Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


Ministru kabineta 2019.gada 12.februāra sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidents

A.K.Kariņš
Rīgā, 2019.gada  7.februārī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2019.gada 12.februārī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-355
TA-106 
Likumprojekts "Grozījumi Nacionālo bruņoto spēku likumā"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-1249
TA-107 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu Ādažu poligona teritorijas paplašināšanai"   Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-1094
TA-75 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.812 "Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-1135
TA-141 
Noteikumu projekts "Noteikumi par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem"   Finanšu ministrija  E.Rinkēvičs (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-1276
TA-116 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Vikingu ielā 10A, Jūrmalā, nodošanu Ekonomikas ministrijas valdījumā"  Finanšu ministrija  E.Rinkēvičs (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-1275
TA-115 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Jūrmalā pārņemšanu valsts īpašumā Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu"  Finanšu ministrija  E.Rinkēvičs (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-1274
TA-117 
Rīkojuma projekts "Par valsts dzīvokļa īpašuma Raiņa bulvārī, Rīgā, pārdošanu"  Finanšu ministrija  E.Rinkēvičs (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-1269
TA-100 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 3.oktobra noteikumos Nr.600 "Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra maksas pakalpojumu cenrādis""  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-1174
TA-83 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Krišjāņa Valdemāra ielā 161, Rīgā, nodošanu Banku augstskolas īpašumā"   Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-1169
TA-144 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 23.maija noteikumos Nr.264 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām""  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  TA-148  Rīkojuma projekts "Par atklāta konkursa izsludināšanu Eiropas Prokuratūras Eiropas prokurora amata pretendentu atlasei"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-1165
TA-176 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 21.marta noteikumos Nr.229 "Uztura padomes nolikums""   Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  TA-177  Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-1148
TA-131 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumos Nr.590 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju"""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-1254
TA-132 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 7.aprīļa noteikumos Nr.171 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.-2020.gada plānošanas periodā"  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  TA-160  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-224  Rīkojuma projekts "Par Dainu Mūrmani-Umbraško"   Veselības ministrija  I.Viņķele  D.Mūrmane- Umbraško  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-190  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem'""  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro  A.Apaņuks K.Lore  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-151  Rīkojuma projekts "Par pamatbudžeta programmas "Ekonomikas attīstības programma" finanšu līdzekļu izmantošanu"  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro  D.Vītola E.Valantis  Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-1175
TA-99 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 16.jūlija noteikumos Nr.404 "Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-261  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 12.marta rīkojumā Nr.101 "Par likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2019., 2020. un 2021.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2019.gadam" sagatavošanas grafiku""   Finanšu ministrija  E.Rinkēvičs (FM)  J.Plūme T.Trubača J.Šints  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-164  Informatīvais ziņojums "Par Finanšu sektora attīstības plāna 2017.-2019.gadam izpildi" un rīkojuma projekts "Grozījumi Finanšu sektora attīstības plānā 2017.-2019.gadam"  Finanšu ministrija  E.Rinkēvičs (FM)  L.Kļaviņa A.Zitcere N.Sakss J.Brazovskis  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-180  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.233 "Finanšu sektora attīstības padomes nolikums""  Finanšu ministrija  E.Rinkēvičs (FM)    Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-154  (jautājuma izskatīšana uz divām nedēļām atlikta) Informatīvais ziņojums "Par Valsts pārvaldes reformu plāna 2020 sadaļas "Pasākumi mērķu sasniegšanai" 4.4.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce  U.Bisenieks O.Fiļipovičs   Izskatīts MK un atlikts 
3.4.  TA-112  Informatīvais ziņojums "Par lauksaimniecības platību apdrošināšanas sistēmas pilnveidošanu"  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
