Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


Ministru kabineta 2021.gada 1.jūnija sēdes darba kārtība (sēde notiks daļēji attālinātā veidā) (sēdes sākums plkst.10.00)

APSTIPRINU
Ministru prezidents

A.K.Kariņš
Rīgā, 2021.gada  26.maijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2021.gada 1.jūnijā
plkst. 10:00 (daļēji attālinātā veidā)

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa) (I)
1.1.  2021-TA-11k,  Informatīvais ziņojums "Par kritiskās infrastruktūras drošības situāciju 2019.-2020.gadā"    S.Ģirģens     

Izskatīts MK sēdē

1.2.  2021-TA-4s,  Slepeni    A.T.Plešs (AIM)     

Izskatīts MK sēdē

1.3.  2021-TA-6s,  Slepeni    A.T.Plešs (AIM)     

Izskatīts MK sēdē

1.4.  2021-TA-7k,  Konfidenciāli    E.Rinkēvičs     

Izskatīts MK sēdē

1.5.  2021-TA-6k,  Konfidenciāli    E.Rinkēvičs     

Izskatīts MK sēdē

1.6.  TA-1166  (jautājuma izskatīšana atlikta) Dienesta vajadzībām  Aizsardzības ministrija  A.T.Plešs (AIM)    Izskatīts MK un atlikts 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
2.1.  VSS-302
TA-1048 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi""   Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
3.1.  VSS-152
TA-1005 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 20.marta noteikumos Nr.169 "Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi"  Ekonomikas ministrija  K.Gerhards (EM)    Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-232
TA-1022 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 28.jūnija noteikumos Nr.500 "Noteikumi par transportējamām spiedieniekārtā""   Ekonomikas ministrija  K.Gerhards (EM)    Izskatīts MK sēdē 
3.3.  VSS-233
TA-1023 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 16.septembra noteikumos Nr.518 "Spiedieniekārtu kompleksu tehniskās uzraudzības kārtība""  Ekonomikas ministrija  K.Gerhards (EM) (R.Petraviča)    Izskatīts MK sēdē 
3.4.  VSS-231
TA-1062 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 10.maija noteikumos Nr.293 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.4.pasākuma "Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā" īstenošanas noteikumi" produktu ieviešanai ražošanā" īstenošanas noteikumi""   Ekonomikas ministrija  K.Gerhards (EM)    Izskatīts MK sēdē 
3.5.  VSS-221
TA-1016 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Turaidas stāvlaukumi", Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, daļas pārņemšanu valsts īpašumā Finanšu ministrijas valdījumā"  Finanšu ministrija  A.K.Kariņš (FM) (E.Rinkēvičs)    Izskatīts MK sēdē 
3.6.  VSS-311
TA-1089 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Rēzeknes novada pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija  A.K.Kariņš (FM) (E.Rinkēvičs)    Izskatīts MK sēdē 
3.7.  VSS-350
TA-1180 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija  A.K.Kariņš (FM) (E.Rinkēvičs)    Izskatīts MK sēdē 
3.8.  VSS-30
TA-1006 
Likumprojekts "Grozījums Operatīvās darbības likumā"   Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
3.9.  VSS-137
TA-1009 
Likumprojekts "Grozījums Patvēruma likumā"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
3.10.  VSS-252
TA-1168 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Jaunsekši 1", Ciemupē, Ogresgala pagastā, Ogres novadā, pārdošanu"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
3.11.  VSS-253
TA-1170 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Kaunatas ielā 50, Rēzeknē, pārdošanu"   Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
3.12.  VSS-290
TA-1110 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Īves" Cīravas pagastā, Aizputes novadā, nodošanu bez atlīdzības Aizputes novada pašvaldības īpašumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
3.13.  TA-1123  Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"  Kultūras ministrija  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
3.14.  VSS-191
TA-1178 
Likumprojekts "Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā"   Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
3.15.  VSS-742
TA-1049 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumos Nr.951 "Kārtība, kādā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra reģistrē valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un apmainās ar Valsts ieņēmumu dienestu ar ziņām par šīm iemaksām un pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli""   Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
3.16.  VSS-269
TA-1096 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Ogreslīči" Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā, daļu pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P79 Koknese-Ērgļi pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
3.17.  VSS-1060
TA-1058 
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošo nekustamo īpašumu Rīgā nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
3.18.  VSS-85
TA-1042 
Rīkojuma projekts "Par Rīgas pilsētas pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma Rīgā pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
3.19.  TA-1078  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 17.janvāra noteikumos Nr.57 "Noteikumi par zāļu marķēšanas kārtību un zāļu lietošanas instrukcijai izvirzāmajām prasībām""  Veselības ministrija  A.T.Plešs (VM)    Izskatīts MK sēdē 
3.20.  TA-1092  Rīkojuma projekts "Par Valsts operatīvo medicīnisko komisiju"  Veselības ministrija  A.T.Plešs (VM)    Izskatīts MK sēdē 
3.21.  VSS-878
TA-1070 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumos Nr.401 "Prasības atkritumu sadedzināšanai un atkritumu sadedzināšanas iekārtu darbībai""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs    Izskatīts MK sēdē 
3.22.  VSS-228
