Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


Ministru kabineta 2019.gada 5.februāra sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidents

Arturs Krišjānis Kariņš
Rīgā, 2019.gada  31.janvārī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2019.gada 5.februārī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  TA-153  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Ministru prezidents  A.K.Kariņš    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-1203
TA-61 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 26.aprīļa noteikumos Nr.327 "Noteikumi par elektronisko sakaru komersantu rīcības plānā ietveramo informāciju, šā plāna izpildes kontroli un kārtību, kādā galalietotājiem tiek īslaicīgi slēgta piekļuve elektronisko sakaru tīklam""  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-1118
TA-85 
Rīkojuma projekts "Par Kuldīgas novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  TA-72  Par Ministru kabineta 2016.gada 6.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.44 2.§) "Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē" īstenošanas noteikumi"" 2.punktā un 3.punktā doto uzdevumu atzīšanu par aktualitāti zaudējušiem  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  TA-73  Par Ministru kabineta 2017.gada 7.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.11 7.§) "Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"" 2.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-1226
TA-41 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Mucenieku ielā 3, Rīgā, pārdošanu"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  TA-140  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 8.maija rīkojumā Nr.222 "Par Sabiedriskā labuma komisiju""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  TA-87  Par Ministru kabineta 2017.gada 3.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.22 36.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanas informācijas apmaiņas sistēmas datu bāzē esošās informācijas tālāku izmantošanu valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanā"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-1308
TA-88 
Likumprojekts "Grozījums Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-617
TA-71 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.554 "Noteikumi par valstīm, kuru pilsoņiem, izsniedzot vīzu vai uzturēšanās atļauju, veic papildu pārbaudi""  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-1117
TA-128 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-1229
TA-77 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  TA-23  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) Rīkojuma projekts "Par XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku rīcības komiteju"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-1128
TA-2640 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības Ogres novada pašvaldības īpašumā"   Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  TA-118  Par Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.34 39.§) "Noteikumu projekts "Nodibinājuma "Akadēmiskās informācijas centrs" maksas pakalpojumu cenrādis"" 2.punkta atzīšanu par aktualitāti zaudējušu  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  TA-89  Par Ministru kabineta 2017.gada 16.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.25 30.§) "Informatīvais ziņojums "Augstākās izglītības pārvaldības modernizācijas un jaunā augstākās izglītības finansēšanas modeļa ieviešanas gaita un rezultāti"" 4.punktā dotā uzdevuma izpildi  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  TA-98  Par Ministru kabineta 2016.gada 26.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.4 91.§) "Informatīvais ziņojums "Par Saeimas Parlamentārās izmeklēšanas komisijas par Latvijas valsts rīcību, izvērtējot 2013.gada 21.novembrī Zolitūdē notikušās traģēdijas cēloņus, un turpmākajām darbībām, kas veiktas normatīvo aktu un valsts pārvaldes un pašvaldību darbības sakārtošanā, lai nepieļautu līdzīgu traģēdiju atkārtošanos, kā arī par darbībām minētās traģēdijas seku novēršanā galaziņojumā ministrijām noteikto uzdevumu izvērtējumu"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  TA-93  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 10.septembra rīkojumā Nr.490 "Par komisiju atlīdzības noteikšanai par reprogrāfisko reproducēšanu""  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-497
TA-31 
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes nodošanu Stopiņu novada pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-723
TA-34 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  TA-94  Par Ministru kabineta 2017.gada 5.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.60 23.§) "Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas un Īslandes, Lihtenšteinas Firstistes un Norvēģijas Karalistes saprašanās memorandu par Eiropas Ekonomikas zonas instrumenta ieviešanu 2014.–2021.gadā"" 4.1.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  TA-60  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Dānijas Karalistes Aizsardzības ministrijas un Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrijas saprašanās memorandu par Daudznacionālā divīzijas štāba "Ziemeļi" izveidošanu"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-28  Rīkojuma projekts "Par Ievu Jaunzemi"  Finanšu ministrija  J.Reirs  I.Jaunzeme  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-102  Rīkojuma projekts "Par Oksanu Lentjušenkovu"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  O.Lentjušenkova  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-1222
TA-124 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 27.jūnija noteikumos Nr.211 "Noteikumi par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības standartu""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-1182
TA-69 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.novembra noteikumos Nr.880 "Pretterorisma centra ekspertu konsultatīvās padomes nolikums""  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-166  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par turpmāko rīcību administratīvi teritoriālās reformas pabeigšanai"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce  A.Draudiņš M.Pūķis  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-169  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2019.gada 7.- 8.februāra neformālajā sanāksmē izskatāmajiem Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem   Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-186  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2019.gada 7.- 8.februāra neformālajā sanāksmē izskatāmajiem Tieslietu ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  K.Pommere  Izskatīts MK sēdē 
IV. Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi (slēgtā daļa)
4.1.  TA-183  Informatīvais ziņojums "Par makroekonomisko rādītāju, ieņēmumu un vispārējās valdības budžeta bilances prognozēm 2019.-2021.gadā"  Finanšu ministrija  J.Reirs  L.Kļaviņa I.Vasaraudze D.Stikuts J.Burģe N.Sakss G.Trupovnieks I.Šņucins K.Bāra J.Plūme T.Trubača A.Jarockis B.Vīlipa J.Salmiņa M.Kosareva I.Vilks, Valsts prezidenta kancelejas, Augstākās tiesas, Satversmes tiesas, Valsts kontroles, Prokuratūras, Tiesībsarga biroja, Tieslietu padomes, NEPLP, SPRK, LPS, LTRK, LDDK, LBAS, Fiskālās disciplīnas padomes pārstāvji  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-178  Informatīvais ziņojums "Fiskālo risku deklarācija"  Finanšu ministrija  J.Reirs  L.Kļaviņa N.Sakss G.Trupovnieks   Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-179  Informatīvais ziņojums "Par neatkarīgo institūciju prioritārajiem pasākumiem 2019., 2020. un 2021.gadam"  Finanšu ministrija  J.Reirs  J.Plūme K.Ketners T.Trubača J.Šints   Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-2143  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (2018.) Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas 2019., 2020. un 2021.gadam rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta 2019., 2020. un 2021.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2019.gadam" izstrādes procesā"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
5.1.  VSS-815
TA-96 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 15.marta noteikumos Nr.160 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1.specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-126  Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-92  Paskaidrojumu projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr.A420129719   Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams  I.Šuplinska  E.Severs  Izskatīts MK sēdē