Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


Ministru kabineta 2021.gada 4.februāra sēdes darba kārtība (sēde notiks attālināti) (sēdes sākums plkst.12.15)

APSTIPRINU
Ministru prezidents

A.K.Kariņš
Rīgā, 2021.gada 1.februārī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2021.gada 4.februārī
plkst. 12:15 (attālināti)

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-1066
TA-40 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 3.oktobra noteikumos Nr.606 "Noteikumi par Nacionālās drošības likumā noteiktajai institūcijai iesniedzamo informāciju un darbībām ar informāciju par ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  TA-52  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas-Ķīnas Apvienotajā komitejā"  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  TA-2505  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 10.maija rīkojumā Nr.209 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju""   Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska     Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-943
TA-35 
Noteikumu projekts "Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu padomes nolikums"  Kultūras ministrija  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  TA-36  Rīkojuma projekts "Par Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu padomi"  Kultūras ministrija  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-875
TA-41 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 23.maija noteikumos Nr.264 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām""  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-816
TA-81 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 27.marta noteikumos Nr.173 "Noteikumi par sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupām un sociālā uzņēmuma statusa piešķiršanas, reģistrēšanas un uzraudzības kārtību""  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-777
TA-60 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Rīgā nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-995
TA-28 
Likumprojekts "Grozījumi Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  TA-9  Likumprojekts "Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  TA-10  Likumprojekts "Grozījumi Notariāta likumā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  TA-46  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 2.marta rīkojumā Nr.78 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 49.0. versija)""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs     Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-1090
TA-68 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.296 "Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-820
TA-83 
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes nodošanu Jelgavas novada pašvaldības īpašumā"  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  TA-181  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Ministru prezidents  A.K.Kariņš (J.Reirs)    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  TA-125  (jautājuma izskatīšana atsaukta) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Valsts policijas amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalību Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) un finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-1001
TA-199 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā aprēķina un piešķir valsts budžeta finansējumu programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanai no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim"   Kultūras ministrija  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  TA-183  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.685 "Rezidentu uzņemšanas, sadales un rezidentūras finansēšanas kārtība""  Veselības ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  TA-185  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumos Nr.108 "Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi""  Veselības ministrija  D.Pavļuts (A.T.Plešs)    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-1013
TA-2586 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 14.jūlija noteikumos Nr.458 "Noteikumi par kapitāla ieguldījumiem komersantos, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  TA-154  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.jūlija rīkojumā Nr.347 "Par informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstu "Pasu sistēmas un Vienotās migrācijas informācijas sistēmas attīstība elektronisko identifikācijas karšu un elektronisko uzturēšanās atļauju (karšu) izsniegšanai"""  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  VSS-480
TA-2308 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.septembra noteikumos Nr.559 "Prasības nekustamā īpašuma vērtētāja profesionālajai kvalifikācijai un profesionālās kvalifikācijas sertifikāta izsniegšanas kārtība""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  K.Kinča  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-187  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par prioritāro investīciju projektu apkalpošanu"  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  R.Aleksejenko K.Rožkalns R.Āzis S.Jantone K.Ploka J.Plūme I.Jaunzeme L.Austrupe  Izskatīts MK sēdē 
III. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1.  VSS-605
TA-2579 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Pamatnostādņu projekts "Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādnes 2021.–2027.gadam"  Kultūras ministrija  N.Puntulis  A.Kleinberga  Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  TA-64  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informācijas apkopojums par Latvijā nelicencētu interaktīvo azartspēļu tirgu un iespējamajiem papildu risinājumiem šāda tirgus ierobežošanai  Finanšu ministrija  J.Reirs  O.Bogdanova S.Jantone K.Ploka J.Plūme I.Jaunzeme  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  VSS-646
TA-2565 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par valsts līdzdalības saglabāšanu valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Latvijas Jūras administrācija"" un rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Jūras administrācija" vispārējo stratēģisko mērķi"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits  S.Jantone K.Ploka J.Plūme I.Jaunzeme J.Krastiņš  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-225  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna projektu"  Finanšu ministrija  J.Reirs  A.Eberhards E.Šadris B.Kņigins S.Jantone K.Ploka J.Plūme I.Jaunzeme R.Aleksejenko A.Grīnbergs Č.Gžibovskis  Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-179  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam pārejas periodu"  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
4.5.  TA-258  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2021/111, ar ko uz noteiktu ražojumu eksportu attiecina prasību uzrādīt eksporta atļauju"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  Z.Zilgalvis I.Berķe   Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)
5.1.  TA-243  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-530/20 EUROAPTIEKA  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  K.Pommere  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa) (I)
6.1.  TA-78  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Par programmu rādītāju novērtējumu iesniegšanu  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-6  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2019.gada 5.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.5 33.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas 2019., 2020. un 2021.gadam rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta 2019., 2020. un 2021.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2019.gadam" izstrādes procesā"" 10.4.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-94  (iekļauts papildus) Ierobežotas pieejamības informācija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs    Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa) (II)
7.1.  TA-226  (jautājuma izskatīšana atlikta) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu Veselības ministrijai"  Veselības ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK un atlikts 
7.2.  TA-227  (jautājuma izskatīšana atlikta) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Veselības ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK un atlikts 
7.3.  TA-176  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
7.4.  TA-233  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.380 "Noteikumi par prioritāro institūciju un vajadzību sarakstā iekļautajām institūcijām nepieciešamajiem epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursiem""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska (A.Pabriks)  L.Buceniece  Izskatīts MK sēdē 
7.5.  TA-231  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits  D.Merirands  Izskatīts MK sēdē 
7.6.  TA-173  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
7.7.  TA-240  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā"  Veselības ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
7.8.  TA-222  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumā Nr.655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK un atlikts 
7.9.  TA-268  (iekļauts papildus) Aktuālā informācija par vakcināciju pret Covid-19  Veselības ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
7.10.  TA-262  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  J.Endziņš K.Zariņa G.Ozola  Izskatīts MK un atlikts 
7.11.  TA-228  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Covid-19 izplatības risku novērtējumu un uz tiem balstītu lēmumu pieņemšanu par piesardzības un drošības pasākumu ieviešanu"  Veselības ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
7.12.  TA-264  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 24.novembra noteikumos Nr.709 "Noteikumi par atbalstu par dīkstāvi nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 izraisītās krīzes apstākļos""   Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  K.Soms R.Aleksejenko  Izskatīts MK sēdē 
7.13.  TA-250  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par atbalstu mākslas, izklaides un atpūtas nozaru komersantiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība"  Kultūras ministrija  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
7.14.  TA-261  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Veselības ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
7.15.  TA-270  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumā Nr.655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  K.Līce G.Japiņa  Izskatīts MK un atlikts 
7.16.  TA-260  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumā Nr.655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""  Veselības ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK un atlikts 
7.17.  TA-267  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 10.novembra noteikumos Nr.676 "Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  R.Aleksejenko K.Soms   Izskatīts MK sēdē 
7.18.  SAN-37
 
MK 04.02.2021. sēdes protokols Nr.12  Valsts kanceleja