Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


Ministru kabineta 2021.gada 15.janvāra ārkārtas sēdes darba kārtība (sēde notiks attālināti) (sēdes sākums plkst.16.00)

APSTIPRINU
Ministru prezidents

A.K.Kariņš
Rīgā, 2021.gada  15.janvārī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 ĀRKĀRTAS SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2021.gada 15.janvārī
plkst. 16:00 (attālināti)

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Ministru kabineta lieta (I)

(Slēgtā daļa)

1.1.  TA-96  Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamo finansējumu Vakcinācijas projekta biroja izveidei"  Veselības ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  TA-98  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumā Nr.655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""  Veselības ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  TA-97  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Veselības ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  SAN-19
 
MK 15.01.2021. ārkārtas sēdes protokols Nr.6  Valsts kanceleja