Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


Ministru kabineta 2019.gada 9.aprīļa sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidents

A.K.Kariņš
Rīgā, 2019.gada 4.aprīlī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2019.gada 9.aprīlī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  TA-613  Rīkojuma projekts "Par valsts kapitālsabiedrību un valsts kapitāla daļu pārvaldības koordinācijas institūcijas padomes personālsastāvu"  Ministru prezidents  A.K.Kariņš    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  TA-637  Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"   Ministru prezidents  A.K.Kariņš    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-1209
TA-501 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 11.oktobra noteikumos Nr.668 "Energoefektivitātes monitoringa un piemērojamā energopārvaldības sistēmas standarta noteikumi""  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  TA-569  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Ukrainas starpvaldību komisijā ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos"  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-149
TA-499 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-48
TA-565 
Noteikumu projekts "Tabakas izstrādājumu izsekojamības sistēmas noteikumi"  Finanšu ministrija  A.K.Kariņš (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-77
TA-538 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 24.februāra noteikumos Nr.106 "Noteikumi par speciālo ekonomisko zonu un brīvostu kapitālsabiedrību un pašvaldību pārskatu veidlapu paraugiem un to aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību""  Finanšu ministrija  A.K.Kariņš (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  TA-545  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 2.februāra rīkojumā Nr.52 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju""  Finanšu ministrija  A.K.Kariņš (FM)     Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-112
TA-539 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Ogrē, Ogres novadā, nodošanu Ogres novada pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija  A.K.Kariņš (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-116
TA-469 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-115
TA-506 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  TA-597  Noteikumu projekts "Noteikumi par sākuma termiņu reflektantu reģistrācijai un uzņemšanai augstskolās un koledžās 2019.gadā"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  TA-441  Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas pievienošanos Eiropas Padomes Paplašinātajam daļējam nolīgumam par Eiropas Kultūras ceļiem"  Kultūras ministrija  K.Gerhards (KM)    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  TA-559  Rīkojuma projekts "Par Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padomi"  Kultūras ministrija  K.Gerhards (KM)    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  TA-590  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju dalībai Starptautiskās darba konferences 108.sesijā Ženēvā"  Labklājības ministrija  I.Viņķele (LM)    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-119
TA-528 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 10.oktobra rīkojumā Nr.499 "Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja 2019.gada budžeta apstiprināšanu""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  TA-616  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 7.oktobra rīkojumā Nr.563 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-148
TA-521 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma daļas pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P53 Duči–Limbaži pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-122
TA-526 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P10 Inčukalns−Ropaži−Ikšķile pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-123
TA-527 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P95 Jelgava−Tērvete−Lietuvas robeža (Žagare) pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-134
TA-494 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 5.aprīļa noteikumos Nr.271 "Noteikumi par izvērtēšanas ziņojumā iekļaujamās informācijas apjomu un tā sastādīšanas un sniegšanas kārtību""  Tieslietu ministrija  T.Linkaits (TM)    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-135
TA-496 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 9.februāra noteikumos Nr.119 "Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests organizē kriminālsoda − piespiedu darbs − izpildi""  Tieslietu ministrija  T.Linkaits (TM)    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-136
TA-495 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.711 "Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests organizē audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa − sabiedriskais darbs − izpildi""  Tieslietu ministrija  T.Linkaits (TM)    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  TA-567  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pilnvarotajiem pārstāvjiem Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Samierināšanas un arbitrāžas tiesā"  Tieslietu ministrija  T.Linkaits (TM)    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-1255
TA-551 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija noteikumos Nr.730 "Dzīvnieku barības apritē iesaistītā uzņēmuma reģistrācijas un atzīšanas kārtība""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  VSS-92
TA-549 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 20.jūlija noteikumos Nr.664 "Kārtība, kādā tiek administrēts un uzraudzīts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai, izveidojot kredītu fondu""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  VSS-41
TA-552 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 9.jūnija noteikumos Nr.292 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumā "Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības"""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  VSS-40
TA-554 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumos Nr.323 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumam "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai"""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  TA-630  Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"   Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  TA-650  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas starpvaldību komisijā ekonomiskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos"  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  TA-651  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 12.maija rīkojumā Nr.254 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju""  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
1.32.  TA-599  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Latvijas–Krievijas starpvaldību komisiju"  Ārlietu ministrija  A.Pabriks (ĀM)    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  VSS-113
TA-658 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Piemērojamais elektroniskā rēķina standarts un tā pamatelementu izmantošanas specifikācija un aprites kārtība"  Finanšu ministrija  A.K.Kariņš (FM)  A.Lapiņš I.Bērziņa E.Matulis U.Bisenieks   Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-659  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra noteikumos Nr.96 "Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība""  Veselības ministrija  I.Viņķele  A.Jurševica I.Bindemane I.Pētersone O.Bogdanova I.Runča  Izskatīts MK sēdē 
III. Ministru kabineta lieta
3.1.  TA-403  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Tiesībsargam (par nodokļu reformas pētījumu)  Tiesībsargs  A.K.Kariņš (FM)  L.Grīnvalde P.Leiškalns I.Piļāne R.Koņuševskis L.Leitāne  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-2145  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (2018.) Atbildes projekts Tiesībsargam (par 2019.gada valsts budžeta prioritātēm cilvēktiesību jomā)   Tiesībsargs  A.K.Kariņš (FM)  J.Plūme T.Trubača I.Piļāne R.Koņuševskis L.Leitāne  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-11  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Tiesībsargam (par atzinumu pārbaudes lietā "Par Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmu")  Tiesībsargs  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  VSS-11
TA-574 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Rēzeknes militārās bāzes paplašināšanai"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-595  (jautājums tiks skatīts slēgtajā daļā Zaļajā zālē) Informatīvais ziņojums "Aktuālā informācija par sadarbību ar Stokholmu–Ori (Zviedrija) kandidēšanas procesā uz 2026.gada Ziemas Olimpisko spēļu rīkošanu un nepieciešamajām valdības garantijām"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  A.Vrubļevskis U.Mitrevics D.Dukurs Z.Grundiņa-Arāja E.Severs   Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-1071  (2018.) Informatīvais ziņojums "Par Satiksmes ministrijas nodarbināto komandējumu izmaksu segšanu no valsts kapitālsabiedrību līdzekļiem"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits  Dž.Innusa  Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-154  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Valsts pārvaldes reformu plāna 2020 sadaļas "Pasākumi mērķu sasniegšanai" 4.4.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce  U.Bisenieks O.Fiļipovičs  Izskatīts MK sēdē 
4.5.  TA-669  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas nostāju Eiropas Savienības nodarbinātības un sociālās politikas ministru 2019.gada 10.-11.aprīļa neformālajā sanāksmē izskatāmajos jautājumos"  Labklājības ministrija  I.Viņķele (LM)    Izskatīts MK sēdē 
4.6.  TA-685  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības veselības ministru 2019.gada 14.-15.aprīļa neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
5.1.  TA-678  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par ES Kohēzijas politikas atbildīgo ministru neformālo sanāksmi 2019.gada 11.-12.aprīlī"  Finanšu ministrija  A.K.Kariņš (FM)  A.Eberhards B.Kņigins  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-683  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par 2019.gada 10.aprīļa ārkārtas 50.panta formāta Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem"  Ārlietu ministrija  A.Pabriks (ĀM)  S.Silkalna S.Rupjā   Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-684  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ENISA (Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūru) un par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kiberdrošības sertifikāciju un Regulas (ES) 526/2013 atcelšanu (Kiberdrošības akts)"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks  S.Žogota  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-690  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2019.gada 15.aprīļa sanāksmei  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1.  TA-624  (2017.) Kasācijas sūdzības projekts Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentam lietā Nr.A420180517  Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams  K.Gerhards (KM)    Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-673  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par valsts augstāko amatpersonu apziņošanu valsts apdraudējuma gadījumā un par ārkārtas notikumiem valstī"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens  I.Mežulis G.Šaripo  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
7.1.  TA-662  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes darījumu par nekustamo īpašumu iegādi bijušā AS "KVV Liepājas metalurgs" teritorijā"  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro  R.Aleksejenko J.Vilnītis U.Sesks U.Hmieļevskis J.Rībens  Izskatīts MK sēdē