Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


Ministru kabineta 2019.gada 4.oktobra ārkārtas sēdes darba kārtība (sēde notiks aptaujas kārtībā)

APSTIPRINU
Ministru prezidents

A.K.Kariņš
Rīgā, 2019.gada  3.oktobrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

ĀRKĀRTAS  SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2019.gada 4.oktobrī
aptaujas kārtībā līdz plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Ministru kabineta lieta
1.1.  TA-1879  Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības vienošanās un domstarpību protokola projekts  Finanšu ministrija  J.Reirs