Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


Ministru kabineta 2021.gada 23.jūlija sēdes darba kārtība (aptaujas kārtībā plkst.9.00-13.00)

APSTIPRINU
Ministru prezidenta vietā, ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

A.Pabriks
Rīgā, 2021.gada  22.jūlijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2021.gada 23.jūlijā
aptaujas kārtībā no plkst. 9:00 - 13.00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Ministru kabineta lieta
1.1.  TA-1795  Rīkojuma projekts "Par humānās palīdzības sniegšanu Lietuvai"  Iekšlietu ministrija  A.T.Plešs (IEM)    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  SAN-140
 
MK 23.07.2021. ārkārtas sēdes sēdes aptaujas kārtībā protokols Nr.53  Valsts kanceleja