Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


Ministru kabineta 2020.gada 30.jūnija sēdes darba kārtība (sēde notiks attālināti)

APSTIPRINU
Ministru prezidents

A.K.Kariņš
Rīgā, 2020.gada  25.jūnijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2020.gada 30.jūnijā
plkst. 12:00 (attālināti)

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  TA-1103  Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Krustpils novada domei pašvaldības autoceļu seguma pārbūves būvprojekta izstrādei"   Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  TA-871  Par Ministru kabineta 2019.gada 26.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.16 30.§) "Informatīvais ziņojums "Par Nacionālo bruņoto spēku profesionālā dienesta karavīru nodrošināšanu ar dienesta dzīvojamām telpām Ādažu novadā"" 2. un 3.punktā doto uzdevumu atzīšanu par aktualitāti zaudējušiem  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-342
TA-990 
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Zviedrijas valdības vienošanos par Līguma starp Latvijas Republikas valdību un Zviedrijas Karalistes valdību par ieguldījumu veicināšanu un savstarpējo aizsardzību izbeigšanu"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  TA-1088  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 16.janvāra noteikumos Nr.28 "Kārtība, kādā piemērojama patentmaksa fiziskās personas saimnieciskajai darbībai noteiktā profesijā, un patentmaksas apmērs""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-107
TA-1031 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 25.aprīļa noteikumos Nr.221 "Noteikumi par kārtību, kādā tiek veiktas iemaksas energoefektivitātes fondos, un to apmēru, kā arī energoefektivitātes fonda līdzekļu izmantošanu""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  TA-1138  Rīkojuma projekts "Par proporciju, kādā īpašuma kompensācijas sertifikātu vietā par maksāšanas līdzekli var izmantot privatizācijas sertifikātus laikposmā no 2020.gada 1.jūlija līdz 30.septembrim"   Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-46
TA-1073 
Rīkojuma projekts "Par valsts dzīvojamo māju neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību īpašumā"  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-396
TA-1115 
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-345
TA-1042 
Likumprojekts "Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-1269
TA-963 
Noteikumu projekts "Muitas procedūras – tranzīts – piemērošanas noteikumi"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-232
TA-1130 
Noteikumu projekts "Saimnieciskā gada pārskata sagatavošanas kārtība"   Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-789
TA-265 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  TA-1120  Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"   Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  TA-1169  Rīkojuma projekts "Par Valsts robežsardzes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) un finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  TA-891  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 10.oktobra noteikumos Nr.846 "Noteikumi par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-405
TA-1122 
Noteikumu projekts "Rēzeknes tehnikuma nolikums"   Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-329
TA-1117 
Noteikumu projekts "Profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Valsts tenikums" nolikums"   Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-359
TA-1144 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.934 "Valsts izglītības attīstības aģentūras nolikums""   Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-104
TA-836 
(atbalstīts VSS) Rīkojuma projekts "Par Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā esošo valsts nekustamo īpašumu nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-205
TA-1121 
Likumprojekts "Grozījumi Ģerboņu likumā"  Kultūras ministrija  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  TA-1152  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 17.maija noteikumos Nr.309 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.3.pasākuma "Invaliditātes ekspertīzes pakalpojuma kvalitātes uzlabošana" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  TA-1153  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 7.jūlija noteikumos Nr.386 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijā esošām personām" 9.2.1.2.pasākuma "Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-429
TA-1151 
Rīkojuma projekts "Par darba dienu pārcelšanu 2021.gadā"  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-1219
TA-693 
Noteikumu projekts "Komercakta un vispārējā parauga akta sastādīšanas kārtība"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-1218
TA-692 
Noteikumu projekts "Pavadzīmes aizpildīšanas noteikumi dzelzceļa kravu pārvadājumos"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  VSS-322
TA-1070 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 1.februāra noteikumos Nr.79 "Dzelzceļa zemes nodalījuma joslas ekspluatācijas noteikumi""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  VSS-711
TA-1098 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta noteikumos Nr.558 "Dzelzceļa pārvadātāju licencēšanas noteikumi""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  VSS-132
TA-1165 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 21.jūnija noteikumos Nr.551 "Pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas piemērošanas noteikumi""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  VSS-1167
TA-1039 
Rīkojuma projekts "Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  VSS-300
TA-1105 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Vilkupurva ielā 26, Rīgā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  VSS-332
TA-1107 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Ciema ielā 8A, Rīgā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.32.  VSS-913
TA-1082 
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Republikas Advokatūras likumā"  Tieslietu ministrija  T.Linkaits (TM)    Izskatīts MK sēdē 
1.33.  VSS-200
TA-1135 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.733 "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu, valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi""  Tieslietu ministrija  T.Linkaits (TM)    Izskatīts MK sēdē 
1.34.  TA-1143  Noteikumu projekts "Pašvaldības saistošo noteikumu, kas izdoti saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību, publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" maksas apmērs, atvieglojumi un iekasēšanas kārtība"  Tieslietu ministrija  T.Linkaits (TM)    Izskatīts MK sēdē 
1.35.  VSS-350
TA-1068 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Rindzelē, Zentenes pagastā, Tukuma novadā, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai - biedrībai "Neatkarība Balt""  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.36.  VSS-42
TA-1092 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumos Nr.108 "Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
1.37.  TA-1159  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Bauskas novada pašvaldībai no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
1.38.  VSS-337
TA-1134 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.39.  VSS-243
TA-1131 
Rīkojuma projekts "Par Rūjienas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Rūjas purva trase" pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.40.  VSS-244
TA-1133 
Rīkojuma projekts "Par Brocēnu novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Rūtu ganību gatve" pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.41.  VSS-417
