Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


Ministru kabineta 2020.gada 30.septembra ārkārtas sēdes darba kārtība - attālināti (sēdes sākums plkst.13.00)

APSTIPRINU
Ministru prezidents

A.K.Kariņš
Rīgā, 2020.gada 29.septembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 ĀRKĀRTAS SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2020.gada 30.septembrī
plkst. 13:00 (attālināti)

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
Ministru kabineta lieta
0.1.  TA-1889  Par situāciju saistībā ar Covid-19  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
I. Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi
1.1.  TA-1841  Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā"   Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs  A.K.Kariņš  J.Straume   Izskatīts MK sēdē 
1.2.  TA-800  Likumprojekts "Grozījumi Nacionālās drošības likumā"  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  TA-1825  Likumprojekts "Grozījumi Čeku loterijas likumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs  J.Salmiņa E.Ceipe A.Krēsliņa  Izskatīts MK sēdē 
1.4.  TA-1778  Likumprojekts "Grozījumi Izglītības likumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  R.Kārkliņš M.Kosareva L.Buceniece A.Trokša I.Vanaga  Izskatīts MK sēdē 
1.5.  TA-1856  Likumprojekts "Grozījumi Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likumā"  Labklājības ministrija  R.Petraviča  E.Celmiņa D.Grabe  Izskatīts MK sēdē 
1.6.  TA-1857  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par sociālo drošību""   Labklājības ministrija  R.Petraviča  E.Celmiņa A.Lukašenoka I.Rudzīte  Izskatīts MK sēdē 
1.7.  TA-1858  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam"  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  TA-1859  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu""  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  TA-1860  Likumprojekts "Grozījums Valsts fondēto pensiju likumā"  Labklājības ministrija  R.Petraviča  D.Trušinska  Izskatīts MK sēdē 
1.10.  TA-1861  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts pensijām""  Labklājības ministrija  R.Petraviča  D.Trušinska  Izskatīts MK sēdē 
1.11.  TA-1862  Likumprojekts "Grozījumi Invaliditātes likumā"  Labklājības ministrija  R.Petraviča  E.Celmiņa I.Rudzīte  Izskatīts MK sēdē 
1.12.  TA-1863  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām""   Labklājības ministrija  R.Petraviča  D.Trušinska  Izskatīts MK sēdē 
1.13.  TA-1864  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par dzīvojamo telpu īri""  Labklājības ministrija  R.Petraviča  I.Skrodele- Dubrovska  Izskatīts MK sēdē 
1.14.  TA-1865  Likumprojekts "Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā"  Labklājības ministrija  R.Petraviča  I.Skrodele- Dubrovska I.Rudzīte  Izskatīts MK sēdē 
1.15.  TA-1866  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā""  Labklājības ministrija  R.Petraviča  I.Skrodele- Dubrovska  Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-572
TA-1867 
Likumprojekts "Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā"  Labklājības ministrija  R.Petraviča  E.Celmiņa D.Grabe A.Lukašenoka  Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-315
TA-1725 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par aviāciju""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-698
TA-1870 
Likumprojekts "Grozījumi Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā"  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  Z.Liepiņa J.Reinsone  Izskatīts MK sēdē 
1.19.  TA-1833  Likumprojekts "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.Pabriks (VARAM)  A.Ozola R.Vesere   Izskatīts MK sēdē 
1.20.  TA-1873  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits  T.Vectirāns  Izskatīts MK sēdē 
1.21.  TA-1874  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs  S.Āmare-Pilka  Izskatīts MK sēdē 
1.22.  TA-1875  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Solidaritātes nodokļa likumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK un atlikts 
1.23.  TA-1876  (jautājuma izskatīšana atlikta) (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs  A.Kaļāne A.Orehova  Izskatīts MK un atlikts 
1.24.  TA-1877  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli""   Finanšu ministrija  J.Reirs  A.Kaļāne A.Orehova  Izskatīts MK sēdē 
1.25.  TA-1878  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību"  Finanšu ministrija  J.Reirs  J.Plūme K.Ketners  Izskatīts MK sēdē 
1.26.  TA-1872  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Valsts kontroles likumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs  J.Plūme K.Ketners  Izskatīts MK sēdē 
1.27.  TA-1882  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā"   Finanšu ministrija  J.Reirs  A.Āmare-Pilka  Izskatīts MK sēdē 
1.28.  TA-1884  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli""  Finanšu ministrija  J.Reirs  S.Āmare-Pilka  Izskatīts MK sēdē 
1.29.  SAN-196
 
MK 30.09.2020. ārkārtas sēdes protokols Nr.57  Valsts kanceleja