Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


Ministru kabineta 2006.gada 5.septembra sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidents
A.Kalvītis
Rīgā 2006.gada 31.augustā
5.septembrī plkst. 12:20 precizēta

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2006.gada 5.septembrī
plkst. 12:00

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Ministru kabineta lieta (II)
1.1.  VSS-1299
TA-862 
Noteikumu projekts "Valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu saraksts"  EKONOMIKAS MINISTRIJA  A.Štokenbergs  R.Ansone
I.Heldorfa
A.Matīss
 
Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-787
TA-1958 
Noteikumu projekts "Ar nekustamā īpašuma nodokli neapliekamā nekustamā īpašuma pazīmju klasifikācijas noteikumi"
 
FINANŠU MINISTRIJA  O.Spurdziņš    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-1861
TA-489 
Noteikumu projekts "Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret elektromagnētiskā lauka radīto risku darba vidē"
 
LABKLĀJĪBAS MINISTRIJA  D.Staķe    Izskatīts MK sēdē 
II. Tiesību aktu projekti, kas netiek skatīti Ministru kabineta komitejā
2.1.  TA-2347  Rīkojuma projekts "Par A.Svilānu"  Vides ministrija  R.Vējonis  A.Svilāns  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-959
TA-2242 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 10.augusta noteikumos Nr.702 "Dabas parka "Ragakāpa" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""  Vides ministrija  R.Vējonis  D.Vilkaste  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-2336  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 1997.gada 2.decembra noteikumos Nr.396 "Noteikumi par masu aktīvās atpūtas centru, sporta būvju un ēku, kā arī to uzturēšanai nepieciešamās zemes neaplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli""  AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA  A.Slakteris  E.Fogelis
G.Keiša
 
Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-1046
TA-2383 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu"  ĀRLIETU MINISTRIJA  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-811
TA-2254 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Nacionālo mērvienību etalonu sarakstu"  EKONOMIKAS MINISTRIJA  A.Štokenbergs  R.Ansone
I.Heldorfa
A.Matīss
 
Izskatīts MK un atlikts 
2.6.  VSS-821
TA-2257 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 25.janvāra noteikumos Nr.57 "Nacionālās metroloģijas padomes nolikums""  EKONOMIKAS MINISTRIJA  A.Štokenbergs  R.Ansone
I.Heldorfa
 
Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-816
TA-2258 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 22.maija noteikumos Nr.201 "Noteikumi par metroloģiskajām prasībām fasētajām precēm un to metroloģiskās kontroles kārtība""  EKONOMIKAS MINISTRIJA  A.Štokenbergs  R.Ansone
I.Heldorfa
 
Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-817
TA-2260 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 22.maija noteikumos Nr.203 "Noteikumi par metroloģiskajām prasībām pudelēm, ko izmanto par mērtraukiem, un to metroloģiskās kontroles kārtība""  EKONOMIKAS MINISTRIJA  A.Štokenbergs  R.Ansone
I.Heldorfa
 
Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-818
TA-2255 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.238 "Ekonomikas ministrijas nolikums""  EKONOMIKAS MINISTRIJA  A.Štokenbergs  R.Ansone
I.Heldorfa
 
Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-564
TA-2209 
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošo Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras turējumā esošo akciju sabiedrības "Pasaules tirdzniecības centrs "Rīga"" akciju pārdošanu"  EKONOMIKAS MINISTRIJA  A.Štokenbergs  K.Lore
M.Vildava
 
Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-1010
TA-2281 
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Ukrainas Ministru kabineta Apvienotajā komitejā"  EKONOMIKAS MINISTRIJA  A.Štokenbergs  A.Andriksone
V.Kašs 
Izskatīts MK un atlikts 
2.12.  TA-2322  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Uzbekistānas Republikas Starpvaldību komisijā ekonomiskās un rūpnieciskās sadarbības jautājumos"  EKONOMIKAS MINISTRIJA  A.Štokenbergs  A.Gulbis
M.Paņkova
 
Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-928
TA-2069 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 31.augusta noteikumos Nr.751 "Kārtība, kādā politisko 0rganizāciju (partiju) pretlikumīgi iegūtā manta nododama valsts īpašumā""  FINANŠU MINISTRIJA  O.Spurdziņš    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-927
TA-2165 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā biedrības, arodbiedrības un reliģiskās organizācijas saņem licenci vietēja mēroga vienreizējo izložu organizēšanai"  FINANŠU MINISTRIJA  O.Spurdziņš  S.Birne  Izskatīts MK sēdē 
2.15.  VSS-751
TA-2090 
Rīkojuma projekts "Par studiju kredīta dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem"  IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA  B.Rivža  J.Ķirsons  Izskatīts MK sēdē 
2.16.  VSS-752
TA-2091 
Rīkojuma projekts "Par studējošo kredīta dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem"  IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA  B.Rivža  J.Ķirsons  Izskatīts MK sēdē 
2.17.  VSS-964
TA-2262 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Valmieras rajona Burtnieku novada izveidošanu"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  M.Kučinskis  A.Draudiņš
J.Ķilpis
I.Korņejevs 
Izskatīts MK sēdē 
2.18.  VSS-965
TA-2263 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Madonas rajona Ērgļu novada izveidošanu"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  M.Kučinskis  A.Draudiņš
L.Kārkliņa
A.Opincāne
G.Velcis
 
Izskatīts MK sēdē 
2.19.  VSS-868
TA-2208 
Noteikumu projekts "Par Eiropas civilās aviācijas konferences kodeksu par sadarbības koordināciju civilās aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas jomā"  SATIKSMES MINISTRIJA  K.Peters  I.A.Gaveika  Izskatīts MK sēdē 
2.20.  TA-2338  Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"  TIESLIETU MINISTRIJA  K.Peters    Izskatīts MK sēdē 
2.21.  VSS-747
TA-2152 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veic uzraudzību un informācijas apmaiņu par infekcijas slimībām, ar kurām slimo gan dzīvnieki, gan cilvēki, par šo slimību ierosinātājiem, kā arī par ierosinātāju antimikrobo rezistenci"  ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA  M.Roze  A.Briņķe  Izskatīts MK sēdē 
III. Ministru kabineta lieta
3.1.  TA-2390  Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu pierobežas ceļu būvniecības projektu īstenošanai Alūksnes un Krāslavas rajonos"  IEKŠLIETU MINISTRIJA  Dz.Jaundžeikars  A.Bērziņš
J.Simsons
 
Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-2369  Par Valsts policijas priekšnieku J.Zaščirinski   IEKŠLIETU MINISTRIJA  Dz.Jaundžeikars  Ģ.Kadilis
S.Novikovs
A.Straume
J.Zaščirinskis 
Izskatīts MK sēdē 
3.3.  VSS-977
TA-2377 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Erotikas un pornogrāfijas ierobežošanas likums"  ĪPAŠU UZDEVUMU MINISTRA ELEKTRONISKĀS PĀRVALDES LIETĀS SEKRETARIĀTS  I.Gudele    Izskatīts MK sēdē 
IV. Papildus iekļautie jautājumi
4.1.  TA-2399  Rīkojuma projekts "Par izceļošanas pabalstu Krievijas militārajiem pensionāriem, kuri izbrauc uz pastāvīgu dzīvi ārpus Latvijas"  IEKŠLIETU MINISTRIJA  Dz.Jaundžeikars  J.Dombrovskis  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-2425  Latvijas Republikas nostājas "Par Eiropas Savienības Komisijas Ģenerālsekretariāta 2006.gada 4.jūlija formālajā paziņojumā minēto pārkāpumu 2006/2253" projekts   Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās  K.Pētersone  D.Grīnberga  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-2288  Rīkojuma projekts "Par Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas "Finansējums Eiropas Savienības fondu un Norvēģijas valdības finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" līdzekļu pārdali 2006.gadā"  FINANŠU MINISTRIJA  O.Spurdziņš  Z.Adijāne
I.Stepanova
I.Krūmane
 
