Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


Ministru kabineta 2020.gada 28.aprīļa sēdes darba kārtība (sēde notiks attālināti)

APSTIPRINU
Ministru prezidents

A.K.Kariņš
Rīgā, 2020.gada 23.aprīlī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2020.gada 28.aprīlī
plkst. 12:00 (attālināti)

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-981
TA-384 
(atbalstīts VSS) Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-704
TA-537 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli""  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-703
TA-538 
Likumprojekts "Grozījumi Mobilizācijas likumā"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-702
TA-539 
Likumprojekts "Grozījumi Nacionālās drošības likumā"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  TA-541  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumos Nr.227 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.5.pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai" īstenošanas noteikumi""   Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-1281
TA-661 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumos Nr.469 "Noteikumi par paralēlajiem aizdevumiem saimnieciskās darbības veicējiem konkurētspējas uzlabošanai""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  TA-662  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.221 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK un atlikts 
1.8.  TA-663  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.262 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK un atlikts 
1.9.  VSS-1174
TA-584 
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Padures pagastā, Kuldīgas novadā, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-33
TA-635 
Rīkojuma projekts "Par atļauju Iekšlietu ministrijai uzņemties ilgtermiņa saistības, lai nodrošinātu Valsts robežsardzes dalību Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras (FRONTEX) organizētajās kopīgajās operācijās, kā arī īstenotu projektus un pasākumus"   Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-198
TA-614 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Jelgavas ielā 41, Liepājā pārdošanu"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  TA-634  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 10.maija rīkojumā Nr.209 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-41
TA-598 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 9.janvāra noteikumos Nr.24 "Noteikumi par valsts nodevu apraides atļaujas izsniegšanai un pamatnosacījumu pārskatīšanai, retranslācijas atļaujas izsniegšanai un pārreģistrācijai, kā arī apraides tiesību īstenošanas uzraudzībai""  Kultūras ministrija  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-1276
TA-512 
Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-1275
TA-513 
Likumprojekts "Par Eiropas Padomes Konvenciju par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar kultūras vērtībām"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  TA-558  Rīkojuma projekts "Par Zāļu valsts aģentūras 2020.gada budžeta apstiprināšanu"  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-965
TA-637 
Likumprojekts "Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-266
TA-656 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 5.februāra noteikumos Nr.84 "Noteikumi par atsevišķu bīstamu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-146
TA-633 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 30.oktobra noteikumos Nr.652 "Valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" publisko maksas pakalpojumu cenrādis""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-57
TA-581 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti darījumos""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-174
TA-582 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1229 "Noteikumi par šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-242
TA-601 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumos Nr.402 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam "Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā"""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-185
TA-701 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Par Nolīgumu par divpusēju ieguldījumu līgumu izbeigšanu starp Eiropas Savienības dalībvalstīm"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  TA-672  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 12.jūnija rīkojumā Nr.262 "Par finansējumu robežšķērsošanas vietas "Terehova" modernizācijas projekta I posma būvniecībai, nomas maksas un komunālo pakalpojumu izdevumu segšanai""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  TA-673  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finansējumu Jaunā Rīgas teātra ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, pārbūves, nomas maksas, papildu maksājumu, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  TA-674  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 13.februāra rīkojumā Nr.70 "Par finansējuma piešķiršanu ēku Miera ielā 58A, Rīgā, būvniecības, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  TA-675  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finansējumu nekustamā īpašuma Pils laukumā 2, Rīgā, pārbūves darbu veikšanai"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  TA-676  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 12.jūnija rīkojumā Nr.267 "Par finansējumu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  VSS-214
TA-695 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par sākuma termiņu reflektantu reģistrācijai un uzņemšanai augstskolās un koledžās 2020.gadā"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  TA-632  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1000 "Noteikumi par doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) tiesību deleģēšanu augstskolām""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
II. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
2.1.  VSS-1129
TA-322 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Konceptuāls ziņojums "Par risinājumu medicīniska rakstura piespiedu līdzekļa izpildes regulējumam"  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  VSS-1222
TA-660 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Rīgas pilsētas teritorijā valsts aizsardzības vajadzībām"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-514  Informatīvais ziņojums "Par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Kukuļošanas apkarošanas starptautiskajos biznesa darījumos darba grupas 3. fāzes Latvijas novērtējuma ziņojumu, tajā izteiktajām rekomendācijām un to izpildes nodrošināšanu"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-648  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par zaļā iepirkuma īstenošanu valsts pārvaldē 2019.gadā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-753  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas nostāju Eiropas Savienības Transporta ministru padomes 2020.gada 29.aprīļa video formātā izskatāmajiem jautājumiem"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits   E.Šimiņa-Neverovska  Izskatīts MK sēdē 
IV. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)
4.1.  TA-733  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un Sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai. Jauns aprites ekonomikas rīcības plāns. Par tīrāku un konkurētspējīgāku Eiropu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce  A.Ozola R.Vesere  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta (I)
5.1.  2020-TA-6k,  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Vinks un Ribicka pret Latviju"     E.Rinkēvičs     

Izskatīts MK sēdē

5.2.  TA-666  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Dienesta vajadzībām  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-638  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Programmu rādītāju novērtējumi   Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-238  Ierobežotas pieejamības informācija  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK un atlikts 
VI. Ar ārkārtējo situāciju saistītie jautājumi (slēgtā daļa)
6.1.  TA-717  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-703  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumos Nr.1065 "Noteikumi par aizdevumiem sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju un lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstības veicināšanai""   Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-704  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 31.maija noteikumos Nr.328 "Noteikumi par mikroaizdevumiem un starta aizdevumiem""   Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-705  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr.164 "Noteikumi par aizdevumiem saimnieciskās darbības uzsācējiem un komersantiem konkurētspējas uzlabošanai""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
6.5.  TA-706  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra noteikumos Nr.698 "Noteikumi par mikroaizdevumiem un grantiem Latvijas un Šveices sadarbības programmas individuālā projekta "Mikrokreditēšanas programma" ietvaros""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
6.6.  TA-696  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1001 "Zinātniskā doktora grāda piešķiršanas (promocijas) kārtība un kritēriji""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  D.Stepanovs  Izskatīts MK sēdē 
6.7.  TA-684  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 10.marta noteikumos Nr.126 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
6.8.  TA-727  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2020.gada 26.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.18 4.§) "Par emisijas kvotu nodošanas termiņa pagarināšanu Latvijas gaisa kuģa operatoriem Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas ietvaros" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce  A.Ozola  Izskatīts MK sēdē 
6.9.  TA-770  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 31.marta noteikumos Nr.179 "Noteikumi par dīkstāves pabalstu pašnodarbinātām personām, kuras skārusi Covid-19 izplatība""  Kultūras ministrija  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
6.10.  TA-771  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumā Nr.103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""  Ministru prezidents  A.K.Kariņš    Izskatīts MK sēdē 
6.11.  TA-754  (iekļauts papildus) Krīzes vadības padomes sagatavotais informatīvais ziņojums  Krīzes vadības padomes sekretariāts  A.K.Kariņš    Izskatīts MK sēdē 
6.12.  TA-715  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Satiksmes ministrija  T.Linkaits  A.Novikova J.Lange  Izskatīts MK sēdē 
6.13.  TA-772  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 2.aprīļa noteikumos Nr.180 "Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību""  Finanšu ministrija  J.Reirs  A.Lapiņš I.Bērziņa  Izskatīts MK sēdē 
6.14.  SAN-78
 
MK 28.04.2020. sēdes protokols Nr.28  Valsts kanceleja