Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 22

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.22

2018.gada 18.jūnijā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis
Finanšu ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis
Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

J.Reirs

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministre

-

A.Čakša

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Pildegovičs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietā - Administrācijas vadītāja

-

I.Jaunzeme

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

-

D.Trofimovs

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

-

L.Lejiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

B.Zakevica

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

-

I.Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

Dž.Innusa

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

R.Kronbergs

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Lapiņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Pārresoru koordinācijas centra vadītāja vietniece, nodaļs vadītāja

-

R.Osvalde
Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas
padomes pilnvarotais nevalstisko organizāciju pārstāvis

-

K.Solovjovs

Latvijas Darba devēju konfederācijas eksperts

-

P.Leiškalns

Latvijas Pašvaldību savienības padomniece

-

L.Pudža

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

 

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un komunikācijas jautājumos, Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja

Protokolē

 -

B.Medvecka

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja

-

L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.11.00

 

 

Tiesību aktu projekti

1.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumos Nr.784 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā""

TA-1054 ____________________________________

(D.Rancāne, L.Austrupe, L.Pudža, K.Gerhards, M.Kučinskis)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1220 "Asignējumu piešķiršanas un izpildes kārtība""

TA-1055 ____________________________________

(D.Rancāne, L.Austrupe, L.Pudža, K.Gerhards, M.Kučinskis)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 17.marta noteikumos Nr.130 "Noteikumi par valsts budžeta līdzekļu plānošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un maksājumu veikšanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā""

TA-1056 ____________________________________

(D.Rancāne, L.Austrupe, L.Pudža, K.Gerhards, M.Kučinskis)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.februāra noteikumos Nr.77 "Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtība 2014.–2020.gada plānošanas periodā""

TA-930 ____________________________________

(S.Ozola, L.Pudža, D.Reizniece-Ozola, M.Kučinskis)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Papildus iekļauti jautājumi

5.§

Noteikumu projekts "Audžuģimenes noteikumi"

TA-1154 ____________________________________

(J.Reirs, L.Medina, Dz.Rasnačs, A.Čakša, I.Alliks, I.Dundure, P.Leiškalns, R.Osvalde, V.Kleinbergs, L.Liepa, Ā.Martukāne, J.Erts, L.Skutāne, M.Kučinskis)

1. Kopumā atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Labklājības ministrijai:
2.1. svītrot noteikumu projekta 15.2.apakšpunktu;
2.2. kopīgi ar Veselības ministriju un Tieslietu ministriju vienoties par bāriņtiesā iesniedzamajām izziņām (piemēram, no Narkoloģisko slimnieku un atkarību izraisošo vielu lietotāju valsts reģistra; no Psihisko traucējumu un psihisko slimību valsts reģistra), lai laulātos (personu) atzītu par piemērotiem audžuģimenes pienākumu veikšanai, un attiecīgi precizēt noteikumu projekta redakciju;
2.3. kopīgi ar Veselības ministriju vienoties par regulējuma nepieciešamību noteikumu projektā jautājumā par bērna veselības stāvokli;
2.4. organizēt starpinstitūciju sanāksmi ar Latvijas Pašvaldību savienību, Pārresoru koordinācijas centru un noteikumu projekta izstrādē iesaistītajām nozari pārstāvošajām nevalstiskajām organizācijām un, ja nepieciešams, citām institūcijām iebildumu izvērtēšanai un noteikumu projekta precizēšanai;
2.5. precizēto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija sēdē.
 
6.§
Noteikumu projekts "Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra noteikumi"

TA-1156 ____________________________________

(I.Alliks, I.Dundure, J.Reirs, P.Leiškalns, R.Osvalde, V.Kleinbergs, L.Liepa, Ā.Martukāne, J.Erts, L.Skutāne, M.Kučinskis)

1. Kopumā atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Labklājības ministrijai:
2.1. papildināt noteikumu projekta anotāciju ar informāciju par pašvaldību lomu noteikumu īstenošanā atbilstoši labklājības ministra sniegtajai informācijai;
2.2. organizēt starpinstitūciju sanāksmi ar Latvijas Pašvaldību savienību, Pārresoru koordinācijas centru un noteikumu projekta izstrādē iesaistītajām nozari pārstāvošajām nevalstiskajām organizācijām un, ja nepieciešams, citām institūcijām iebildumu izvērtēšanai un noteikumu projekta precizēšanai ;
2.3. precizēto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 12.10


Ministru prezidents
Māris Kučinskis

Valsts kancelejas direktors
Jānis Citskovskis

Skatīt darba kārtību