TA-1150 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Zemgales ielā 15-4, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, nodošanu Jelgavas novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs    Izskatīts MK sēdē 
3.23.  VSS-227
TA-1145 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu Limbažu novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs    Izskatīts MK sēdē 
3.24.  VSS-210
TA-1093 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu Vārkavas novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs    Izskatīts MK sēdē 
3.25.  VSS-295
TA-1100 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 17.aprīļa noteikumos Nr.275 "Prasības tādu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu apritei, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
3.26.  VSS-341
TA-1155 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 26.februāra noteikumos Nr.96 "Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu vaislinieku un to vaislas materiāla sertifikācijas kārtība""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
3.27.  VSS-276
TA-1040 
Rīkojuma projekts "Par Kuldīgas novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma "Skaidrāji Imaki" pārņemšanu valsts īpašumā"   Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
3.28.  VSS-142
TA-1041 
Rīkojuma projekts "Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Līdumu trase" pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
3.29.  VSS-143
TA-1046 
Rīkojuma projekts "Par Talsu novada pašvaldības nekustamo īpašumu "Baznīcas ceļš", "Kaļķu–Struņķu ceļš", "Meža ceļš" un "Vidusupes ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā”   Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
3.30.  VSS-123
TA-1047 
Rīkojuma projekts "Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Kungadruvas ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
3.31.  VSS-338
TA-1161 
Rīkojuma projekts "Par Madonas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "V879–Siliņi" pārņemšanu valsts īpašumā"   Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
3.32.  TA-999  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no Eiropas Savienības daudzgadu finanšu ietvara 2007.-2013.gadam darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.2.1.4.1.apakšaktivitātes "Atbalsts aizdevumu veidā komersantu konkurētspējas uzlabošanai" finansējuma atmaksas"  Ekonomikas ministrija  K.Gerhards (EM)    Izskatīts MK sēdē 
3.33.  VSS-258
TA-708 
(iekļauts papildus) (atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma noteikumi"  Ekonomikas ministrija  K.Gerhards (EM)    Izskatīts MK sēdē 
3.34.  VSS-390
TA-1200 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par nacionālo standartizācijas institūcijas noteikšanu"  Ekonomikas ministrija  K.Gerhards (EM)    Izskatīts MK sēdē 
3.35.  TA-1224  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumos Nr.474 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.4.1.specifiskā atbalsta mērķa Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" īstenošanas noteikumi"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
3.36.  TA-1228  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.249 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.3.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" īstenošanas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
3.37.  TA-1241  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali starp Kultūras ministrijas budžeta apakšprogrammām"  Kultūras ministrija  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
3.38.  TA-1242  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 13.decembra rīkojumā Nr.769 "Par Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna 2017.–2021.gadam īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma sadalījumu""   Kultūras ministrija  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
3.39.  VSS-265
TA-1268 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Latvijas Goda ģimenes apliecības programmas īstenošanas kārtība"  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
3.40.  VSS-1019
TA-521 
(iekļauts papildus) (atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumos Nr.472 "Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadales noteikumi""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
3.41.  TA-1215  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai vai esošas pirmsskolas izglītības iestādes paplašināšanai, kuriem piešķirams valsts budžeta aizdevums"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs    Izskatīts MK sēdē 
3.42.  TA-1301  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par atbalstītajiem augstas gatavības pašvaldību investīciju projektiem valsts budžeta finansējuma piešķiršanai, kas saistīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs    Izskatīts MK sēdē 
3.43.  TA-1311  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs    Izskatīts MK sēdē 
IV. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
4.1.  TA-1205  Rīkojuma projekts "Par termiņa pagarināšanu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka amatā ģenerālim O.Āboliņam"   Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens  O.Āboliņš  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  VSS-317
TA-1148 
Noteikumu projekts "Noteikumi par plānošanas reģionu teritorijām"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs  I.Oša R.Bremšmits I.Peipiņa M.Pūķis  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-1131  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 59.0 versija)"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs  Ā.Dzērvāns I.Kārkliņa D.Pelēkā S.Šķiltere  Izskatīts MK un atlikts 
