Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


Ministru kabineta 2012.gada 22.maija sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2012.gada 17.maijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2012.gada 22.maijā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
1.1.  VSS-192
TA-987 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumos Nr.332 "Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-235
TA-899 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.746 "Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība""   Veselības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-433
TA-1063 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.535 "Lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā izmantojamo traktoru, piekabju un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  VSS-324
TA-822 
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2009.gada 21.jūlija noteikumu Nr.794 "Noteikumi par tekstilšķiedru sastāva norādīšanu tekstilizstrādājumu marķējumā un kārtību, kādā veic dažādšķiedru maisījuma sastāva kvantitatīvās pārbaudes" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-1017  Par Ministru kabineta 2008.gada 5.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.56 4.§) "Par Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes nodrošināšanu ar darbam piemērotām telpām un par turpmāko rīcību būvniecības nodrošināšanai Rīgā, Rūdolfa ielā 5" 6.punktā dotā uzdevuma izpildi  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-999  Par Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.72 29.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas principiem un kārtību"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-3
TA-959 
Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 23.augusta instrukcijā Nr.8 "Instrukcija par valsts budžeta izpildes analīzi""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-947  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 14.septembra rīkojumā Nr.452 "Par Latvijas Republikas pilnvarotajiem robežas pārstāvjiem""   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  TA-1088  Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-784
TA-583 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas noteikumi"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  TA-1038  Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumā"  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  TA-1039  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 23.februāra noteikumos Nr.181 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.1.3.apakšaktivitātes "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība" trešo kārtu""  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  TA-1072  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 4.marta noteikumos Nr.152 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitāti "Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos"""  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-919
TA-2545 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 2.maija noteikumos Nr.360 "Noteikumi par dzelzceļa speciālistiem""  Satiksmes ministrija  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-918
TA-2546 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 28.marta noteikumos Nr.236 "Noteikumi par vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) instruktora, vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista), vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) palīga kvalifikācijas prasībām un sertifikācijas kārtību""  Satiksmes ministrija  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-118
TA-773 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 14.septembra noteikumos Nr.873 "Noteikumi par vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) kvalifikācijas un vilces līdzekļa vadīšanas tiesību iegūšanu""  Satiksmes ministrija  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-146
TA-897 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 2.jūnija noteikumos Nr.394 "Alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu ietekmes pārbaudes kārtība""  Tieslietu ministrija  G.Bērziņš    Izskatīts MK sēdē 
2.15.  VSS-23
TA-698 
Noteikumu projekts "Ārstniecības iestādēs radušos atkritumu apsaimniekošanas prasības"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.16.  VSS-19
TA-729 
Noteikumu projekts "Dabas resursu nodokļa piemērošanas noteikumi transportlīdzekļiem"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.17.  VSS-22
TA-806 
Noteikumu projekts "Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas sistēmu auditēšanas kārtība"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.18.  VSS-20
TA-731 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.562 "Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu, iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu un videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas līgumu""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.19.  TA-1006  Par Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.51 58.§) "Informatīvais ziņojums par Latvijas pievienošanās Eiropas Savienībai pārejas noteikumu saistību izpildi" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.20.  TA-1084  Par Ministru kabineta 2012.gada 3.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.1 35.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1487 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.2.3.apakšaktivitāti "Dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība""" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.21.  VSS-153
TA-1057 
Likumprojekts "Grozījumi Farmācijas likumā"   Veselības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.22.  VSS-1275
TA-23 
Likumprojekts "Grozījumi Farmācijas likumā"  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.23.  VSS-12
TA-521 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.24.  VSS-115
TA-904 
Noteikumu projekts "Meža attīstības fonda pārvaldīšanas kārtība"  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.25.  TA-1033  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.240 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Investīcijas akvakultūras uzņēmumos"""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.26.  VSS-13
TA-1065 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1231 "Noteikumi par Pārtikas un veterinārā dienesta veikto valsts uzraudzības un kontroles darbību un sniegto maksas pakalpojumu samaksu""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-1085  Informatīvais ziņojums "Par starptautisko salīdzinošo pētījumu EUROSTUDENT"  Izglītības un zinātnes ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende  M.Mekša   Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-930
TA-945 
Informatīvais ziņojums "Par Stratēģijas ES 2020 pamatiniciatīvas "Digitālā programma Eiropai" ieviešanas Latvijā koordinēšanu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  A.Daugulis L.Gintere E.Zvaigzne   Izskatīts MK sēdē 
IV. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
4.1.  VSS-1393
TA-898 
Imunizācijas plāna 2012.–2014.gadam projekts  Veselības ministrija  L.Straujuma  I.Šmate  Izskatīts MK sēdē 
V. Papildus iekļautie jautājumi
5.1.  TA-1061  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.783 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma  L.Jansone  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-1120  Rīkojuma projekts "Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali starp 74.resoru un Satiksmes ministriju"  Satiksmes ministrija  A.Ronis  B.Margēviča E.Kobzeva  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-1115  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru""  Tieslietu ministrija  G.Bērziņš  L.Medina D.Palčevska Ģ.Greiškalns J.Endziņš  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-1116  Likumprojekts "Grozījumi Komerclikumā"  Tieslietu ministrija  G.Bērziņš  L.Medina D.Palčevska Ģ.Greiškalns J.Endziņš  Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-1117  Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"  Tieslietu ministrija  G.Bērziņš  L.Medina D.Palčevska Ģ.Greiškalns J.Endziņš  Izskatīts MK sēdē 
5.6.  TA-1130  Rīkojuma projekts "Par vienreizējā sociālā pabalsta piešķiršanu M.Kovaļovai sakarā ar trīnīšu piedzimšanu"   Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
6.1.  TA-1107  Latvijas Republikas nostājas "Uz Eiropas Komisijas 2012.gada 22.marta formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2012/2015" projekts  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  R.Vesere I.Teibe  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-1125  Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko vienkāršo citā dalībvalstī reģistrētu mehānisko transportlīdzekļu pārvietošanu vienotajā tirgū"  Satiksmes ministrija  A.Ronis  J.Golubevs Ē.Piternieks  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-1148  Informatīvais ziņojums "Par 2012.gada 23.maija neformālo Eiropadomi"  Ārlietu ministrija  D.Pavļuts   A.Bērtulis K.Našeniece  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
7.1.  TA-732  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2012.gada 27.marta blakus lēmumā norādīto problēmu, iestādēm pienācīgi nepildot pašu izdotos personai labvēlīgos administratīvos aktus"   Augstākā tiesa  G.Bērziņš  S.Mertena  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-1114  Rīkojuma projekts "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Baltic Crystal" atbalstāmo investīciju projekta pieteikumu"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  I.Beināre E.Fernāts  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
8.1.  2012-173-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Melnītis pret Latviju"    D.Pavļuts  K.Līce   
8.2.  SAN-758
 
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.76 66.§) "Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrības "Citadele banka" pārdošanas procesu"" 4.punktā dotā uzdevuma izpildes gaitu"  Finanšu ministrija  A.Vilks  V.Loginovs L.Kļaviņa D.Lagzdiņa   
8.3.  TA-1139  Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2012.gada 27.marta sēdes protokollēmuma Nr.17 59.§ 4.punktā dotā uzdevuma izpildi  Finanšu ministrija  A.Vilks  A.Andreičika L.Kļaviņa A.Zitcere J.Pone M.Krūtainis R.Paņko  Izskatīts MK sēdē