Izskatīts MK sēdē 
4.4.  VSS-799
TA-1940 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 24.februāra noteikumos Nr.96 "Kārtība, kādā veidojamas, sagatavojamas un finansējamas Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienības, kas piedalās starptautiskajās operācijās""  AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA  A.Slakteris    Izskatīts MK sēdē 
4.5.  TA-2405  Noteikumu projekts "Noteikumi par Sadarbības nolīgumu civilās globālās navigācijas pavadoņu sistēmas (GNSS) jomā starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Korejas Republiku, no otras puses"  SATIKSMES MINISTRIJA  K.Peters  A.Zariņš  Izskatīts MK sēdē 
4.6.  VSS-370
TA-1860 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Augu aizsardzības likumā"  Vides ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
4.7.  TA-2428  Par Ministru kabineta 2006.gada 10.janvāra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.2 35.§) "Par Valdības komunikācijas politikas pamatnostādņu ieviešanas gaitu"  MINISTRU PREZIDENTS  A.Kalvītis  L.Kučinska  Izskatīts MK sēdē 
4.8.  TA-2423  Latvijas Republikas nostājas "Par Eiropas Kopienu Komisijas 2006.gada 11.jūlija formālo paziņojumu pārkāpumu lietās Nr.2006/0649, Nr.2006/0651, Nr.2006/0652 un Nr.2006/0654" projekts   ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA  M.Roze    Izskatīts MK sēdē 
4.9.  TA-2243  Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas un Vācijas Federatīvās Republikas Federālās Aizsardzības ministrijas saprašanās memorandu par Baltijas vadības un kontroles informācijas sistēmas (BALTCCIS) nodošanu un sistēmas ieviešanu"  AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA  A.Slakteris  D.Apine  Izskatīts MK sēdē 
4.10.  VSS-1185
 
Informatīvais ziņojums par telpu nomu Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūrai Rīgā, Cēsu ielā 31, no 2007.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.decembrim  Veselības ministrija  G.Bērziņš     
4.11.  TA-2437  Par Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2006.gada 8.-9.septembra neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  FINANŠU MINISTRIJA  O.Spurdziņš  D.Ispodkina  Izskatīts MK sēdē 
4.12.  TA-2438  Noteikumu projekts "2006.gada valsts pamatbudžeta programmas "Pedagogu darba samaksas paaugstināšana" izdevumu sadalījums pa ministriju (centrālo valsts iestāžu) un pašvaldību programmām un apakšprogrammām"  IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA  B.Rivža  M.Gruškevics  Izskatīts MK sēdē 
4.13.  TA-2439  Latvijas Republikas nostājas "Par Eiropas Kopienu Komisijas 2006.gada 11.jūlija formālo paziņojumu par pārkāpumu Nr.2006/0650, 2006/0653 un 2006/0655" projekts  SATIKSMES MINISTRIJA  K.Peters  M.Pēkalis  Izskatīts MK sēdē 
4.14.  VSS-61
TA-2013 
Par Latvijas Republikas valdības un Kanādas valdības līgumu par jauno pilsoņu apmaiņu
 
Bērnu un ģimenes lietu ministrija  A.Baštiks    Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
5.1.  TA-2222  DV. Rīkojuma projekts "Par NATO valstu un valdību vadītāju sanāksmes drošības pasākumu vadību" (papildus iekļautais jautājums)  AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA  A.Slakteris    Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-2422  DV. Par finansējumu Ziemeļatlantijas līguma organizācijas valstu un valdību vadītāju sanāksmes nodrošinājumam ar biroja tehniku (papildus iekļautais jautājums)  AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA  A.Slakteris  G.Keiša  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-2435  DV. Rīkojuma projekts "Par NATO valstu un valdību vadītāju sanāksmes nodrošinājumu ar apskaņošanas un tulkošanas iekārtām" (papildus iekļautais jautājums)  AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA  A.Slakteris  I.Alkšere
G.Keiša
 
Izskatīts MK sēdē 
5.4.  2006-SAN-2591, Saņemtais dokuments  DV.Par Valsts policijas funkciju izpildi, gatavojoties NATO valstu un valdību vadītāju sanāksmei Rīgā (papildus iekļautais jautājums)    Dz.Jaundžeikars  J.Reiniks

(Izskatīts MK sēdē) 
 
5.5.  308-k  (Papildus iekļautais jautājums)    A.Slakteris  (Izskatīts MK sēdē)   
5.6.  309-k  (Papildus iekļautais jautājums)    A.Slakteris  (Izskatīts MK sēdē)   
5.7.  311-k  (Papildus iekļautais jautājums)    A.Slakteris  (Izskatīts MK sēdē)   
5.8.  301-k  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Jurjevs pret Latviju" (papildus iekļautais jautājums)    A.Pabriks  I.Reine

(Izskatīts MK sēdē) 
 
5.9.  302-k  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Kornakovs pret Latviju" (papildus iekļautais jautājums)    A.Pabriks  I.Reine

(Izskatīts MK sēdē) 
 
5.10.  303-k  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Moisejevs pret Latviju"(papildus iekļautais jautajums)    A.Pabriks  I.Reine

(Izskatīts MK sēdē)