Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


Ministru kabineta 2010.gada 1.novembra sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2010.gada 27.oktobrī

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2010.gada 1.novembrī
pēc Ministru kabineta komitejas sēdes

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-143
TA-2608 
Noteikumu projekts "Personu sertificēšanas un sertificēto personu uzraudzības kārtība ģeodēzijā, zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā"  Aizsardzības ministrija  I.V.Lieģis  D.Giluce O.Kreilis  Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-1127
TA-2797 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 22.augusta noteikumos Nr.667 "Noteikumi par metroloģiskajām prasībām siltumenerģijas skaitītājiem""  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  I.Preimate D.Matulis  Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-1126
TA-2798 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 22.augusta noteikumos Nr.666 "Noteikumi par metroloģiskajām prasībām aktīvās elektroenerģijas skaitītājiem""  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  I.Preimate D.Matulis  Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-1125
TA-2799 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 22.augusta noteikumos Nr.665 "Noteikumi par metroloģiskajām prasībām gāzes patēriņa skaitītājiem un tilpuma korektoriem""  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  I.Preimate D.Matulis  Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-1128
TA-2800 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 22.augusta noteikumos Nr.669 "Noteikumi par metroloģiskajām prasībām šķidrumu (izņemot ūdeni) mērsistēmām""  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  I.Preimate D.Matulis  Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-1124
TA-2801 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 22.augusta noteikumos Nr.664 "Noteikumi par metroloģiskajām prasībām ūdens patēriņa skaitītājiem""  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  I.Preimate D.Matulis  Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-973
TA-2611 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta rīkojumā Nr.585 "Par nekustamā īpašuma Rīgā, Aizkraukles ielā 21, saglabāšanu valsts īpašumā""   Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  S.Sidiki  Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-928
TA-2481 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1494 "Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi""  Satiksmes ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-929
TA-2717 
Rīkojuma projekts "Par zemes vienības pirkšanu valsts autoceļa A12 Jēkabpils–Rēzekne–Ludza–Krievijas robeža (Terehova) posma Jēkabpils–Varakļāni rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  K.Gerhards  D.Pētersons  Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-882
TA-2592 
Rīkojuma projekts "Par zemes vienības pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P121 Tukums–Kuldīga posma 58,39.–70,88.km rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  K.Gerhards  D.Pētersons  Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-883
TA-2617 
Rīkojuma projekts "Par zemes vienības pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P121 Tukums–Kuldīga posma 12,97.–21,90.km rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  K.Gerhards  D.Pētersons  Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-532
TA-2715 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 9.maija noteikumos Nr.376 "Zāļu reģistrēšanas kārtība""  Veselības ministrija  D.Gavars  J.Bundulis  Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-849
TA-2614 
Noteikumu projekts "Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu uzskaites un veselības stāvokļa novērošanas, kā arī slimību, invaliditātes un personas nāves cēloņsakarības ar Černobiļas atomelektrostacijas avāriju noteikšanas kārtība"  Veselības ministrija  D.Gavars  J.Bundulis  Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-673
TA-2307 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.463 "Augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanas, glabāšanas un lietošanas noteikumi""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs  K.Kjago  Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-1712  (skatīts VSS) Par Ministru kabineta 2009.gada 18.augusta sēdes protokollēmumā (prot. Nr.53 25.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 27.decembra noteikumos Nr.596 "Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas""" dotā uzdevuma izpildi  Veselības ministrija  D.Gavars    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-2753  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra noteikumos Nr.836 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.1.aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000"""  Vides ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-2761  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1487 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.2.3.apakšaktivitāti "Dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība"""  Vides ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  VSS-891
TA-2803 
Informatīvais ziņojums "Par Rīgas pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu Rīgā, Ventspils ielā"   Veselības ministrija  D.Gavars  K.Zālīte  Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  TA-2670  Atbildes projekts Tiesībsargam  Tiesībsargs  E.Repše  D.Robežniece A.Kaļāne   Izskatīts MK sēdē 
V. Papildus iekļautie jautājumi
5.1.  VSS-943
TA-2734 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Elektroenerģijas pārvades un sadales būvju būvniecības kārtība"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  D.Merirands  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-2878  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.2.1.2.apakšaktivitāti "Jaunu koledžas studiju programmu attīstība aviācijas nozarē""  Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  E.Kivriņa  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-2875  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Lauku saimniecību modernizācija""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-2877  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 6.maija noteikumos Nr.323 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība zivsaimniecības attīstībai pasākumam "Zvejas aktivitāšu pilnīga pārtraukšana"""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-2876  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Grozījumi Latvijas zvejas flotes kapacitātes sabalansēšanas plānā 2008.–2013.gadam"   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
5.6.  VSS-312
TA-2147 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumos Nr.571 "Ceļu satiksmes noteikumi""   Satiksmes ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
5.7.  VSS-516
TA-2754 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 2.septembra noteikumos Nr.488 "Noteikumi par valsts nodevu par visu veidu ieroču, munīcijas, speciālo līdzekļu, sprāgstvielu, spridzināšanas ietaišu un pirotehnisko izstrādājumu atļauju un speciālo atļauju (licenču) izsniegšanu, kā arī to derīguma termiņa pagarināšanu""  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece     
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
6.1.  TA-2882  Latvijas Republikas nostājas "Uz Eiropas Komisijas 2010.gada 17.septembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2010/0693" projekts   Vides ministrija  R.Vējonis  R.Bebris B.Zasa T.Jansone  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
7.1.  TA-2870  Latvijas nacionālā pozīcija "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai ar ko izveido vienotu Eiropas dzelzceļa telpu"  Satiksmes ministrija  K.Gerhards  J.Eiduks  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-2894  Latvijas nacionālā pozīcija "Par Latvijas prioritātēm Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada plānošanas perioda ietvaros"  Finanšu ministrija  E.Repše  A.Antonovs D.Grūberte I.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
8.1.  TA-2881  Informatīvais ziņojums par emisiju samazinājumu pirkšanas līguma saistību izpildi   Vides ministrija  R.Vējonis  V.Bisters I.Prūse  Izskatīts MK sēdē