Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


Ministru kabineta 2020.gada 21.maija ārkārtas sēdes darba kārtība - attālināti (sēdes sākums plkst.12.00)

APSTIPRINU
Ministru prezidents

A.K.Kariņš
Rīgā, 2020.gada  20.maijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 ĀRKĀRTAS SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2020.gada 21.maijā
plkst. 12:00 (attālināti)

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)
1.1.  TA-939  Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai ar ko izveido sistēmu klimatneitralitātes sasniegšanai un groza Regulu (ES) Nr.2018/1999 (Eiropas Klimata likums)"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce  A.Ozola  Izskatīts MK sēdē 
1.2.  TA-947  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2020.gada 26.maija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  S.Rupjā  Izskatīts MK sēdē 
II. Ar ārkārtējo situāciju saistītie jautājumi (slēgtā daļa)
2.1.  TA-914  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Likumprojekts "Grozījumi Elektronisko sakaru likumā"   Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-904  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 17.decembra noteikumos Nr.686 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām" 9.2.1.1.pasākuma "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-931  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 25.novembra noteikumos Nr.727 "Darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–2020.gada plānošanas periodā" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-948  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumā Nr.103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""  Ministru prezidents  A.K.Kariņš    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  SAN-91
 
MK 21.05.2020. ārkārtas sēdes protokols Nr.35  Valsts kanceleja