3.5.  TA-282  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par tieslietu ministra prioritāriem rīcības virzieniem efektīvas tieslietu sistēmas attīstībai, lai veicinātu tautsaimniecības izaugsmi"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  TA-39  Atbildes projekts Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai (par likumprojektu "Nekustamā īpašuma darījumu starpnieku darbības likums")  LR Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija  E.Rinkēvičs (FM)  A.Zitcere  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-16  Atzinuma projekts "Par valsts budžeta finansējuma iespējamo palielinājumu politiskajām organizācijām"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-208  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.721 "Kārtība, kādā bērni šķērso valsts robežu""  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens  S.Silkalna M.Klīve S.Rupjā S.Paura A.Butāne  Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-207  Likumprojekts "Grozījums Imigrācijas likumā"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens  S.Silkalna M.Klīve S.Rupjā S.Paura A.Butāne  Izskatīts MK sēdē 
4.5.  TA-236  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 1.decembra noteikumos Nr.678 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2.pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" īstenošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro  R.Aleksejenko K.Soms  Izskatīts MK sēdē 
4.6.  TA-235  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Dokumentu legalizācijas likumā"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  S.Silkalna M.Klīve S.Rupjā S.Paura A.Butāne  Izskatīts MK sēdē 
4.7.  TA-237  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījums Augstskolu likumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  D.Stepanovs S.Silkalna M.Klīve S.Rupjā S.Paura A.Butāne  Izskatīts MK sēdē 
4.8.  TA-225  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījums Invaliditātes likumā"  Labklājības ministrija  R.Petraviča  J.Muižniece L.Liepiņa S.Silkalna M.Klīve S.Rupjā S.Paura A.Butāne  Izskatīts MK sēdē 
4.9.  TA-226  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījums Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā"  Labklājības ministrija  R.Petraviča  J.Muižniece L.Liepiņa S.Silkalna M.Klīve S.Rupjā S.Paura A.Butāne  Izskatīts MK sēdē 
4.10.  TA-229  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījums Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā"  Labklājības ministrija  R.Petraviča  J.Muižniece L.Liepiņa S.Silkalna M.Klīve S.Rupjā S.Paura A.Butāne  Izskatīts MK sēdē 
4.11.  TA-232  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījums Veselības aprūpes finansēšanas likumā"  Veselības ministrija  I.Viņķele  S.Silkalna M.Klīve S.Rupjā S.Paura A.Butāne  Izskatīts MK sēdē 
4.12.  TA-257  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Sociālā nodrošinājuma likums Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības bez Izstāšanās līguma gadījumā"  Labklājības ministrija  R.Petraviča  J.Muižniece L.Liepiņa S.Silkalna M.Klīve S.Rupjā S.Paura A.Butāne  Izskatīts MK sēdē 
4.13.  TA-266  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījums Stratēģiskas nozīmes preču aprites likumā"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  S.Silkalna M.Klīve S.Rupjā S.Paura A.Butāne  Izskatīts MK sēdē 
4.14.  TA-273  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā"  Finanšu ministrija  E.Rinkēvičs (FM)  A.Birums  Izskatīts MK sēdē 
4.15.  TA-274  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījums likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  G.Arāja I.Stūre  Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
5.1.  TA-239  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2019.gada 29.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2019/0066   Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-267  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2019.gada 18.februāra sanāksmei  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  N.Jansons J.Kalva  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-269  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2019.gada 19.februāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  S.Rupjā S.Silkalna M.Klīve R.Virsis  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-278  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības konkurētspējas ministru padomes 2019.gada 18.februāra sanāksmei  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-281  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes (pētniecība) 2019.gada 19.februāra sanāksmei   Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  D.Stepanovs  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1.  TA-95  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas iespējām veikt darījumus ar valsts īpašumā esošajām gada emisijas sadales vienībām un Kioto vienībām"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce  A.Ozola  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-203  (iekļauts papildus) Ierobežotas pieejamības informācija  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
7.1.  TA-230  Dienesta vajadzībām  Ministru prezidents  A.K.Kariņš    Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-233  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par attiecībām ar Krievijas Federāciju"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  A.Pelšs K.Ozoliņš D.Trofimovs  Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-234  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par attiecībām ar Baltkrievijas Republiku"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  A.Pelšs K.Ozoliņš D.Trofimovs  Izskatīts MK sēdē 
7.4.  TA-251  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par jūtīgajiem jautājumiem attiecībās ar Ķīnas Tautas Republiku"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  A.Pelšs K.Ozoliņš D.Trofimovs  Izskatīts MK sēdē 
7.5.  TA-283  (iekļauts papildus) Dienesta vajadzībām   Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē