Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


Ministru kabineta 2019.gada 11.septembra ārkārtas sēdes darba kārtība (sēdes sākums plkst.16.00)

APSTIPRINU
Ministru prezidents

A.K.Kariņš
Rīgā, 2019.gada  11.septembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

ĀRKĀRTAS SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2019.gada 11.septembrī
plkst. 16:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
1.1.  TA-1656  Rīkojuma projekts "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce  O.Burovs E.Atlācis V.Ķirsis S.Ābrama V.Hitrovs K.Spunde M.Jansons I.Roms J.Aizbalts A.Ozola K.Cirsis G.Levics S.Petrovičs  Izskatīts MK sēdē 
II. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
2.1.  TA-1644  (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr.A420250719  Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē