Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


Ministru kabineta 2019.gada 6.novembra ārkārtas sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidents

A.K.Kariņš
Rīgā, 2019.gada  5.novembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 ĀRKĀRTAS SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2019.gada 6.novembrī
plkst. 11:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi
1.1.  TA-1768  Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā   Finanšu ministrija  J.Reirs  G.Strautiņa A.Krustiņš S.Grava V.Casno B.Vīlipa N.Sakss J.Salmiņa  Izskatīts MK sēdē 
1.2.  TA-1772  Priekšlikumi likumprojekta "Grozījums Bāriņtiesu likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā   Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  TA-1721  Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Zemes pārvaldības likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā  Tieslietu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  TA-1805  Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā "Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā   Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  TA-1792  Priekšlikumi likumprojekta "Grozījums likumā "Par valsts pensijām"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā   Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  TA-1794  Priekšlikumi likumprojekta "Grozījums Bērnu tiesību aizsardzības likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā   Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  TA-1795  Priekšlikumi likumprojekta "Grozījums likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā   Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  TA-1797  Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Invaliditātes likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā   Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  TA-1798  Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā   Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  TA-1789  Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā   Tieslietu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  TA-1801  Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā   Tieslietu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  TA-1812  Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  TA-1831  Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Augstskolu likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā  Izglītības un zinātnes ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  TA-1834  Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Izglītības likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā  Izglītības un zinātnes ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  TA-1802  Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā  Tieslietu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  TA-1881  Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Enerģētikas likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā  Ekonomikas ministrija  J.Reirs  E.Šaicāns  Izskatīts MK sēdē 
1.17.  TA-1882  Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Energoefektivitātes likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā  Ekonomikas ministrija  J.Reirs  E.Šaicāns  Izskatīts MK sēdē 
1.18.  TA-1883  Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā  Ekonomikas ministrija  J.Reirs  E.Šaicāns  Izskatīts MK sēdē 
1.19.  TA-1884  Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā "Par zemes dzīlēm"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā  Ekonomikas ministrija  J.Reirs  E.Šaicāns  Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-812
TA-1804 
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā  Tieslietu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  TA-1833  Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Zinātniskās darbības likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā  Izglītības un zinātnes ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  TA-1951  Priekšlikumi likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020., 2021. un 2022.gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā  Finanšu ministrija  J.Reirs  R.Birša   Izskatīts MK sēdē 
1.23.  TA-2107  Informatīvais ziņojums "Par risinājumu pievienotās vērtības nodokļa kompensēšanai Igaunijai un Lietuvai AS "RB Rail" veikto aktivitāšu ietvaros"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  TA-1952  Priekšlikumi likumprojekta "Par valsts budžetu 2020.gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā  Finanšu ministrija  J.Reirs  R.Birša J.Plūme I.Šņucins L.Kļaviņa T.Trubača Ni.Sakss I.Komisare K.Bāra J.Šints A.Jarockis  Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  VSS-974
TA-2088 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Eiropas Kosmosa aģentūras Asociētās dalībvalsts līgumu"   Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  D.Stepanovs G.Pužule A.Veidemanis R.Kārkliņš  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-874
TA-1895 
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas sadarbību ar Eiropas Kosmosa aģentūru no 2020.gada"   Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  D.Stepanovs A.Veidemanis R.Kārkliņš  Izskatīts MK sēdē 
III. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
3.1.  TA-2122  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2019.gada 29.aprīļa rīkojumā Nr.198 "Par robežšķērsošanas vietu "Silene" un "Pāternieki" attīstību""  Finanšu ministrija  J.Reirs  A.Vārna J.Ivanovskis-Pigits J.Upeniece   Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-2123  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 12.jūnija rīkojumā Nr.262 "Par finansējumu robežšķērsošanas vietas "Terehova" modernizācijas projekta I posma būvniecībai, nomas maksas un komunālo pakalpojumu izdevumu segšanai""  Finanšu ministrija  J.Reirs  A.Vārna J.Ivanovskis-Pigits J.Upeniece   Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  TA-2124  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 20.novembra rīkojumā Nr.550 "Par finansējuma precizēšanu, kas paredzēts Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Cēsu ugunsdzēsības depo telpu Ata Kronvalda ielā 52, Cēsīs, un Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes telpu Daugavpils cietoksnī nomas maksai, aprīkojuma iegādei un uzturēšanas izdevumu segšanai""  Finanšu ministrija  J.Reirs  A.Vārna A.Petrovs J.Upeniece   Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-2125  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 9.jūnija rīkojumā Nr.299 "Par ilgtermiņa saistībām Iekšlietu ministrijai Iekšējās drošības biroja funkciju nodrošināšanai""  Finanšu ministrija  J.Reirs  A.Vārna A.Petrovs J.Upeniece   Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-2126  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par ilgtermiņa saistībām Iekšlietu ministrijai ēku kompleksa Gaujas ielā 15, Gaujas ielā 15 k-1, Gaujas ielā 17, Čiekurkalna 1.līnijā 1 k-1, Čiekurkalna 1.līnijā 1 k-2, Čiekurkalna 1.līnijā 1 k-3, Čiekurkalna 1.līnijā 1 k-4, Čiekurkalna 1.līnijā 1 k-5, Čiekurkalna 1.līnijā 1 k-6, Čiekurkalna 1.līnijā 1 k-7, Čiekurkalna 1.līnijā 1 k-8, Rīgā, nomas maksas izdevumu segšanai"  Finanšu ministrija  J.Reirs  A.Vārna A.Petrovs J.Upeniece   Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-2127  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par ilgtermiņa saistību precizēšanu"  Finanšu ministrija  J.Reirs  V.Liepa A.Gremzde   Izskatīts MK sēdē 
4.5.  TA-2132  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Protokollēmuma projekts "Par Ministru kabineta pilnvarojumu vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Jurim Pūcem"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē