Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 25

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.25

2018.gada 16.jūlijā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja

-

A.Vanaga

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

Ē.Eglītis

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

-

D.Trofimovs

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja

-

G.Arāja

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

B.Zakevica

Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

I.Kārkliņa

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

K.Ozoliņš

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

R.Kronbergs

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

Ā.Kasparāns

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

E.Turka

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

J.Šnore

Pārresoru koordinācijas centra vadītāja vietniece, nodaļas vadītāja

-

R.Osvalde
Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas
padomes pilnvarotais nevalstisko organizāciju pārstāvis

-

K.Solovjovs

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

 

I.Gailīte

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja

-

L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Tiesību aktu projekti

1.§

Informatīvais ziņojums "Par labklājības nozarē īstenotajiem energoefektivitātes paaugstināšanas projektiem 4.2.1.2.pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros"

TA-247 ____________________________________

(I.Kārkliņa, M.Kučinskis)

Atbalstīt iesniegto informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
Valsts kancelejai informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
2.§
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta sēdes protokola Nr.40 40.§ 4.punkta atzīšanu par spēku zaudējušu"

TA-1238 ____________________________________

(E.Valantis, D.Hildebrante, A.Paegle, J.Salmiņa, A.Ašeradens, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Ekonomikas ministrijai precizēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 4.punktu, paredzot, ka jautājums par Ekonomikas ministrijai 2019.gadā un turpmākajos gados nepieciešamo finansējumu vienotās elektroniskās darba laika datu bāzes Būvniecības informācijas sistēmā izveidei un uzturēšanai skatāms Ministru kabinetā likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2019., 2020. un 2021.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2019.gadam" sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem prioritārajiem pasākumiem, precizēt 5.punktu, paredzot sistēmas ieviešanas termiņu 2019.gada 1.jūlijs, un precizēto protokollēmuma projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai pēc precizētā Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu saņemšanas informatīvo ziņojumu un precizēto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
3.§
Noteikumu projekts "Valsts nodevu uzskaites noteikumi"

TA-617 ____________________________________

(J.Salmiņa, L.Medina, A.Munda, G.Paidere, A.Vanaga, E.Turka, B.Bāne, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Finanšu ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projektu atbilstoši Tieslietu ministrijas iebildumam, paredzot pārejas periodu līdz 2021. gada 31. decembrim attiecībā uz atsevišķām valsts nodevu administrācijām;
2.2. organizēt starpinstitūciju sanāksmi ar Ārlietu ministriju, lai atkārtoti izvērtētu paredzēto normatīvo regulējumu attiecībā uz diplomātiskajām konsulārajām pārstāvniecībām ārvalstīs, vienlaikus ņemot vērā, ka noteikumu projektā ietvertā regulējuma izpilde nodrošināma piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros;
2.3. precizēt noteikumu projektā noteikumu spēkā stāšanās datumu;
2.4. precizēto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumos Nr.589 "Tiesu administrācijas nolikums"" (TA-792).
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumos Nr.589 "Tiesu administrācijas nolikums""

TA-792 ____________________________________

(J.Salmiņa, M.Kučinskis)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar noteikumu projektu "Valsts nodevu uzskaites noteikumi" (TA-617).
 

Sēdi slēdz plkst. 10.55


Ministru prezidents
Māris Kučinskis

Valsts kancelejas direktora vietā - direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 
Inese Gailīte

Skatīt darba kārtību