Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 21

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.21

2018.gada 11.jūnijā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis
Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

J.Reirs

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministre

-

A.Čakša

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

-

J.Karlsbergs

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

-

A.Pelšs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

Ē.Eglītis

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

L.Kļaviņa

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

-

D.Trofimovs

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

B.Zakevica

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

-

I.Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

Dž.Innusa

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

R.Kronbergs

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Lapiņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs

-

P.Vilks
Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas
padomes pilnvarotais nevalstisko organizāciju pārstāvis

-

K.Solovjovs

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomniece

-

K.Kinča

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

 

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un komunikācijas jautājumos, Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja

Protokolē

 -

B.Medvecka

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja

-

L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.11.00

 

 

Tiesību aktu projekti

1.§

Noteikumu projekts "Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi"

TA-2886 ____________________________________

(U.Augulis, I.Bērziņa, K.Kinča, D.Palčevska, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Finanšu ministrijai:
2.1. atbilstoši panāktajam saskaņojumam ar Latvijas Lielo pilsētu asociāciju papildināt noteikumu projektu ar regulējumu attiecībā uz gadījumiem, kad neapbūvēts zemesgabals tiek iznomāts reklāmas objektiem;
2.2. kopīgi ar Tieslietu ministriju precizēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 2.punktu, paredzot, ka, lai izvērtētu Valsts kontroles ieteikumus, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar iesaistītajām institūcijām līdz 2019.gada 1.martam pārskatīs noteikto regulējumu attiecībā uz zemes piešķiršanu personisko palīgsaimniecību vajadzībām un nepieciešamības gadījumā iesniegs Ministru kabinetā attiecīgu tiesību aktu projektus;
2.3. precizēto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija sēdē.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā"

TA-798 ____________________________________

(J.Upeniece, R.Kronbergs, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Tieslietu ministrijai sagatavot un iesniegt Valsts kancelejā Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu Tieslietu ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību, nepieciešamības gadījumā iesaistot arī citas institūcijas, sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā attiecīgus grozījumus Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumos Nr.190 "Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību".
3. Valsts kancelejai pēc Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta saņemšanas rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā"

TA-799 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē pēc šī protokola 2.§ 2.punktā Tieslietu ministrijai dotā uzdevuma izpildes.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā"

TA-800 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē pēc šī protokola 2.§ 2.punktā Tieslietu ministrijai dotā uzdevuma izpildes.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību Talsu novadā piederību vai piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā"

TA-796 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē pēc šī protokola 2.§ 2.punktā Tieslietu ministrijai dotā uzdevuma izpildes.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību Kuldīgas novadā piederību vai piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā"

TA-968 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē pēc šī protokola 2.§ 2.punktā Tieslietu ministrijai dotā uzdevuma izpildes.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību Preiļu novadā piederību vai piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā"

TA-969 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē pēc šī protokola 2.§ 2.punktā Tieslietu ministrijai dotā uzdevuma izpildes.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību Valmieras pilsētā piederību vai piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā"

TA-973 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē pēc šī protokola 2.§ 2.punktā Tieslietu ministrijai dotā uzdevuma izpildes.
 
9.§
Rīkojums projekts "Par zemes vienību Ventspils pilsētā piederību vai piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā"

TA-988 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē pēc šī protokola 2.§ 2.punktā Tieslietu ministrijai dotā uzdevuma izpildes.
 
10.§
Informatīvais ziņojums "Par invazīvām svešzemju sugām un kompetenču sadalījumu"

TA-939 ____________________________________

(K.Gerhards, J.Dūklavs, M.Kučinskis)

1. Ņemot vērā vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra sniegto informāciju, ka panākta vienošanās ar Zemkopības ministriju, informatīvais ziņojums virzāms izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai:
2.1. kopīgi ar Zemkopības ministriju precizēt informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu atbilstoši panāktajam saskaņojumam;
2.2. precizēto informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

Papildus iekļautie jautājumi

11.§

Likumprojekts "Grozījumi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā"

TA-1095 ____________________________________

(A.Pelšs, K.Kaktiņa, D.Palčevska, Dz.Rasnačs, I.Gailīte, A.Aizupietis, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Ārlietu ministrijai steidzami precizēt likumprojekta anotāciju atbilstoši sēdes laikā sniegtajai informācijai un precizēto anotāciju iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai kopīgi ar Ārlietu ministriju precizēt likumprojekta redakciju atbilstoši sēdes laikā sniegtajai informācijai un precizēto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta 2018.gada 12.jūnija sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 11.25


Ministru prezidents
Māris Kučinskis

Valsts kancelejas direktors
Jānis Citskovskis

Skatīt darba kārtību