Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


Ministru kabineta 2006.gada 12.decembra sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidents
A.Kalvītis
Rīgā 2006.gada 7.decembrī
12.decembrī plkst. 14:00 precizēta

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2006.gada 12.decembrī
plkst. 12:00

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
Ministru kabineta lieta
0.1.  TA-3432  Priekšlikumi likumprojekta "Grozījums Meža likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija  Oskars Spurdziņš
Mārtiņš Roze 
  Izskatīts MK sēdē 
Ministru kabineta lieta
0.2.  TA-3434  Priekšlikumi likumprojekta "Grozījums Valsts meža dienesta likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija  Oskars Spurdziņš
Mārtiņš Roze 
  Izskatīts MK sēdē 
Ministru kabineta lieta
0.3.  TA-3435  Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija  Oskars Spurdziņš    Izskatīts MK sēdē 
Ministru kabineta lieta
0.4.  TA-3436  Priekšlikumi likumprojekta "Grozījums Fizisko personu datu aizsardzības likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija  Oskars Spurdziņš
Gaidis Bērziņš 
  Izskatīts MK sēdē 
Ministru kabineta lieta
0.5.  TA-3437  Priekšlikumi likumprojekta "Grozījums likumā "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija  Oskars Spurdziņš
Gaidis Bērziņš 
  Izskatīts MK sēdē 
Ministru kabineta lieta
0.6.  TA-3438  Priekšlikumi likumprojekta "Par elektroenerģijas nodokli" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija  Oskars Spurdziņš    Izskatīts MK sēdē 
Ministru kabineta lieta
0.7.  TA-3439  Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija  Oskars Spurdziņš    Izskatīts MK sēdē 
Ministru kabineta lieta
0.8.  TA-3440  Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Sēklu aprites likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija  Oskars Spurdziņš
Mārtiņš Roze 
  Izskatīts MK sēdē 
Ministru kabineta lieta
0.9.  TA-3441  Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija  Oskars Spurdziņš
Mārtiņš Roze
 
  Izskatīts MK sēdē 
Ministru kabineta lieta
0.10.  TA-3442  Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija  Oskars Spurdziņš    Izskatīts MK sēdē 
Ministru kabineta lieta
0.11.  TA-3443  Priekšlikumi likumprojekta "Grozījums Izglītības likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija  Oskars Spurdziņš
Baiba Rivža 
  Izskatīts MK sēdē 
Ministru kabineta lieta
0.12.  TA-3445  Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija  Oskars Spurdziņš
Raimonds Vējonis 
  Izskatīts MK sēdē 
Ministru kabineta lieta
0.13.  TA-3446  Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija  Oskars Spurdziņš
Gaidis Bērziņš
Mārtiņš Roze
 
  Izskatīts MK sēdē 
Ministru kabineta lieta
0.14.  TA-3447  Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija  Oskars Spurdziņš    Izskatīts MK sēdē 
Ministru kabineta lieta
0.15.  TA-3448  Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija  Oskars Spurdziņš    Izskatīts MK sēdē 
Ministru kabineta lieta
0.16.  TA-3449  Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija  Oskars Spurdziņš    Izskatīts MK sēdē 
Ministru kabineta lieta
0.17.  TA-3451  Priekšlikumi likumprojekta "Par valsts budžetu 2007.gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija  Oskars Spurdziņš    Izskatīts MK sēdē 
I. Ministru kabineta lieta (II)
1.1.  TA-2752  Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts nekustamo īpašumu Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 115/117"  EKONOMIKAS MINISTRIJA  Jurijs Strods  M.Lakševica
K.Lore
A.Uplejs
 
Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-1187
TA-2747 
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai"   EKONOMIKAS MINISTRIJA  Jurijs Strods  M.Lakševica
K.Lore
A.Uplejs
 
Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-1188
TA-2888 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 18.jūnija rīkojumā Nr.403 "Par nekustamo īpašumu nodošanu Veselības ministrijas valdījumā""  EKONOMIKAS MINISTRIJA  Jurijs Strods  M.Lakševica
K.Lore
 
Izskatīts MK un atlikts 
1.4.  TA-2946  Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts nekustamo īpašumu Rīgā, Lāčplēša ielā 55"  EKONOMIKAS MINISTRIJA  Jurijs Strods  M.Lakševica
K.Lore
M.Jēgere
S.Zvidriņa
 
Izskatīts MK sēdē 
1.5.  TA-2949  Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts nekustamo īpašumu Rīgā, Šķūņu ielā 17"
 
EKONOMIKAS MINISTRIJA  Jurijs Strods  M.Lakševica
K.Lore
M.Jēgere
S.Zvidriņa
 
Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-1081
TA-2937 
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods  M.Lakševica
K.Lore
M.Jēgere
S.Zvidriņa
 
Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-438
TA-2530 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem"  IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA  Baiba Rivža  J.Čakste  Izskatīts MK sēdē 
II. Tiesību aktu projekti, kas netiek skatīti Ministru kabineta komitejā
2.1.  VSS-1271
TA-2989 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Liepājas rajona Grobiņā, Priežu ielā 13, pārņemšanu valsts īpašumā"  Aizsardzības ministrija  Atis Slakteris  J.Balčūns  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-1272
TA-2985 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Liepājas rajona Grobiņā, Lielajā ielā 72 un Lielajā ielā 72a, nodošanu Grobiņas pilsētas pašvaldības īpašumā"


 
Aizsardzības ministrija  Atis Slakteris  J.Balčūns  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-3217  Par Ministru kabineta 2006.gada 13.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.32 51.§) "Informatīvais ziņojums "Par starptautisko pretterorisma mācību SHARMROCK KEY norisi un to laikā gūtajiem secinājumiem"" 2.3.apakšpunkta izpildi  Aizsardzības ministrija  Atis Slakteris  V.Bērziņa  Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-1063
TA-2361 
Rīkojuma projekts "Par valsts dzīvojamās mājas nodošanu Madonas rajona Dzelzavas pagasta pašvaldības īpašumā"  EKONOMIKAS MINISTRIJA  Jurijs Strods  M.Lakševica
K.Lore
 
Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-1572
TA-3365 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu Zilupē, Amatnieku ielā 10A"  Iekšlietu ministrija  Ivars Godmanis  A.Marhels  Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-1255
TA-3095 
Likumprojekts "Grozījums Latvijas Republikas Augstākās padomes lēmumā "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu""
 
Izglītības un zinātnes ministrija  Baiba Rivža  A.Liekniņš  Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-1341
TA-3011 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 21.jūnija noteikumos Nr.451"Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinoši dokumenti un akreditētas profesionālās izglītības programmas daļas apguvi apliecinoši dokumenti""
 
Izglītības un zinātnes ministrija  Baiba Rivža  G.Krusts  Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-1314
TA-3043 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.252 "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību ārzemniekiem, kas ir tiesīgi pieprasīt pastāvīgās uzturēšanās atļauju""  Izglītības un zinātnes ministrija  Baiba Rivža  E.Martinsons  Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-1313
TA-3040 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 3.oktobra noteikumos Nr.813 "Uzturēšanās atļauju noteikumi""
 
Izglītības un zinātnes ministrija  Baiba Rivža  E.Martinsons   Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-1001
TA-3024 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 20.janvāra noteikumos Nr.44 "Noteikumi par darba atļaujām ārzemniekiem""  Labklājības ministrija  Dagnija Staķe  I.Tāre  Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-1108
TA-2661 
Rīkojuma projekts "Par Pārskatīto Eiropas Sociālo hartu"  LABKLĀJĪBAS MINISTRIJA  Dagnija Staķe  S.Maļuhins
D.Zabiņako
 
Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-707
TA-2625 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā dzīvojamās telpas īrnieks un izīrētājs norēķinās ar pakalpojumu sniedzēju par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  Aigars Štokenbergs    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-1266
TA-3006 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 25.novembra noteikumos Nr.660 "Noteikumi par aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanu""  Satiksmes ministrija  Ainars Baštiks  I.A.Gaveika  Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-1207
TA-3049 
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa P87 Bauska-Aizkraukle 61,0.-68,7.km (Jaunjelgavas apvedceļš) rekonstrukcijas projekta īstenošanai"   Satiksmes ministrija  Ainārs Baštiks  A.Dundure  Izskatīts MK sēdē 
2.15.  VSS-1137
TA-3164 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par parakstu apliecināšanu Uzņēmumu reģistrā"  Tieslietu ministrija  Gaidis Bērziņš  L.Lucāne  Izskatīts MK sēdē 
2.16.  VSS-1210
TA-2951 
Noteikumu projekts "Aizsargjoslu datu bāzes izveides, uzturēšanas un informācijas aprites kārtība"  Tieslietu ministrija  Gaidis Bērziņš  M.Bērziņa  Izskatīts MK sēdē 
2.17.  TA-3072  Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas Veselības ministrijas un Ķīnas Tautas Republikas Veselības ministrijas saprašanās memorandu par sadarbību veselības nozarē"  Veselības ministrija  Gundars Bērziņš  A.Jurševica  Izskatīts MK sēdē 
2.18.  VSS-1533
TA-3339 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumos Nr.476 "Noteikumi par pesticīdu atlieku kontroli augu valsts izcelsmes produktos""  Zemkopības ministrija  Mārtiņš Roze  A.Brinķe  Izskatīts MK sēdē 
III. Politikas plānošanas dokumenti
3.1.  VSS-30
TA-1989 
(atbalstīts MKK) Koncepcijas projekts par universālā pakalpojuma fondu vai citu finansēšanas mehānismu universālā pakalpojuma saistību tīro izmaksu kompensācijai
(Saņemts satiksmes ministra pienākumu izpildītāja bērnu un ģimenes lietu ministra priekšlikums jautājuma izskatīšanu atlikt)
 
SATIKSMES MINISTRIJA  Ainars Baštiks  R.Bergmanis  Izskatīts MK un atlikts 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  VSS-1368
TA-3108 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 12.janvāra rīkojumā Nr.11 "Par valsts budžeta programmas "Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO" līdzekļu izlietojumu""  Aizsardzības ministrija  Atis Slakteris    Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-3326  Rīkojuma projekts "Par koncertzāles "Lielā Ģilde" fasādes restaurāciju un iekštelpu renovāciju"  Kultūras ministrija  Helēna
Demakova
 
M.Kaijaks  Izskatīts MK sēdē 
V. Papildus iekļautie jautājumi
5.1.  TA-3419  Latvijas Republikas nostājas "Par Eiropas Kopienu Komisijas 2006.gada 16.oktobra formālo paziņojumu pārkāpumu lietā Nr.2006/0800" projekts   Iekšlietu ministrija  Ivars Godmanis  D.Trofimovs  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  VSS-935
TA-2557 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par apdrošināšanas līgumu""  FINANŠU MINISTRIJA  Oskars Spurdziņš    Izskatīts MK sēdē 
5.3.  VSS-1495
TA-3389 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 6.aprīļa noteikumos Nr.247 "Kārtība, kādā lauksaimniecības produkcijas ražotājiem atmaksājams akcīzes nodoklis par dīzeļdegvielu (gāzeļļu)""  Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš  M.Jurušs
G.Pužule
D.Robežniece
 
Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-3426  Rīkojuma projekts "Par pamatbudžeta asignējumu pārdali starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem  Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš  Z.Adijāne
I.Stepanova
 
Izskatīts MK sēdē 
5.5.  VSS-1105
TA-3401 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts budžeta līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību ar uzturēšanos grupu mājā (dzīvoklī) saistīto izdevumu finansēšanā"  Labklājības ministrija  Dagnija Staķe  S.Baltiņa
I.Leišavnieks
 
Izskatīts MK sēdē 
5.6.  VSS-1089
TA-3369 
Informatīvais ziņojums "Par Valsts policijas amatpersonu izņemto priekšmetu glabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Crosstrade Incorporated Latvia Limited" un sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Merkurs - Rigante""  Iekšlietu ministrija  Ivars Godmanis  J.Alups
V.Elksnis
 
Izskatīts MK sēdē 
5.7.  TA-3454  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības rakstu piešķiršanu"  Ministru kabineta Apbalvošanas padome  Dagnija Staķe    Izskatīts MK sēdē 
5.8.  TA-3423  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1038 "Noteikumi par pavadzīmēm ar Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtiem numuriem""  Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš  I.Bahanovska  Izskatīts MK sēdē 
5.9.  VSS-1233
TA-3427 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Valsts statistiskās informācijas programmu 2007.gadam"
 
Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods  J.Supe
A.Žīgure
 
Izskatīts MK sēdē 
5.10.  TA-3416  Informatīvais ziņojums
"Par Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Klīniskā slimnīca "Gaiļezers"" kapitāla daļām"
 
Veselības ministrija  Gundars Bērziņš  A.Jurševica  Izskatīts MK sēdē 
5.11.  TA-3450  Rīkojuma projekts "Par Finanšu ministrijas budžeta apakšprog-rammas "Finansējums Eiropas Savienības fondu un Norvēģijas valdības finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" līdzekļu pārdali 2006.gadā"  Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš  Z.Adijāne
I.Stepanova
 
Izskatīts MK sēdē 
5.12.  TA-3462  Rīkojuma projekts "Par vienreizējā pabalsta piešķiršanu K.Cetrovskai sakarā ar trīnīšu piedzimšanu"  Labklājības ministrija  Dagnija Staķe    Izskatīts MK sēdē 
5.13.  VSS-1632
TA-3455 
Rīkojuma projekts "Par zemes vienības pirkšanu valsts autoceļa A1 Rīga-Ainaži posma Ādaži-Gauja būvniecības projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  Ainars Baštiks  A.Dundure
Dz.Taurenis
 
Izskatīts MK sēdē 
5.14.  VSS-1352
TA-3452 
Likumprojekts "Grozījumi Augstskolu likumā"  Aizsardzības ministrija  Atis Slakteris  V.Upeniece  Izskatīts MK sēdē 
5.15.  VSS-1343
TA-3103 
Likumprojekts "Grozījums Cilvēka genoma izpētes likumā"  Veselības ministrija  Gundars Bērziņš    Izskatīts MK sēdē 
5.16.  TA-3467  Latvijas Republikas nostājas "Par Eiropas Kopienu Komisijas 2006.gada 16.oktobra formālo paziņojumu pārkāpumu procedūrā Nr.2006/0799" projekts   Labklājības ministrija  Dagnija Staķe    Izskatīts MK sēdē 
5.17.  VSS-1631
TA-3458 
Rīkojuma projekts "Par zemes vienības pirkšanu valsts autoceļa A7 Rīga-Bauska-Lietuvas robeža posma Ķekava-Iecava būvniecības projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  Ainars Baštiks  A.Dundure
Dz.Taurenis
 
Izskatīts MK sēdē 
5.18.  VSS-1501
TA-3460 
Rīkojuma projekts "Par zemes vienības saglabāšanu valsts īpašumā valsts autoceļa P117 Skrunda-Aizpute posma km 0,00-4,7 rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  Ainars Baštiks  A.Dundure
Dz.Taurenis
 
 
5.19.  TA-3469  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vides ministru padomes 2006.gada 18.decembra sanāksmei
 
Vides ministrija  Raimonds Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
5.20.  TA-3464  Par I.Kukutes pārcelšanu no Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas valsts sekretāra amata Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieka amatā  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  Aigars Štokenbergs  I.Kukute  Izskatīts MK sēdē 
5.21.  TA-3461  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.904 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm darba samaksas sistēmu un amatiem atbilstošajām augstākajām speciālajām dienesta pakāpēm""  Iekšlietu ministrija  Ivars Godmanis  P.Kundziņš  Izskatīts MK un atlikts 
5.22.  TA-3459  Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas Policijas akadēmijas kadetu un klausītāju darba samaksas sistēmu un amatiem atbilstošajām augstākajām speciālajām dienesta pakāpēm"  Iekšlietu ministrija  Ivars Godmanis  P.Kundziņš  Izskatīts MK un atlikts 
5.23.  VSS-1582
TA-3470 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumos Nr.995 "Noteikumi par tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu, darbinieku un amatpersonu un Centrālās vēlēšanu komisijas un Centrālās zemes komisijas darbinieku darba samaksas sistēmu un kvalifikācijas pakāpēm, kā arī ierēdņu pabalstiem un kompensāciju""  Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš  I.Ošiņa  Izskatīts MK un atlikts 
5.24.  VSS-1699
TA-3453 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 23.maija rīkojumā Nr.371 "Par apropriācijas pārdali Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai pašvaldību institūciju jauno klasifikāciju, pārskatu un grāmatvedības noteikumu ieviešanai""  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  Aigars Štokenbergs  I.Koteļņikova
G.Pilsētnieks
 
Izskatīts MK sēdē 
5.25.  TA-3472  Latvijas Republikas nostājas "Par Eiropas Kopienu Komisijas 2006.gada 12.oktobra formālo paziņojumu pārkāpumu procedūrā Nr.2006/2233" projekts   Tieslietu ministrija  Gaidis Bērziņš  I.Baldiņa  Izskatīts MK sēdē 
5.26.  VSS-1298
TA-3475 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 20.maija noteikumos Nr.263 "Valsts kancelejas nolikums""  Ministru prezidents  Aigars Kalvītis  S.Vasiļjeva  Izskatīts MK sēdē 
5.27.  TA-3477  Latvijas Republikas nostājas "Par Eiropas Komisijas formālo paziņojumu pārkāpumu lietā Nr.2006/2379" projekts

 
Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods  A.Driksna
Dz.Grasmanis
I.Pilmanis
 
Izskatīts MK sēdē 
5.28.  TA-3481  Rīkojuma projekts "Par privatizācijas ieņēmumu novirzīšanu Ventspils ostas padziļināšanai"  Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods    Izskatīts MK sēdē 
5.29.  TA-3483  Rīkojuma projekts "Par līdzekļu piešķiršanu Ludzas rajona pašvaldībai automašīnu rindu Latvijas un Krievijas pierobežā radīto seku mazināšanai"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  Aigars Štokenbergs    Izskatīts MK sēdē 
5.30.  TA-3479  Latvijas Republikas nostājas "Par Eiropas Komisijas 2006.gada 16.oktobra formālo paziņojumu pārkāpumu lietā Nr.2006/0801" projekts un Latvijas Republikas nostājas "Par Eiropas Komisijas 2006.gada 18.oktobra formālo paziņojumu pārkāpumu lietā Nr.2006/ 2310" projekts   Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš  R.Konstante  Izskatīts MK sēdē 
5.31.  TA-3463  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 15.jūlija rīkojumā Nr.442 "Par Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas uzraudzības padomes sastāvu""
 
Kultūras ministrija  Helēna Demakova    Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1.  TA-3068  Ministru kabineta Atbildes raksta projekts Latvijas Republikas Satversmes tiesai
 
Ministru prezidents  Aigars Kalvītis  I.Bite-Perceva  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  415-k  (Papildus iekļautais jautājums)    Atis Slakteris  Izskatīts MK sēdē   
6.3.  341-ss  Par Valsts aizsardzības plānu (papildus iekļautais jautājums)    Atis Slakteris  J.Garisons

Izskatīts MK sēdē