Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


Ministru kabineta 2020.gada 14.marta ārkārtas sēdes darba kārtība (sēdes sākums plkst.15.00)

APSTIPRINU
Ministru prezidents

A.K.Kariņš
Rīgā, 2020.gada  14.martā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

ĀRKĀRTAS SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2020.gada 14.martā
plkst. 15:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
1.1.  TA-397  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumā Nr.103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""  Ministru prezidents  A.K.Kariņš