Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


Ministru kabineta 2019.gada 11.oktobra ārkārtas sēdes darba kārtība (sēdes sākums plkst.10.00)

APSTIPRINU
Ministru prezidents

A.K.Kariņš
Rīgā, 2019.gada  9.oktobrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 ĀRKĀRTAS SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2019.gada 11.oktobrī
plkst. 10:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Ministru kabineta lieta
1.1.  TA-1917  Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  S.Zvidriņa A.Orehova  Izskatīts MK sēdē 
1.2.  TA-1858  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"   Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
II. Informācija
2.1.  TA-1905  Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" snieguma ietvarā noteikto mērķu sasniegšanas progresu un snieguma rezerves finansējuma tālāku izmantošanu"  Finanšu ministrija  J.Reirs  A.Eberhards E.Šadris A.Strods I.Remese   Izskatīts MK sēdē 
III. Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi
3.1.  TA-1950  Plāna projekts "Latvijas Vispārējās valdības budžeta plāna projekts 2020.gadam"   Finanšu ministrija  J.Reirs  L.Kļaviņa N.Sakss I.Vasaraudze K.Bāra I.Dzenīte D.Stikuts G.Trupovnieks J.Burģe D.Merirands B.Vīlipa  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-1951  Likumprojekts "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020., 2021. un 2022.gadam"   Finanšu ministrija  J.Reirs  L.Kļaviņa J.Plūme I.Šņucins N.Sakss I.Vasaraudze T.Trubača G.Trupovnieks J.Šints A.Veidemanis D.Merirands B.Vīlipa  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-1952  Likumprojekts "Par valsts budžetu 2020.gadam"  Finanšu ministrija  J.Reirs  J.Plūme I.Šņucins, L.Kļaviņa A.Eberhards J.Salmiņa J.Platais, T.Trubača N.Sakss I.Vasaraudze I.Komisare K.Ketners J.Šints K.Bāra A.Jarockis A.Veidemanis D.Merirands B.Vīlipa  Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
4.1.  TA-1878  Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamo papildu finansējumu breksita seku risināšanai"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  A.Kurme M.Klīve S.Rupjā L.Kalēja A.Butāne A.Vahere- Abražune J.Paiders V.Narnicka R.Zukuls R.Virsis-Šneiders L.Dilba  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-1643  (iekļauts papildus) Blakus sūdzības projekts Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr.A420250719  Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams  I.Šuplinska  D.Stepanovs R.Kārkliņš A.Bitāns  Izskatīts MK sēdē