4.4.  TA-1264  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Augstskolu likumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  D.Stepanovs D.Laipniece   Izskatīts MK sēdē 
V. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
5.1.  TA-1709  (iekļauts papildus) Konceptuāls ziņojums "Par valsts naftas produktu drošības rezervju nodrošināšanu"  Ekonomikas ministrija  K.Gerhards (EM)  E.Šaicāns M.Zjurikova l.Rozentāle  Izskatīts MK sēdē 
VI. Informācija
6.1.  TA-1102  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Valsts kontroles revīzijas starpziņojumā "Finanšu ministrijai piešķirtā finansējuma izlietojums dīkstāves pabalsta izmaksai" sniegto priekšlikumu Ministru kabinetam"  Finanšu ministrija  A.K.Kariņš (FM)  A.Andreičika R.Irklis S.Jantone K.Ploka J.Plūme I.Jaunzeme  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-1285  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2021.gada 8.jūnija sanāksmē izskatāmajiem Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem  Iekšlietu ministrija  S.Girģens    Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-1307  (iekļauts papildus) Informācija par administratīvi teritoriālās reformas ieviešanas gaitu  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs  I.Oša  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta
7.1.  TA-1233  Informācija par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi, testēšanu, kā arī situāciju ģimenes ārstu praksēs  Veselības ministrija  A.T.Plešs (VM)  J.Perevoščikovs L.Cipule D.Heiberga S.Ņikišins J.Plūme I.Jaunzeme K.Bērziņš  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-1234  Aktuālā informācija par vakcināciju pret Covid-19  Veselības ministrija  A.T.Plešs (VM)  E.Juhņēviča M.Dreimanis Ā.Kasparāns Z.Stade I.Strautmane L.Odiņa A.Pārups B.Lazdiņa J.Plūme I.Jaunzeme  Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-1249  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Finanšu ministrija  A.K.Kariņš (FM) (E.Rinkēvičs)  I.Jaunzeme J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
7.4.  TA-1197  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Labklājības ministrija  R.Petraviča  J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
7.5.  TA-1278  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā"   Labklājības ministrija  R.Petraviča  S.Jantone K.Ploka J.Plūme I.Jaunzeme  Izskatīts MK sēdē 
7.6.  TA-1240  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""  Kultūras ministrija  N.Puntulis  S.Jantone K.Ploka J.Plūme I.Jaunzeme K.Bērziņš  Izskatīts MK sēdē 
7.7.  TA-1254  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""   Ekonomikas ministrija  K.Gerhards (EM)  Z.Liepiņa M.Vanags S.Jantone K.Ploka J.Plūme I.Jaunzeme K.Bērziņš  Izskatīts MK sēdē 
7.8.  TA-1255  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumos Nr.440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību""  Ekonomikas ministrija  K.Gerhards (EM)  Z.Liepiņa S.Jantone K.Ploka J.Plūme I.Jaunzeme  Izskatīts MK sēdē 
7.9.  TA-1312  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""  Veselības ministrija  A.T.Plešs (VM)  K.Bērziņš J.Feldmane H.Danusevičs S.Jantone K.Ploka J.Plūme I.Jaunzeme  Izskatīts MK sēdē 
7.10.  TA-1316  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  R.Gintaute-Marihina S.Jantone K.Ploka J.Plūme I.Jaunzeme  Izskatīts MK sēdē 
7.11.  TA-1313  (iekļauts papildus) Noteikuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""   Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  R.Kārkliņš E.Severs K.Bērziņš  Izskatīts MK sēdē 
7.12.  TA-1314  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""   Tieslietu ministrija  J.Bordāns  L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
7.13.  TA-1319  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""   Ekonomikas ministrija  K.Gerhards (EM)    Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)
8.1.  TA-1300  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2021.gada 3.jūnija sanāksmei  Satiksmes ministrija  T.Linkaits  E.Šimiņa- Neverovska  Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-1302  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Transporta, telekomunikācijas un enerģētikas ministru padomes 2021.gada 4.jūnija sanāksmei   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs  G.Ozols E.Zvaigzne   Izskatīts MK sēdē 
8.3.  TA-1305  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2021.gada 7.-8.jūnija sanāksmei  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  K.Pommere  Izskatīts MK sēdē 
IX. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa) (II)
9.1.  TA-1185  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 21.janvāra noteikumos Nr.35 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt mazo, vidējo komersantu izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.3.pasākuma "Atbalsts mazo, vidējo komersantu finansējuma piesaistei kapitāla tirgos" īstenošanas noteikumi"   Ekonomikas ministrija  K.Gerhards (EM)   R.Aleksejenko I.Lore J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
9.2.  TA-1211  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 23.aprīļa rīkojumā Nr.219 "Par valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga"" pamatkapitāla palielināšanu"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits  I.Stepanova I.Strautmane L.Odiņa A.Pārups B.Lazdiņa J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
9.3.  TA-1208  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 4.augusta noteikumos Nr.453 "Noteikumi par publiskas personas akciju sabiedrības tipveida statūtiem""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits  I.Stepanova I.Strautmane L.Odiņa A.Pārups B.Lazdiņa S.Jantone K.Ploka  Izskatīts MK sēdē 
9.4.  SAN-113
 
MK 01.06.2021. sēdes protokols Nr.45  Valsts kanceleja