Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


Ministru kabineta 2021.gada 23.februāra ārkārtas sēdes darba kārtība (sēde notiks attālināti) (sēdes sākums plkst.10.00)

APSTIPRINU
Ministru prezidents

A.K.Kariņš
Rīgā, 2021.gada  22.februārī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

ĀRKĀRTAS  SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2021.gada 23.februārī
plkst. 10:00 (attālināti)

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  TA-321  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 9.jūnija noteikumos Nr.291 "Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
II. Ministru kabineta lieta
2.1.  TA-433  Informācija par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju, veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi, testēšanu, situāciju ģimenes ārstu praksēs un epidemioloģiskās drošības pasākumu kontroli   Veselības ministrija  D.Pavļuts  J.Perevoščikovs L.Cipule S.Veide S.Ņikišins A.Ruks D.Heiberga  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-434  Aktuālā informācija par vakcināciju pret Covid-19   Veselības ministrija  D.Pavļuts  S.Henkuzens  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-428  Par drošu tirdzniecības pakalpojumu sniegšanu  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  Z.Liepiņa H.Danusēvičs   Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-431  Likumprojekts "Grozījums Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā"  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-426  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs (D.Pavļuts)  Z.Liepiņa L.Stauvere J.Reinsone   Izskatīts MK sēdē 
2.6.  TA-427  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumā Nr.655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs (D.Pavļuts)  Z.Liepiņa L.Stauvere J.Reinsone   Izskatīts MK sēdē 
2.7.  TA-397  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  TA-430  Informatīvais ziņojums "Par pieejamiem finanšu resursiem valsts budžeta programmā "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" Covid-19 ierobežošanas vienreizēju pasākumu finansēšanai 2021.gadā un to izlietojumu, valsts parāda un plānotā deficīta līmeni"  Finanšu ministrija  A.Pabriks (FM)  J.Plūme L.Kļaviņa K.Āboliņš T.Trubača   Izskatīts MK sēdē 
2.9.  TA-438  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumā Nr.655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""   Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  R.Kārkliņš  Izskatīts MK sēdē 
III. Ministru kabineta lieta (I)

Slēgtā daļa

3.1.  TA-416  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Veselības ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
3.2.  SAN-48
 
MK 23.02.2021. sēdes protokols Nr.19  Valsts kanceleja