Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


Ministru kabineta 2021.gada 12.janvāra ārkārtas sēdes darba kārtība (sēde notiks attālināti) (sēdes sākums plkst.10.00)

APSTIPRINU
Ministru prezidents

A.K.Kariņš
Rīgā, 2021.gada  11.janvārī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 ĀRKĀRTAS SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2021.gada 12.janvārī
plkst. 10:00 (attālināti)

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Ministru kabineta lieta (I)

(Slēgtā daļa)

1.1.  TA-56  Informācija par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi, testēšanu, kā arī situāciju ģimenes ārstu praksēs   Veselības ministrija  D.Pavļuts  J.Perevoščikovs L.Cipule S.Veide S.Ņikišins   

Izskatīts MK sēdē

1.2.  TA-57  Aktuālā informācija par vakcināciju pret Covid-19   Veselības ministrija  D.Pavļuts     

Izskatīts MK sēdē

1.3.  TA-23  Izvērtējums par prasību izglītojamiem 1.– 4.klasē mācību procesa laikā un ārpus tā lietot mutes un deguna aizsegus  Veselības ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  TA-29  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 24.novembra noteikumos Nr.709 "Noteikumi par atbalstu par dīkstāvi nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 izraisītās krīzes apstākļos""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  TA-30  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 10.novembra noteikumos Nr.676 "Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  TA-31  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 10.novembra noteikumos Nr.675 "Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos""   Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  SAN-16
 
MK 12.01.2021. ārkārtas sēdes protokols Nr.4  Valsts kanceleja