Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


Ministru kabineta 2019.gada 2.jūlija sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidents

A.K.Kariņš
Rīgā, 2019.gada  26.jūnijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2019.gada 2.jūlijā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-943
TA-1018 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 26.augusta noteikumos Nr.508 "Kārtība, kādā veidojams, finansējams un sagatavojams Latvijas Nacionālo bruņoto spēku kontingents, kas piedalās starptautiskajās operācijās un ātrās reaģēšanas spēkos""  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-393
TA-1165 
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Rīgas konferences rīkošanai"   Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-1287
TA-1008 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 "Ēku būvnoteikumi""  Ekonomikas ministrija  S.Ģirģens (EM)    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-218
TA-682 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija  S.Ģirģens (EM)    Izskatīts MK un atlikts 
1.5.  TA-1180  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.janvāra noteikumos Nr.17 "Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-156
TA-1113 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1525 "Dārgmetālu izstrādājumu zīmogošanas kārtība un pieļaujamais remedijs""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-290
TA-1029 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Dzintaru prospektā 49, Jūrmalā, pārdošanu"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-363
TA-1049 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Pašvaldības ceļš Vārpiņas–Villes–Aurova" Litenes pagastā, Gulbenes novadā, nodošanu Gulbenes novada pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-389
TA-1075 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-364
TA-1085 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-1178
TA-1012 
Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-320
TA-1036 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu""  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-104
TA-963 
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgumu par Latvijas–Lietuvas valsts robežas uzturēšanu un pilnvaroto robežas pārstāvju darbību"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-236
TA-1051 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 15.februāra noteikumos Nr.131 "Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanas kārtība""  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-1310
TA-994 
Noteikumu projekts "Valsts robežsardzes koledžas maksas pakalpojumu cenrādis"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-84
TA-935 
(atbalstīts VSS) Rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 45.0. versija)"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-310
TA-1050 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu pierobežas ceļa zemes nodalījuma joslai pie Lugu novērošanas torņa"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-164
TA-1140 
Noteikumu projekts "Vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas īstenošanas kārtība neklātienes un tālmācības formā"   Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-402
TA-1148 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 28.jūnija noteikumos Nr.419 "Noteikumi par informācijas apmaiņas un uzraudzības kārtību Iekšējā tirgus informācijas sistēmas ietvaros, informācijas apmaiņā iesaistīto iestāžu atbildību un Eiropas profesionālās kartes izdošanas kārtību""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-403
TA-1106 
Rīkojuma projekts "Par Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā esošo valsts nekustamo īpašumu nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-295
TA-1131 
Rīkojuma projekts "Par valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanu Valmieras Pārgaujas ģimnāzijai"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-296
TA-1147 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 28.marta noteikumos Nr.172 "Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmas noteikumi""  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-372
TA-1142 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumos Nr.505 "Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi""  Satiksmes ministrija  J.Bordāns (SM)    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-1112
TA-980 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Satiksmes ministrija  J.Bordāns (SM)    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-301
TA-982 
Rīkojuma projekts "Par Grobiņas novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma "Ventspils ielas daļa" Grobiņā, Grobiņas novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija  J.Bordāns (SM)    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  VSS-437
TA-1055 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 20.jūnija noteikumos Nr.343 "Tiesu administrācijas maksas pakalpojumu cenrādis""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  VSS-435
TA-1057 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 7.janvāra noteikumos Nr.9 "Noteikumi par izpildu darbību veikšanai nepieciešamajiem izdevumiem""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  VSS-87
TA-766 
Noteikumu projekts "Epidemioloģiskās drošības pasākumi tuberkulozes izplatības ierobežošanai"  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  VSS-205
TA-1184 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.265 "Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība""  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  VSS-426
