Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


Ministru kabineta 2020.gada 26.maija sēdes darba kārtība (sēde notiks attālināti)

APSTIPRINU
Ministru prezidents

A.K.Kariņš
Rīgā, 2020.gada 21.maijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2020.gada 26.maijā
plkst. 12:00 (attālināti)

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-236
TA-896 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Ziemeļu tuvā pievadstacija" Rembates pagastā, Ķeguma novadā pirkšanu Nacionālo bruņoto spēku Aviācijas bāzes paplašināšanai"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  TA-2473  (atbalstīts VSS) Protokollēmuma projekts "Par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) sagatavotajā gala ziņojumā "Tiesiskums komercdarbībai un iekļaujošai izaugsmei Latvijā" ietverto rekomendāciju iekļaušanu "Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākumu plānā 2019.–2022.gadam""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-265
TA-813 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu daļu nodošanu Iekšlietu ministrijas valdījumā"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  TA-815  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas–Lietuvas Kopējā komisijā valsts robežas jautājumos"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-240
TA-801 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 5.jūnija noteikumos Nr.230 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no valsts pamatbudžeta un valsts sociālās apdrošināšanas speciālajiem budžetiem""  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-60
TA-905 
(jautājuma izskatīšana atlikta) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 25.jūnija noteikumos Nr.276 "Valsts izglītības informācijas sistēmas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK un atlikts 
1.7.  VSS-61
TA-906 
(jautājuma izskatīšana atlikta) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 10.oktobra noteikumos Nr.846 "Noteikumi par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK un atlikts 
1.8.  VSS-190
TA-787 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2020./2021.mācību gadā"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-331
TA-846 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "TP 2055 Meža skola", Skolas ielā 5A, Rankā, Rankas pagastā, Gulbenes novadā, nodošanu Ekonomikas ministrijas valdījumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-238
TA-876 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 16.februāra noteikumos Nr.50 "Obligātās sociālās apdrošināšanas pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām apdrošināšanas atlīdzības piešķiršanas un aprēķināšanas kārtība""  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-13
TA-844 
Likumprojekts "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-3
TA-859 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 3.janvāra noteikumos Nr.28 "Valsts akciju sabiedrības "Latvijas gaisa satiksme" sniegto aeronavigācijas pakalpojumu maksas noteikšanas un iekasēšanas kārtība""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-1172
TA-636 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 27.decembra noteikumos Nr.610 "Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas""  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-158
TA-740 
Noteikumu projekts "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros veikto darbību cenrādis"  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-172
TA-837 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 9.novembra noteikumos Nr.1035 "Prasības dzīvnieku barības mazumtirdzniecībai""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-171
TA-838 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra noteikumos Nr.1 "Zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzības noteikumi""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-269
TA-879 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr.152 "Lopbarības augu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-292
TA-878 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 13.februāra noteikumos Nr.120 "Labības sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi""   Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-291
TA-850 
Rīkojuma projekts "Par Apes novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Ceļš Lejaskrogs–Caunes" pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-225
TA-839 
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes nodošanu Inčukalna novada pašvaldības īpašumā"  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  VSS-58
TA-454 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Noteikumi par kredītinformācijas biroja datubāzē iekļaujamām ziņām par maksājuma saistībām"   Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  D.Brūklītis A.Šmukste G.Āboliņš E.Pastars I.Veide J.Timermanis  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-27
TA-774 
Likumprojekts "Grozījumi Darba likumā"  Labklājības ministrija  R.Petraviča  E.Baldzēns K.Rācenājs N.Preisa L.Meņģelsone J.Pumpiņš J.Lielpēteris   Izskatīts MK sēdē 
III. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1.  VSS-257
TA-780 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Plāna projekts "ES finanšu interešu aizsardzības koordinācijas dienesta (AFCOS) darbības stratēģija un pasākumu plāns 2020.-2022.gadam"  Finanšu ministrija  J.Reirs  N.Lasmane  Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  TA-823  Informatīvais ziņojums "Par 4.2.1.1.pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" ieviešanai turpmāk nepieciešamo finansējumu akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcija Altum" vadības izmaksu un maksas par izmantoto kapitālu segšanai"  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
4.2.  VSS-264
TA-3 
(atbalstīts VSS) Informatīvais ziņojums "Par numerācijas resursu maksājumu un nepieciešamību iedalīt numerācijas resursus lietu internetam un mašīnas-mašīnas sakaru pakalpojumiem"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits  R.Irklis R.Veinbergs J.Linkeviča I.Smirnova J.Lauks  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-975  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības 2020.gada 29.maija neformālajā videokonferencē (pētniecība un kosmoss) izskatāmajiem Izglītības un zinātnes ministrijas kompetences jautājumiem  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  D.Stepanovs  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-949  (iekļauts papildus) Ministru kabineta vēstules projekts Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (par izvērtējumu par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas pievienošanu Latvijas Bankai)  Finanšu ministrija  J.Reirs  L.Kļaviņa M.Kazāks S.Purgaile  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa) (I)
6.1.  TA-807  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Dienesta vajadzībām  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-970  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2020.gada 29.maija videokonferencē izskatāmajiem jautājumiem  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  A.Mende  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar ārkārtējo situāciju saistītie jautājumi (slēgtā daļa)
7.1.  TA-798  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Protokollēmuma projekts "Par Ministru kabineta 2020.gada 19.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.16 5.§) 5.punkta atzīšanu par aktualitāti zaudējušu""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
7.2.  VSS-180
TA-841 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 30.augusta noteikumos Nr.588 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju" 5.2.1.2.pasākuma "Atkritumu pārstrādes veicināšana" īstenošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce  S.Cakuls  Izskatīts MK sēdē 
7.3.  VSS-182
TA-843 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumos Nr.403 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas" īstenošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce  S.Cakuls  Izskatīts MK sēdē 
7.4.  VSS-181
TA-874 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.859 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.2.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā" 5.4.2.2.pasākuma "Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības vides pārvaldībā veicināšana" īstenošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce  S.Cakuls  Izskatīts MK sēdē 
7.5.  TA-954  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem COVID-19 seku mazināšanai un Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda pašvaldību investīciju pārskatīšanai"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce  S.Cakuls E.Bistere  Izskatīts MK sēdē 
7.6.  TA-974  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumā Nr.103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""  Ministru prezidents  A.K.Kariņš    Izskatīts MK sēdē 
7.7.  TA-940  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Stratēģija Latvijai Covid-19 krīzes radīto seku mazināšanai"  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  K.Soms  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa) (II)
8.1.  TA-499  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par atmežošanu nekustamā īpašuma "Olmaņu meži" zemes vienībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 9866 003 0218) Tārgales pagastā, Ventspils novadā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce  A.Ozola D.Vilkaste  Izskatīts MK sēdē 
8.2.  2020-TA-4s,  (iekļauts papildus)     J.Vitenbergs     
Izskatīts MK sēdē
8.3.  SAN-93
 
MK 26.05.2020. sēdes protokols Nr.36  Valsts kanceleja