtoti izdiskutēt šo jautājumu ar Latvijas Pašvaldību savienību;
2.2. atbilstoši diskusijas rezultātiem iesniegt Valsts kancelejā priekšlikumus par likumprojekta turpmāko virzību.
 

Sēdi slēdz plkst. 10.45


Ministru prezidenta vietā - finanšu ministre
Dana Reizniece-Ozola

Valsts kancelejas direktors
Jānis Citskovskis

Skatīt darba kārtību