Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


Ministru kabineta 2021.gada 13.maija ārkārtas sēdes darba kārtība (sēde notiks attālināti) (sēdes sākums plkst.10.00)

APSTIPRINU
Ministru prezidents

A.K.Kariņš
Rīgā, 2021.gada 11.maijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 ĀRKĀRTAS SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2021.gada 13.maijā
plkst. 10:00 (attālināti)

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Ministru kabineta lieta
1.1.  TA-1033  Informācija par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi, testēšanu, kā arī situāciju ģimenes ārstu praksēs  Veselības ministrija  D.Pavļuts  J.Perevoščikovs L.Cipule D.Heiberga S.Ņikišins S.Jantone K.Ploka J.Plūme I.Jaunzeme I.Dundure  Izskatīts MK sēdē 
1.2.  TA-1034  Aktuālā informācija par vakcināciju pret Covid-19  Veselības ministrija  D.Pavļuts  E.Juhņēviča M.Dreimanis Ā.Kasparāns Z.Stade J.Kloviņš S.Jantone K.Ploka J.Plūme I.Jaunzeme I.Dundure  Izskatīts MK sēdē 
1.3.  TA-1088  Par vakcinācijas un kolektīvās imunitātes veicināšanu, nosakot pakalpojumu pieejamību un ierobežojumu atcelšanu vakcinētām personām   Veselības ministrija  D.Pavļuts  S.Jantone K.Ploka J.Plūme I.Jaunzeme I.Dundure  Izskatīts MK sēdē 
1.4.  TA-872  Informatīvais ziņojums "Pārskats par finansējuma izlietojumu piemaksām atbildīgo institūciju ārstniecības personām un citiem nodarbinātajiem par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu"  Veselības ministrija  D.Pavļuts  S.Jantone K.Ploka J.Plūme I.Jaunzeme G.Ozoliņa S.Jantone K.Ploka J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
1.5.  TA-905  Informatīvais ziņojums "Pārskats par finansējuma izlietojumu atbilstoši faktiskajai situācijai, kas radies saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu un seku novēršanu"   Veselības ministrija  D.Pavļuts  G.Ozoliņa S.Jantone K.Ploka J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
1.6.  TA-954  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 27.oktobra noteikumos Nr.617 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.1.pasākuma Atbalsts nodarbināto apmācībām" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"   Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  R.Aleksejenko S.Jantone K.Ploka J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-206
TA-981 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 19.marta noteikumos Nr.150 "Noteikumi par garantijām saimnieciskās darbības veicējiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība""   Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  R.Aleksejenko I.Lore S.Jantone K.Ploka J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
1.8.  TA-1028  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumos Nr.310 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231 – 15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  I.Beināre O.Feldmane S.Jantone K.Ploka J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
1.9.  TA-998  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 19.marta noteikumos Nr.149 "Noteikumi par apgrozāmo līdzekļu aizdevumiem saimnieciskās darbības veicējiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  R.Aleksejenko I.Lore S.Jantone K.Ploka J.Plūme I.Jaunzeme  Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-63
TA-1061 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 1.decembra noteikumos Nr.678 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2.pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" īstenošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  R.Aleksejenko I.Lore S.Jantone K.Ploka J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
1.11.  TA-1065  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Finanšu ministrija  J.Reirs  I.Jaunzeme S.Jantone K.Ploka J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
1.12.  TA-1025  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens  S.Jantone K.Ploka J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
1.13.  TA-1026  Rīkojuma projekts Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens  S.Jantone K.Ploka J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
1.14.  TA-1101  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""  Veselības ministrija  D.Pavļuts  S.Jantone K.Ploka J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
1.15.  TA-1077  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""   Tieslietu ministrija  J.Bordāns  L.Medina S.Armagana S.Jantone K.Ploka J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
1.16.  TA-1050  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 14.jūlija noteikumos Nr.454 "Noteikumi par garantijām lielajiem komersantiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  R.Aleksejenko I.Lore S.Jantone K.Ploka J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
1.17.  TA-1105  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  R.Kārkliņš S.Jantone K.Ploka J.Plūme I.Dundure  Izskatīts MK sēdē 
1.18.  TA-1109  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  E.Šaicāns S.Jantone K.Ploka J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
1.19.  TA-1081  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par prioritāro institūciju un vajadzību sarakstā iekļautajām institūcijām nepieciešamajiem epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursiem"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks  S.Jantone K.Ploka J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
1.20.  TA-1103  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits  A.Novikova S.Jantone K.Ploka J.Plūme  Izskatīts MK sēdē