Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 38

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.38

2018.gada 3.decembrī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis
Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs, izglītības un zinātnes ministra pienākumu izpildītājs

-

J.Reirs

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietnieks - poiltiskais direktors

-

J.Karlsbergs

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Pelšs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

Ē.Eglītis

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietā - Administrācijas vadītāja

-

I.Braunfelde

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

-

D.Trofimovs

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

-

L.Lejiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

-

D.Vilsone

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

-

I.Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

Dž.Innusa

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

R.Kronbergs

Veselības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja

-

 D.Mūrmane-Umbraško

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs

-

P.Vilks

Latvijas Darba devēju konfederācijas eksperts

-

P.Leiškalns

Latvijas Pašvaldību savienības padomniece

-

S.Šķiltere

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

 -

 I.Gailīte

Protokolē

 

 

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja

-

L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Attīstības plānošanas dokumentu projekti

1.§

Plāna projekts "Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas pamatnostādņu 2014.–2020.gadam īstenošanas plāns 2018.–2020.gadam"

TA-2365 ____________________________________

(J.Muižniece, P.Leiškalns, J.Reirs, M.Kučinskis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un plāna projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu un plāna projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Tiesību aktu projekti

2.§

Noteikumu projekts "Nodibinājuma "Akadēmiskās informācijas centrs" maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-2288 ____________________________________

(D.Stepanovs, R.Muktupāvela, A.Baumanis, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot un iesniegt Valsts kancelejā Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, paredzot, ka jautājums par studiju virzienu akreditācijas cenrādi tiek lemts pēc Ministru kabineta noteikumu "Studiju virzienu atvēršanas un akreditācijas noteikumi" pieņemšanas.
3. Valsts kancelejai pēc Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta saņemšanas noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta 2018.gada 11.decembra sēdē.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par atmežošanu nekustamajā īpašumā "Valsts mežs Rucava" zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6484 011 0076, Rucavas pagastā, Rucavas novadā"

TA-2004 ____________________________________

(R.Muciņš, D.Palčevska, Dz.Rasnačs, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai:
2.1. papildināt rīkojuma projekta anotāciju ar izvērstāku informāciju par paredzamo pozitīvo rezultātu sabiedrībai kopumā rīkojuma projekta pieņemšanas gadījumā;
2.2. sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sagatavot un līdz 2019.gada 1.februārim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu par attiecīgiem grozījumiem Aizsargjoslu likuma 36.pantā;
2.3. precizēto anotāciju un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai pēc precizētās anotācijas un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta saņemšanas rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
4.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""

TA-1639 ____________________________________

(J.Salmiņa, S.Šķiltere, G.Vilnītis, J.Lielpēteris, Dz.Rasnačs, J.Dūklavs, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Finanšu ministrijai papildināt likumprojekta anotāciju ar informāciju, ka likumprojektā paredzētais regulējums tā izskatīšanas laikā Saeimā ir saskaņojams ar Saeimā pirmajā lasījumā pieņemtā likumprojekta "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām"" (1157/Lp12) normatīvo regulējumu, un precizēto anotāciju iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai pēc precizētās anotācijas saņemšanas likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta 2018.gada 18.decembra sēdē.
 

Papildus iekļautie jautājumi

5.§

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""

TA-2521 ____________________________________

(J.Salmiņa, E.Valantis, B.Fromane, A.Ašeradens, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Finanšu ministrijai:
2.1. precizēt likumprojekta redakciju, paredzot, ka dati no elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas uz vienoto elektroniskās darba laika uzskaites datubāzi nododami ar 2019.gada 1.septembri, kā arī attiecīgi precizēt likumprojekta anotāciju;
2.2. precizēto likumprojektu un anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

Sēdi slēdz plkst. 11.05


Ministru prezidents
Māris Kučinskis

Valsts kancelejas direktors
Jānis Citskovskis

Skatīt darba kārtību