Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


Ministru kabineta 2020.gada 12.marta ārkārtas sēdes darba kārtība (sēdes sākums plkst.14.30)

APSTIPRINU
Ministru prezidents

A.K.Kariņš
Rīgā, 2020.gada 12.martā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 ĀRKARTAS SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2020.gada 12.martā
plkst. 14:30

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Ministru kabineta lieta
1.1.  TA-393  Par Krīzes vadības padomes lēmumu  Ministru prezidents  A.K.Kariņš