Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2012.gada 5.aprīlī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2012.gada 10.aprīlī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
1.1.  VSS-48
TA-744 
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumu Nr.851 "Noteikumi par de minimis un cita ierobežota apmēra atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem un piešķiršanas kārtību" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-238
TA-707 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 21.novembra noteikumos Nr.948 "Noteikumi par gripas pretepidēmijas pasākumiem""  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-244
TA-708 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 19.septembra noteikumos Nr.774 "Kontaktpersonu noteikšanas, primārās medicīniskās pārbaudes, laboratoriskās pārbaudes un medicīniskās novērošanas kārtība""   Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-246
TA-709 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 31.janvāra noteikumos Nr.90 "Kārtība, kādā veic uzraudzību un informācijas apmaiņu par infekcijas slimībām, ar kurām slimo gan dzīvnieki, gan cilvēki""   Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-211
TA-710 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 17.maija noteikumos Nr.378 "Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus""  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-237
TA-711 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1040 "Kārtība, kādā ārstniecības persona ziņo par vakcinācijas izraisītajām komplikācijām""  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-247
TA-712 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 13.maija noteikumos Nr.328 "Noteikumi par poliomielīta pretepidēmijas pasākumiem""  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  VSS-124
TA-802 
Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 4.janvāra instrukcijā Nr.1 "Kārtība, kādā izstrādā un aktualizē institūcijas darbības stratēģiju un novērtē tās ieviešanu""  Ministru prezidents  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-125
TA-803 
Par Ministru kabineta 2011.gada 4.janvāra sēdes protokollēmuma (Nr.1 8.§) "Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā izstrādā un aktualizē institūcijas darbības stratēģiju un novērtē tās ieviešanu"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  Ministru prezidents  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-628  Par Ministru kabineta 2011.gada 10.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.29 40.§) "Informatīvais ziņojums "Par normatīvā regulējuma pietiekamību pilnvērtīgai valsts noslēpuma aizsardzībai"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi   Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-126
TA-657 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas "Malēji" Platones pagastā, Jelgavas novadā, pārdošanu"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-160
TA-569 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.601 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amatiem atbilstošajām augstākajām speciālajām dienesta pakāpēm""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-101
TA-596 
Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija instrukcijā Nr.12 "Viltoto un autentisko dokumentu (False and Authentic Documents) informācijas sistēmas veidošanas, aktualizēšanas un izmantošanas kārtība""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  TA-721  Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-1140
TA-337 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izvērtē un apstiprina mācību literatūras atbilstību pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības valsts standartam"  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Ķīlis    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-877
TA-291 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumos Nr.977 "Noteikumi par biedrību un nodibinājumu pārstāvju izvirzīšanu un iekļaušanu Sabiedriskā labuma komisijā""  Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende     Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-503
TA-2580 
(atbalstīts VSS) Likumprojekts "Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā"  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-1028
TA-350 
(atbalstīts VSS) Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"   Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-147
TA-612 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Tiesu administrācijas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"  Tieslietu ministrija  G.Bērziņš    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-897
TA-3283 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Eiropas Savienības tiesību aktu pārņemšanas un ieviešanas kontroles un koordinācijas noteikumi"  Tieslietu ministrija  G.Bērziņš    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-223
TA-713 
Likumprojekts "Grozījumi Epidemioloģiskās drošības likumā"  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
2.15.  VSS-1395
TA-444 
Likumprojekts "Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā"  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.16.  TA-658  Likumprojekts "Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā"  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.17.  VSS-180
TA-579 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.715 "Labturības prasības kažokzvēru turēšanai""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.18.  VSS-1448
TA-240 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumos Nr.864 "Noteikumi par references laboratorijas statusa piešķiršanas un akreditācijas kārtību, funkcijām un pienākumiem, kā arī iekārtām un aprīkojumam noteiktajām prasībām pārtikas, dzīvnieku barības un veterinārajā jomā""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.19.  VSS-1237
TA-671 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 22.februāra noteikumos Nr.156 "Noteikumi par valsts aģentūras "Lauksaimniecības datu centrs" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1.  TA-777  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"  Ministru kabineta Apbalvošanas padome  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-687  Rīkojuma projekts "Par K.Līci"   Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  I.Reine K.Līce  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  VSS-588
TA-1897 
(skatīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts proves uzraudzību""  Finanšu ministrija  A.Vilks  M.Brencis K.Cirsis K.Sirmā P.Brangulis  Izskatīts MK sēdē 
3.4.  VSS-585
TA-1893 
(skatīts MKK) Likumprojekts "Grozījums Ķīmisko vielu likumā"  Finanšu ministrija  A.Vilks  M.Brencis K.Cirsis K.Sirmā P.Brangulis  Izskatīts MK sēdē 
3.5.  VSS-587
TA-1892 
(skatīts MKK) Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Konvenciju par dārgmetālu izstrādājumu pārbaudi un zīmogošanu un tās grozījumiem""  Finanšu ministrija  A.Vilks  M.Brencis K.Cirsis K.Sirmā P.Brangulis  Izskatīts MK sēdē 
3.6.  VSS-199
TA-722 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 31.jūlija noteikumos Nr.524 "Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas izveidošanas prasības""   Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
3.7.  VSS-145
TA-567 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Noteikumi par 2012./2013.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku"  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Ķīlis  I.Juhņēviča  Izskatīts MK sēdē 
3.8.  TA-584  (skatīts MK) Rīkojuma projekts "Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali starp 74.resoru un Satiksmes ministriju"  Satiksmes ministrija  A.Ronis  I.Pāže A.Lubāns  Izskatīts MK sēdē 
3.9.  TA-607  (skatīts MK) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu plānošanu Eiropas Komisijas būvdarbu kvalitātes audita laikā konstatēto defektu novēršanai un par Eiropas Savienības līdzekļiem līdzfinansēto projektu periodiskajai atjaunošanai"  Satiksmes ministrija  A.Ronis  I.Pāže A.Lubāns  Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  TA-604  Informatīvais ziņojums "Pārskats Ministru kabinetam par noslēgto publiskās un privātās partnerības līgumu izpildi"  Finanšu ministrija  A.Vilks  Z.Zariņa M.Brencis   Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-719  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" dāvinājumu (ziedojumu) Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centram un nodibinājumam "Latvijas bērnu fonds""  Finanšu ministrija  A.Vilks  J.Salmiņa I.Lukšo  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-1454  (atbalstīts MKK) Informatīvais ziņojums "Par turpmāko rīcību darba devēju organizāciju tiesību un pienākumu pilnveidošanai un nostiprināšanai"  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-715  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Par Ministru kabineta 2011.gada 15.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.67 45.§) "Likumprojekts "Grozījumi Civillikumā"" un protokollēmuma (prot. Nr.67 46.§) "Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"" izpildi   Tieslietu ministrija  G.Bērziņš  J.Guļčenko S.Gutāne   Izskatīts MK sēdē 
4.5.  VSS-988
TA-3296 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (skatīts MK) Informatīvais ziņojums "Par kompetenču sadalījumu starp institūcijām jūras telpiskajā plānošanā"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  I.Urtāne E.Veidemane   Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-661  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Aizsardzības ministrija  A.Pabriks  M.Spilve  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-593  Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā  Saeimas Juridiskā komisija  A.Ronis  A.Lubāns J.Golubevs  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  VSS-571
TA-3131 
(skatīts MKK) Noteikumu projekts "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi"  Tieslietu ministrija  G.Bērziņš  E.Baklāne-Ansberga S.Šķiltere A.Jaunsleinis   Izskatīts MK sēdē 
VI. Papildus iekļautie jautājumi
6.1.  TA-774  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 9.novembra noteikumos Nr.1041 "Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-794  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.decembra rīkojumā Nr.672 "Par darba grupu Latvijas dalības nodrošināšanai atvērtas pārvaldības partnerības iniciatīvā""  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-795  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.–2013.gadam īstenošanu"  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
7.1.  TA-796  Latvijas nacionālā pozīcija "Par Latvijas dalību atvērtas pārvaldības partnerības iniciatīvā"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  R.Muciņš R.Kalniņš   Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
8.1.  TA-613  Atbildes raksta projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2012-01-01 (par Atkritumu apsaimniekošanas likumu)   Satversmes tiesa  E.Sprūdžs  U.Lapiņš R.Vesere S.Sermole  Izskatīts MK sēdē 
8.2.  VSS-241
TA-679 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.novembra noteikumos Nr.1060 "Daugavas hidroelektrostaciju ūdenskrātuvju krastu nostiprināšanas darbu un Rīgas hidroelektrostacijas ūdenskrātuves inženieraizsardzības būvju ekspluatācijas izdevumu finansēšanas kārtība""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma  R.Dilba K.Pļaskota U.Lapiņš A.Andreičika G.Viziņš A.Lisovskis D.Vilkaste   Izskatīts MK sēdē 
8.3.  VSS-263
TA-681 
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma  R.Dilba K.Pļaskota U.Lapiņš A.Andreičika G.Viziņš A.Lisovskis V.Šantars D.Vilkaste   Izskatīts MK sēdē 
IX. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
9.1.  2012-127-s,  Rīkojuma projekts "Par Militāro draudu analīzi"     A.Pabriks  J.Garisons   
9.2.  VSS-1307
TA-86 
Valsts aizsardzības koncepcijas projekts  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks  J.Garisons  Izskatīts MK sēdē 
9.3.  2012-128-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Savičs pret Latviju"     E.Rinkēvičs  I.Reine   
9.4.  2012-135-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Bērziņš pret Latviju"     E.Rinkēvičs  I.Reine   
9.5.  TA-799  Ierobežotas pieejamības informācija  Satiksmes ministrija  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē