Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


Ministru kabineta 2020.gada 4.septembra ārkārtas sēdes darba kārtība - attālināti (sēdes sākums plkst.15.20)

APSTIPRINU
Ministru prezidents

A.K.Kariņš
Rīgā, 2020.gada  3.septembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 ĀRKĀRTAS SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2020.gada 4.septembrī
plkst. 15:00 (attālināti)

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Ministru kabineta lieta
1.1.  TA-1680  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  SAN-153
 
MK 04.09.2020. ārkārtas sēdes protokols Nr.52  Valsts kanceleja