TA-1141 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Austrumkalni" Aiviekstes pagastā, Pļaviņu novadā nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"   Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.42.  TA-1191  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 15.marta noteikumos Nr.160 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.pecifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1.specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.43.  TA-1180  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 12.decembra noteikumos Nr.725 "Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu izvērtēšanas un finansējuma administrēšanas kārtība""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.44.  VSS-223
TA-1194 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Lēmuma par soda piemērošanu par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem, ja transportlīdzekļa vadītājs neatrodas pārkāpuma izdarīšanas vietā, paziņošanas noteikumi"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.45.  VSS-407
TA-1181 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība""  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.46.  VSS-1084
TA-986 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 26.janvāra noteikumos Nr.69 "Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana – zema enerģijas patēriņa ēkas" nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
1.47.  VSS-1086
TA-991 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 17.jūlija noteikumos Nr.418 "Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, attīstot enerģētiski pašpietiekamu ēku būvniecību" nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
1.48.  VSS-1085
TA-992 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 12.jūnija noteikumos Nr.333 "Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām" nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
1.49.  VSS-1083
TA-1054 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 12.janvāra noteikumos Nr.35 "Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana valsts nozīmes aizsargājamos arhitektūras pieminekļos" nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
1.50.  TA-1202  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Kultūras ministrija  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
1.51.  TA-1216  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.52.  TA-1218  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par prioritārajam pasākumam "Papildu investīcijas valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projektu īstenošanai" paredzētā finansējuma sadalījumu 2020.gadā"   Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.53.  TA-1226  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 5.maija rīkojumā Nr.238 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"""  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.54.  TA-1201  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 7.aprīļa rīkojumā Nr.160 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"""  Kultūras ministrija  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
1.55.  TA-1227  (iekļauts papildus) Protokollēmuma projekts "Par Ministru kabineta 2020.gada 14.aprīļa sēdes protokollēmumu (prot. Nr.24, 19.§) "Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Eiropas Kosmosa aģentūras asociētās dalībvalsts līgumu""   Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  VSS-154
TA-1009 
(atbalstīts VSS) Likumprojekts "Grozījumi Enerģētikas likumā"  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  E.Šaicāns G.Ābele L.Kurevska E.Bergmane A.Done   Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-1164  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Labklājības ministrija  R.Petraviča  J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-1297
TA-955 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes dzīlēm""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce  A.Ozola R.Vesere  Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-1186  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība""  Finanšu ministrija  J.Reirs  A.Eberhards E.Šadris B.Kņigins K.Soms  Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-1190  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par vienreizēja sociālā pabalsta piešķiršanu"   Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-360
TA-1185 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Latvijas Zinātnes padomes nolikums"   Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  D.Stepanovs  Izskatīts MK sēdē 
2.7.  TA-1229  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-288
TA-1142 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumos Nr.95 "Noteikumi par valsts palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
III. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1.  VSS-219
TA-1043 
Konceptuāls ziņojums "Par intelektisko transporta sistēmu ieviešanu Latvijas autotransporta jomā un to saskarnēm ar citiem transporta veidiem"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits  T.Vectirāns I.Jaunzeme L.Krivāns  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-1172  (iekļauts papildus) Konceptuāls ziņojums "Abonētās preses izdevumu piegādes nodrošināšana un drukāto mediju atbalsta pilnveides iespējas"  Kultūras ministrija  N.Puntulis  G.Kļavinskis G.Līcis J.Plūme Z.Kanberga D.Bankoviča   Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  TA-1075  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par izmaiņām ar Ministru kabineta 2019.gada 28.augusta rīkojumu Nr.410 apstiprinātajā Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas "Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi" koncepcijā"  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  R.Aleksejenko E.Branta  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  VSS-335
TA-1128 
Informatīvais ziņojums "Par valsts pārvaldes informācijas sistēmu arhitektūras reformu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce  Ā.Dzērvāns U.Bisenieks  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-1230  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Tieslietu ministru 2020.gada 6.jūlija neformālajā videokonferencē izskatāmajiem jautājumiem"   Tieslietu ministrija  T.Linkaits (TM)  K.Pommere  Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)
5.1.  TA-1188  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstisku apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-117/20 bpost  Tieslietu ministrija  T.Linkaits (TM)  K.Pommere  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-1223  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-119/20 Lauku atbalsta dienests   Tieslietu ministrija  T.Linkaits (TM)  K.Pommere  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-1231  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru 2020.gada 29.jūnija neformālajā videokonferencē izskatāmajiem jautājumiem"  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (I)
6.1.  TA-853  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes raksta projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2020-25-0103   Satversmes tiesa  J.Vitenbergs  E.Šaicāns  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-411  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Paskaidrojuma projekts Augstākajai tiesai par kasācijas sūdzību lietā Nr.A43006719   Administratīvā apgabaltiesa  J.Vitenbergs  H.Skarbnieks  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-1207  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas dalību Eiropas Civilo krīžu noregulējuma izcilības centrā"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-464  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Par spriedumu administratīvajā lietā Nr.A420200018  Administratīvā apgabaltiesa  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
7.1.  2020-TA-5k,  Informatīvais ziņojums "Par nacionālo sankciju pārskatīšanu"     E.Rinkēvičs  A.Pelšs   

Izskatīts MK sēdē

7.2.  2020-TA-9k,  (iekļauts papildus)    E.Rinkēvičs     

Izskatīts MK sēdē

7.3.  SAN-120
 
MK 30.06.2020. sēdes protokols Nr.42  Valsts kanceleja