Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


Ministru kabineta ārkārtas 2018.gada 15.oktobra sēdes darba kārtība (pēc Ministru kabineta komitejas sēdes)

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2018.gada  11.oktobrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

ĀRKĀRTAS SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2018.gada 15.oktobrī
pēc Ministru kabineta komitejas sēdes

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi
1.1.  TA-2106  Plāna projekts "Latvijas Vispārējās valdības budžeta plāna projekts 2019.gadam"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  L.Kļaviņa N.Sakss G.Trupovnieks J.Platais D.Kalsone G.Keiša J.Burģe D.Stikuts E.Gusāre E.Severs M.Kosareva  Izskatīts MK sēdē