Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)

 

 

No 08.09.2021. dokumenti pieejami TAP portālā
https://tapportals.mk.gov.lv/meetings/cabinet_ministers 


Ministru kabinets – valdība – ir koleģiāla institūcija, kas lēmumus pieņem Ministru kabineta sēdēs.

Ministru kabinets atbilstoši savai kompetencei izskata politikas plānošanas dokumentu projektus, ārējo un iekšējo tiesību aktu projektus, Ministru kabineta rīkojumu projektus, informatīvos ziņojumus, Latvijas Republikas nacionālo pozīciju un nostāju projektus, kā arī citus tā kompetencē esošus jautājumus .

Ministru kabineta sēdē pieņemtie tiesību akti tiek publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, atbalstītie likumprojekti tiek nosūtīti Saeimai.

Ministru kabineta sēdes parasti notiek reizi nedēļā (otrdienās), un tās vada Ministru prezidents.

Ministru kabineta sēdēs ar balsstiesībām piedalās visi Ministru kabineta locekļi. Lēmumu pieņemšanai Ministru kabineta sēdēs ir nepieciešams kvorums – vairāk kā puse no Ministru kabineta locekļu kopskaita.

Ministru kabineta sēdēs ar padomdevēja tiesībām var piedalīties: ģenerālprokurors, valsts kontrolieris, Latvijas Bankas prezidents, tiesībsargs, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas priekšsēdētājs, Valsts kancelejas direktors, citas tiesību aktos noteiktās amatpersonas, kā arī Ministru prezidenta uzaicinātās personas (attiecīgajā darba kārtības jautājumā).

Ministru kabineta sēdes ir atklātas, tajās var piedalīties plašsaziņas līdzekļu un nevalstisko organizāciju pārstāvji. Valdības sēdēs var vērot tiešraidē: http://www.mk.gov.lv/lv/tiesraide