TA-1091 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 31.jūlija noteikumos Nr.537 "Zāļu valsts aģentūras nolikums""  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  VSS-425
TA-1090 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.novembra noteikumos Nr.850 "Nacionālā veselības dienesta nolikums""  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.32.  VSS-328
TA-997 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 25.novembra rīkojumā Nr.676 "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Rēzeknes pilsētas pašvaldības īpašumā""  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.33.  VSS-1260
TA-1052 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 7.janvāra noteikumos Nr.16 "Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.Pabriks (VARAM)    Izskatīts MK sēdē 
1.34.  VSS-353
TA-1062 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumos Nr.94 "Nozvejoto zivju izkraušanas kontroles un zivju tirdzniecības un transporta objektu, noliktavu un ražošanas telpu pārbaudes noteikumi""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.35.  VSS-222
TA-1063 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 23.februāra noteikumos Nr.178 "Trakumsērgas profilakses un apkarošanas kārtība""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.36.  VSS-1216
TA-1072 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 6.jūnija noteikumos Nr.313 "Traktortehnikas un tās piekabes reģistrācijas noteikumi""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.37.  VSS-200
TA-1112 
Noteikumu projekts "Lauksaimniecības dzīvnieku un vietējo šķirņu mājas (istabas) dzīvnieku gēnu bankas uzturēšanas kārtība"  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.38.  VSS-383
TA-1022 
Rīkojuma projekts "Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.39.  VSS-466
TA-1168 
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris" peļņas daļu"  Kultūras ministrija  K.Gerhards (KM)    Izskatīts MK sēdē 
1.40.  TA-1273  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par skaidras naudas deklarācijas veidlapu, tās aizpildīšanas, iesniegšanas un sniegto ziņu pārbaudes kārtību"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.41.  TA-1265  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par neparasta darījuma pazīmju sarakstu un kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem"   Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.42.  TA-1276  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Ministru prezidents  A.Pabriks (MP)    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  VSS-457
TA-1082 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Likumprojekts "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā"  Satiksmes ministrija  J.Bordāns (SM)  A.Novikova  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-1160  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Veselības ministrija  I.Viņķele  I.Paeglītis  Izskatīts MK sēdē 
III. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1.  VSS-858
TA-571 
Plāna projekts "Plāns nepilngadīgo aizsardzībai no noziedzīgiem nodarījumiem pret tikumību un dzimumneaizskaramību 2019.-2020.gadam"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-358
TA-1159 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Plāna projekts "Zobārstniecības amalgamas pakāpeniskas lietošanas samazināšanas plāns 2019.-2020.gadam"  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  TA-1025  Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda plus un Kohēzijas fonda ieviešanu 2021.-2027.gadā Latvijā"  Finanšu ministrija  J.Reirs  A.Eberhards B.Kņigins  Izskatīts MK un skatīt atkartoti MK 
4.2.  VSS-461
TA-1153 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par atļauju Tieslietu ministrijai (Tiesu administrācijai) uzņemties papildu saistības un īstenot projektu, piesaistot finansējumu no ārvalstu finanšu instrumenta"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
4.3.  VSS-564
TA-1919 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) (2018.) Informatīvais ziņojums "Par plūdu draudu brīdinājuma sistēmas efektivitātes uzlabošanas nepieciešamību"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.Pabriks (VARAM)  A.Ozola  Izskatīts MK un atlikts 
4.4.  TA-1229  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Latvijas nostāja Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2019.gada 8.jūlija sanāksmē izskatāmajos jautājumos"  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
4.5.  TA-1226  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par pašvaldību aizņēmumiem Eiropas Savienības līdzfinansētajiem izglītības iestāžu investīciju projektiem un ārkārtas situācijas izglītības iestādes investīciju projektam"  Finanšu ministrija  J.Reirs  I.Komisare I.Mauriņa-Kaļva I.Kapmale E.Korčagins B.Tisenkopfa  Izskatīts MK sēdē 
4.6.  TA-1248  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par neformālajā Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2019.gada 4.-5.jūlija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Ekonomikas ministrija  S.Ģirģens (EM)  J.Zakovics  Izskatīts MK sēdē 
4.7.  TA-1278  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par neformālajā Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes (pētniecības) 2019.gada 4.jūlija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  D.Stepanovs K.Karolis  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-967  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts tiesībsargam (par normatīvo aktu saskaņošanu ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu)  Tiesībsargs  J.Bordāns  L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
6.1.  TA-1237  (iekļauts papildus) Ierobežotas pieejamības informācija  Ministru prezidents  A.Pabriks (MP)    Izskatīts MK un atlikts