Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


Ministru kabineta 2021.gada 14.janvāra sēdes darba kārtība (sēde notiks attālināti) (sēdes sākums plkst.12.00)

APSTIPRINU
Ministru prezidents

A.K.Kariņš
Rīgā, 2021.gada 8.janvārī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2021.gada 14.janvārī
plkst. 12:00 (attālināti)

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-913
TA-2569 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 4.novembra noteikumos Nr.498 "Kārtība, kādā profesionālā militārā dienesta karavīrs pilda valsts civildienesta ierēdņa amatu""  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-953
TA-2585 
Rīkojuma projekts "Par neizīrēto valsts dzīvokļu Niedru ielā 6, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, nodošanu Jelgavas novada pašvaldības īpašumā"  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-618
TA-2372 
Likumprojekts "Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-419
TA-1940 
(atbalstīts VSS) Likumprojekts "Grozījumi Publisko iepirkumu likumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-721
TA-2206 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumos Nr.966 "Noteikumi par mobilizējamo civilās aizsardzības formējumu veidošanas kārtību un finansējumu""  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  TA-2609  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 26.februāra rīkojumā Nr.97 "Par Latvijas Nacionālās sporta padomes sastāvu""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  TA-2592  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 5.februāra rīkojumā Nr.63 "Par Latvijas valsts simtgades rīcības komiteju""  Kultūras ministrija  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-952
TA-2513 
Likumprojekts "Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-967
TA-2428 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumos Nr.1231 "Noteikumi par laulāto mantisko attiecību reģistrācijas valsts nodevu""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  TA-2581  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumos Nr.981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība""  Veselības ministrija  D.Pavļuts (I.Šuplinska)    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  TA-2587  Rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 57.0 versija)"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-1010
TA-2610 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma pārdošanu"  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  TA-24  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  TA-54  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  TA-22  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piemērojama samazinātā patentmaksa fiziskās personas saimnieciskajai darbībai noteiktā profesijā"  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  TA-2644  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-980
TA-2590 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumos Nr.740 "Noteikumi par stipendijām""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  TA-34  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Kultūras ministrija  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-998
TA-2636 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 30.maija noteikumos Nr.295 "Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļa""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-23
TA-44 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 24.jūlija noteikumos Nr.446 "Noteikumi par lauksaimniecības, lauku un zivsaimniecības saimnieciskās darbības veicēju aizdevumu programmu""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  TA-45  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra noteikumos Nr.9 "Lauksaimniecības, zivsaimniecības un lauku attīstības garantiju programmas noteikumi""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-1013
TA-2586 
(jautājuma izskatīšana atlikta) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 14.jūlija noteikumos Nr.458 "Noteikumi par kapitāla ieguldījumiem komersantos, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK un atlikts 
II. Informācija
2.1.  VSS-918
TA-2519 
Informatīvais ziņojums "Par valsts līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Eiropas dzelzceļa līnijas"" un rīkojuma projekts "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Eiropas dzelzceļa līnijas" vispārējo stratēģisko mērķi"   Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-555
TA-2580 
Informatīvais ziņojums "Par nolietotu riepu apsaimniekošanu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs  A.Ozola  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-820
TA-1762 
(2019.) Informatīvais ziņojums "Par Modernizācijas fonda ieviešanu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs  A.Ozola E.Šaicāns H.Rimša  Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-69  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2021.gada 18.janvāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  M.Klīve R.Virsis-Šneiders   Izskatīts MK sēdē 
III. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1.  TA-2518  Plāna projekts "Plāns darbam ar diasporu 2021.–2023.gadam"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-935
TA-2622 
Plāna projekts "Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2021.-2028.gadam"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs  A.Ozola R.Vesere S.Sproģe G.Gogulis J.Strods E.Šaicāns H.Rimša  Izskatīts MK un atlikts 
IV. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)
4.1.  TA-80  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par Starptautiskās Atjaunojamo energoresursu aģentūras Asamblejas vienpadsmito sesiju 2021.gada 18.-21.janvārī"  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  E.Šaicāns L.Dreijalte   Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta (I)

(Slēgtā daļa)

5.1.  TA-58  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par vakcinācijas pret Covid-19 projekta pārvaldību"  Veselības ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-76  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par SARS-CoV-2 antigēna noteikšanas testa veikšanu sociālās aprūpes centros"  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-59  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumā Nr.655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits (D.Pavļuts)    Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-55  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""  Veselības ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-77  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Veselības ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
5.6.  TA-75  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 10.novembra noteikumos Nr.676 "Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  R.Aleksejenko K.Soms  Izskatīts MK sēdē 
5.7.  TA-74  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
5.8.  TA-82  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Moderna ražoto vakcīnu pret Covid-19 devu iegādi"  Veselības ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
5.9.  SAN-18
 
MK 14.01.2021. sēdes protokols Nr.5  Valsts kanceleja