Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


Ministru kabineta 2021.gada 7.septembra sēdes darba kārtība (sēdes sākums plkst.10.00)

APSTIPRINU
Ministru prezidents

A.K.Kariņš
Rīgā, 2021.gada  2.septembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2021.gada 7.septembrī
plkst. 10:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
Ministru kabineta lieta (I)
0.1.  2021-TA-9s,  (iekļauts papildus) Slepeni    M.Golubeva     
Ministru kabineta lieta (I)
0.2.  TA-2133  (iekļauts papildus) Ierobežotas pieejamības informācija  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-527
TA-1803 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 2.jūlija noteikumos Nr.354 "Kosmētikas līdzekļu būtisko prasību nodrošināšanas kārtība""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  TA-2005  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Apvienotajā ekonomikas komitejā Latvijas Republikas valdības un Apvienoto Arābu Emirātu valdības līguma par ekonomisko sadarbību īstenošanai"  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-954
TA-1378 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 26.novembra noteikumos Nr.1354 "Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-944
TA-1980 
Noteikumu projekts "Noteikumi par paziņojumā par fiziskajai personai izmaksātajām summām iekļaujamo informāciju"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-581
TA-1903 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Rīgā nodošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā"   Iekšlietu ministrija  M.Golubeva    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-514
TA-1853 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu""   Labklājības ministrija  G.Eglītis    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-383
TA-1911 
Noteikumu projekts "Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas nolikums"   Labklājības ministrija  G.Eglītis    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-634
TA-2055 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 20.oktobra noteikumos Nr.600 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.2.pasākuma "Infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas izveidei" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija  G.Eglītis    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-396
TA-1468 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 27.aprīļa noteikumos Nr.405 "Latvijas valsts karoga likuma piemērošanas noteikumi""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-478
TA-1864 
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.1.2.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt inovatīvu tehnoloģisko risinājumu ieviešanu ārējās robežas kontrolē" īstenošanas noteikumi"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-421
TA-1866 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 28.jūlija noteikumos Nr.467 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.5.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru" 4.5.1.1.pasākuma "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)" īstenošanas noteikumi""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-648
TA-1891 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 30.oktobra rīkojumā Nr.623 "Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja 2021.gada budžeta apstiprināšanu""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-293
TA-1995 
Likumprojekts "Grozījumi Iepakojuma likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  TA-2064  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 26.februāra rīkojumā Nr.97 "Par Latvijas Nacionālās sporta padomes sastāvu""  Izglītības un zinātnes ministrija  A.Muižniece    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  TA-2059  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu"  Kultūras ministrija  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  TA-2060  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 26.marta noteikumos Nr.163 "Valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā""  Kultūras ministrija  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  TA-2127  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par atļauju piešķirt diplomātisko rangu"   Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs (D.Pavļuts)    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  VSS-592
TA-1900 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Ministru kabineta kārtības rullis"  Valsts kanceleja  A.K.Kariņš  S.Rudzīte I.Vanaga K.Rācenājs K.Kinča  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-540
TA-2047 
Noteikumu projekts "Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība"   Ministru prezidents  A.K.Kariņš  K.Kinča  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-593
TA-1897 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra noteikumos Nr.737 "Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi""  Valsts kanceleja  A.K.Kariņš  K.Kinča  Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-594
TA-1988 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumos Nr.108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi""   Ministru kabinets  A.K.Kariņš  K.Kinča  Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-597
TA-1898 
(atbalstīts VSS) Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 4.decembra instrukcijā Nr.14 "Kārtība, kādā saskaņo un iesniedz izskatīšanai Ministru kabinetā attīstības plānošanas dokumentu, tiesību akta projektu vai informatīvo ziņojumu, kas satur valsts noslēpuma objektu""  Valsts kanceleja  A.K.Kariņš  K.Kinča  Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-596
TA-1899 
(atbalstīts VSS) Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā attīstības plānošanas dokumenta projekts, tiesību akta projekts vai informatīvais ziņojums, kas satur informāciju dienesta vajadzībām, sagatavojams, saskaņojams ar ministrijām un citām institūcijām, kā arī iesniedzams un izskatāms Ministru kabinetā"  Valsts kanceleja  A.K.Kariņš  K.Kinča  Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-595
TA-1989 
Instrukcijas projekts "Vienotā uzdevumu izpildes kontroles kārtība Vienotajā tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portālā"   Ministru kabinets  A.K.Kariņš  K.Kinča  Izskatīts MK sēdē 
2.8.  TA-2131  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Aizsardzības ministrija  A.T.Plešs (AIM)    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  TA-2132  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2021.gada 10.augusta rīkojumā Nr.518 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""   Aizsardzības ministrija  A.T.Plešs (AIM)    Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  VSS-807
TA-1996 
Informatīvais ziņojums "Par uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākumu plāna jaunas sistēmas izveidi"  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  I.Lore R.Aleksejenko I.Olafsone  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-1979  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Stabilitātes mehānisma darbību 2020.gadā"  Finanšu ministrija  J.Reirs  L.Kļaviņa N.Sakss G.Trupovnieks A.Deksne   Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-1984  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta saistību uzņemšanos Eiropas Komisijas līdzfinansētās Kaitīgo organismu un augiem bīstamo organismu klātbūtnes apsekojumu programmas īstenošanai 2021.–2027.gadā"  Zemkopības ministrija  N.Puntulis (ZM)  J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-2092  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna ieviešanu"  Finanšu ministrija  J.Reirs  A.Eberhards L.Austrupe  Izskatīts MK sēdē 
3.5.  TA-2091  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna īstenošanas un uzraudzības kārtība"   Finanšu ministrija  J.Reirs  A.Eberhards L.Austrupe  Izskatīts MK sēdē 
3.6.  TA-2129  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par infrastruktūras kapacitātes stiprināšanas pasākumu īstenošanu iekšlietu nozarē"  Iekšlietu ministrija  M.Golubeva  J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta (I)
4.1.  TA-1490  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts tiesībsargam (par pārbaudes lietu Nr.2021-07-26K "Par vispārējas izglītības izdevumu iekļaušanu attaisnotajos izdevumos")  Tiesībsargs  J.Reirs  A.Kaļāne  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-1594  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai (par konceptuālu risinājumu Imigrācijas likumā)  LR Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija  M.Golubeva    Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta (II)
5.1.  TA-2105  Informācija par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi, testēšanu, kā arī situāciju ģimenes ārstu praksēs  Veselības ministrija  D.Pavļuts  J.Perevoščikovs L.Cipule D.Heiberga S.Ņikišins I.Vanaga J.Plūme I.Jaunzeme A.Slokenberga I.Bijona A.Reinika S.Janka K.Bērziņš  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-2106  Aktuālā informācija par vakcināciju pret Covid-19  Veselības ministrija  D.Pavļuts  E.Juhņēviča I.Milaševiča Ā.Kasparāns Z.Stade I.Vanaga J.Plūme I.Jaunzeme  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-1994  Informatīvais ziņojums "Par Izglītības un zinātnes ministrijai papildu piešķirtā finansējuma pasākumiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai izlietojumu atbilstoši paredzētajam mērķim 2020.gadā un īstenošanas progresu 2021.gadā"  Izglītības un zinātnes ministrija  A.Muižniece  D.Stepanovs E.Severs I.Kampāne M.Kosareva I.Vanaga J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-2044  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Kultūras ministrija  N.Puntulis  J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-2045  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Kultūras ministrija  N.Puntulis  J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
5.6.  TA-2028  Informatīvais ziņojums "Par aktualizēto Rīcības plānu Covid-19 izplatības ierobežošanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās"  Labklājības ministrija  G.Eglītis  A.Dūdiņš I.Martinsone J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
5.7.  TA-2063  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Finanšu ministrija  J.Reirs   I.Kārkliņa J.Plūme I.Jaunzeme  Izskatīts MK un atlikts 
5.8.  TA-2075  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Iekšlietu ministrija  M.Golubeva  J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
5.9.  TA-2068  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumos Nr.740 "Noteikumi par stipendijām""  Izglītības un zinātnes ministrija  A.Muižniece  D.Stepanovs J.Plūme T.Juhna L.Briede  Izskatīts MK sēdē 
5.10.  TA-2069  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 11.00.00 "Demogrāfijas pasākumi" uz Izglītības un zinātnes ministrijas, Veselības ministrijas, Zemkopības ministrijas, Kultūras ministrijas un Labklājības ministrijas budžetu"  Izglītības un zinātnes ministrija  A.Muižniece  D.Stepanovs J.Plūme T.Juhna L.Briede  Izskatīts MK sēdē 
5.11.  TA-2135  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu Izglītības un zinātnes ministrijai"   Izglītības un zinātnes ministrija  A.Muižniece  E.Severs D.Nātriņš J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
5.12.  TA-2134  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""  Veselības ministrija  D.Pavļuts  J.Feldmane D.Zavadska E.Poplavska  Izskatīts MK sēdē 
5.13.  TA-2137  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits  D.Merirands A.Novikova  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa) (I)
6.1.  TA-1309  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Ierobežotas pieejamības informācija  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-2018  Informatīvais ziņojums "Par starptautisko finanšu institūciju enerģētikas politikām un to ietekmi uz potenciālajām investīcijām Latvijā"  Finanšu ministrija  J.Reirs  A.Zitcere I.Forda I.Ose L.Kļaviņa  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-1749  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes raksta projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2021-32-0103   Satversmes tiesa  J.Bordāns  L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-1741  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes raksta projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2021-33-0103   Satversmes tiesa  D.Pavļuts  K.Kravale   Izskatīts MK sēdē 
6.5.  TA-1804  Informatīvais ziņojums "Par VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" jaunā B korpusa attīstību"  Veselības ministrija  D.Pavļuts  R.Muciņš A.Tomsone   Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa) (II)
7.1.  TA-1971  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par Rīcības plānu sauszemes objektu apdraudējumu gadījumā (Pretterorisma plāns "Objekts")"  Iekšlietu ministrija  M.Golubeva    Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-1973  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par Rīcības plānu teroristisku uzbrukumu gadījumā (Pretterorisma plāns "'Pūlis")"  Iekšlietu ministrija  M.Golubeva    Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-1974  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par Rīcības plānu civilās aviācijas gaisa kuģu un objektu apdraudējumu gadījumā (Pretterorisma plāns "Lidmašīna")"  Iekšlietu ministrija  M.Golubeva    Izskatīts MK sēdē 
7.4.  TA-1975  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par Rīcības plānu kuģu, ostu un ostas iekārtu apdraudējumu gadījumā (Pretterorisma plāns "Kuģis")"  Iekšlietu ministrija  M.Golubeva    Izskatīts MK sēdē 
7.5.  SAN-157
 
MK 07.09.2021. sēdes protokols Nr.60  Valsts kanceleja