Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


Ministru kabineta 2021.gada 6.maija ārkārtas sēdes darba kārtība (aptaujas kārtībā plkst.12.00-14.00)

APSTIPRINU
Ministru prezidents

A.K.Kariņš
Rīgā, 2021.gada  6.maijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

ĀRKĀRTAS  SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2021.gada 6.maijā
plkst. 12:00-14:00 (aptaujas kārtībā)

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Ministru kabineta lieta
1.1.  TA-1013  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  R.Aleksejenko  Izskatīts MK sēdē 
1.2.  SAN-93
 
MK 06.05.2021. ārkārtas sēdes aptaujas kārtībā protokols Nr.39  Valsts kanceleja