Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


Ministru kabineta 2018.gada 25.septembra sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2018.gada 19.septembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2018.gada 25.septembrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  TA-1857  Rīkojuma projekts "Par civilā eksperta dalību Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Speciālajā novērošanas misijā Ukrainā"   Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis (ĀM)    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-165
TA-1751 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.5.pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-453
TA-1615 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Transporta enerģijas aprites cikla siltumnīcefekta gāzu emisiju daudzuma un tā samazinājuma aprēķināšanas un ziņošanas kārtība"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-516
TA-1576 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.530 "Dzelzceļa būvnoteikumi""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-517
TA-1586 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 "Ēku būvnoteikumi""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-518
TA-1588 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.501 "Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-519
TA-1590 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumos Nr.573 "Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-520
TA-1591 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumos Nr.631 "Latvijas Republikas iekšējo jūras ūdeņu, teritoriālās jūras un ekskluzīvās ekonomiskās zonas būvju būvnoteikumi""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-521
TA-1592 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 24.novembra noteikumos Nr.661 "Ar radiācijas drošību saistīto būvju būvnoteikumi""   Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-522
TA-1593 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi""   Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-513
TA-1594 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 16.septembra noteikumos Nr.550 "Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-515
TA-1595 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumos Nr.633 "Autoceļu un ielu būvnoteikumi""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-514
TA-1596 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 9.maija noteikumos Nr.253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-710
TA-1690 
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumu Nr.578 "Noteikumi par cilvēku pārvadāšanai paredzētām trošu ceļu iekārtām" atzīšanu par spēku zaudējušiem""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-709
TA-1691 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 14.augusta noteikumos Nr.555 "Trošu ceļu iekārtu tehniskās uzraudzības kārtība""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-3
TA-1184 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Publiskās un privātās partnerības likumā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  TA-1426  (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likums"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  TA-1427  (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-423
TA-1325 
Likumprojekts "Grozījumi Publisko iepirkumu likumā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-663
TA-1820 
Likumprojekts "Grozījumi Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-661
TA-1823 
Likumprojekts "Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-662
TA-1825 
Likumprojekts "Grozījumi Publiskās un privātās partnerības likumā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-963
TA-1710 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-691
TA-1775 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Rīgā pārdošanu"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  TA-1855  Par Ministru kabineta 2018.gada 17.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.33 7.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 31.jūlija noteikumos Nr.525 "Kārtība, kādā atsevišķiem naftas produktiem piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvojumu no akcīzes nodokļa""" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  VSS-747
TA-1738 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 14.septembra rīkojumā Nr.452 "Par Latvijas Republikas pilnvarotajiem robežas pārstāvjiem""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  TA-1870  Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  VSS-748
TA-1737 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  VSS-749
TA-1835 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  VSS-726
TA-1807 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu pierobežas ceļa Salienas pagastā zemes nodalījuma joslai"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  VSS-722
TA-1876 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu pierobežas ceļa ap Burtnieku novērošanas torni zemes nodalījuma joslai"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.32.  TA-1858  Par Ministru kabineta 2017.gada 17.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.3 37.§) "Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas valsts robežas integrētas pārvaldības koncepcijas 2013.-2018.gadam īstenošanu un plānotajām turpmākajām darbībām"" 3.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.33.  VSS-289
TA-1717 
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.34.  VSS-467
TA-1746 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumos Nr.304 "Noteikumi par zāļu ražošanas un kontroles kārtību, par zāļu ražošanu atbildīgās amatpersonas kvalifikācijas prasībām un profesionālo pieredzi un kārtību, kādā zāļu ražošanas uzņēmumam izsniedz labas ražošanas prakses sertifikātu""  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.35.  VSS-468
TA-1747 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.436 "Zāļu ievešanas un izvešanas kārtība""   Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.36.  TA-1854  Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca "Ainaži"", valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca", valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca", valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Slimnīca "Ģintermuiža"", valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Piejūras slimnīca", valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca" un valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" 2017.gada peļņas daļu"  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.37.  TA-1875  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.38.  VSS-251
TA-1833 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.39.  TA-1897  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par proporciju, kādā īpašuma kompensācijas sertifikātu vietā par maksāšanas līdzekli var izmantot privatizācijas sertifikātus laikposmā no 2018.gada 1.oktobra līdz 31.decembrim"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.40.  TA-1917  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par valsts pētījumu programmu "Enerģētika""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.41.  TA-1878  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par rezerves kapitāla palielināšanu"   Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.42.  TA-1927  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par valsts pētījumu programmu "Latviešu valoda""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.43.  TA-1935  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola     
II. Informācija
2.1.  VSS-619
TA-1834 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par pakalpojumu vides pilnveidi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  E.Beļskis G.Ozols  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-1954  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2018.gada 27.septembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  M.Rone   
III. Ministru kabineta lieta
3.1.  TA-1143  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Tiesībsargam (par Ministru kabineta 2013.gada 26.novembra noteikumu Nr.1354 "Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā" pilnveidošanu)   Tiesībsargs  D.Reizniece- Ozola Dz.Rasnačs  L.Pranta  Izskatīts MK sēdē 
IV. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
4.1.  TA-1925  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā sākotnējā pozīcija "Par priekšlikumu Eiropas Finanšu uzraudzības sistēmas darbības pārskatīšanai"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  A.Zitcere  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-1943  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2008/96/EK par ceļu infrastruktūras drošības pārvaldību"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  T.Vectirāns  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-1945  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par 2018.gada 28.septembra Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes (pētniecības) sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem" un Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pētniecības un inovācijas pamatprogrammas "Apvārsnis Eiropa" izveidi un dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumiem"   Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  D.Stepanovs  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
5.1.  TA-1836  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par institūcijām, kurām nodrošināma piekļuve ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīklam"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-1931  (iekļauts papildus) Ierobežotas pieejamības informācija  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-1926  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par sarunu norisi ar OECD par FKTK un Kontroles dienesta noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas sistēmas darbības efektivitātes un proporcionalitātes izvērtējumu"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  L.Kļaviņa  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-1932  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  A.Zitcere D.Veidemane R.Rācene-Bērtule   Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-1933  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Prokuratūras likumā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  A.Zitcere D.Veidemane R.Rācene-Bērtule   Izskatīts MK sēdē 
5.6.  TA-1953  (iekļauts papildus) Plāna projekts "Pasākumu plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai laika periodam līdz 2019.gada 31.decembrim"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  L.Kļaviņa A.Zitcere D.Veidemane R.Rācene-Bērtule S.Liepiņa  Izskatīts MK sēdē