Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


Ministru kabineta 2012.gada 2.oktobra sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2012.gada 28.septembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2012.gada 2.oktobrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-76
TA-2185 
Noteikumu projekts "Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka amata pretendentu atlases kārtība"  Ministru prezidents  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  2012-TA-1933, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Prasības maršruta kontroles sistēmām"  Finanšu ministrija  A.Vilks     
1.3.  TA-2114  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 19.augusta rīkojumā Nr.491 "Par Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda padomi""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  TA-2248  Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Administratīvās ēkas un garāžas ēkas Jūras ielā 34,Ventspilī, būvniecības projekta un nomas maksas izdevumu segšanai"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-1326
TA-1916 
Likumprojekts "Grozījumi Šengenas informācijas sistēmas darbības likumā"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-1093
TA-237 
(skatīts VSS) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-483
TA-1830 
Noteikumu projekts "Personu kriminālistiskā raksturojuma un fotoattēlu reģistra noteikumi"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-540
TA-1839 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1433 "Noteikumi par Daugavpils medicīnas koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Ķīlis    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-609
TA-1882 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1432 "Noteikumi par Malnavas koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Ķīlis    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-800
TA-2128 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 28.septembra rīkojumā Nr.490 "Par Valsts dzelzceļa administrācijas 2012.gada budžeta apstiprināšanu""  Satiksmes ministrija  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-803
TA-2126 
Rīkojuma projekts "Par Valsts dzelzceļa administrācijas 2013.gada budžetu apstiprināšanu"  Satiksmes ministrija  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-782
TA-2131 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 28.septembra rīkojumā Nr.488 "Par Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas 2012.gada budžeta apstiprināšanu""  Satiksmes ministrija  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-781
TA-2130 
Rīkojuma projekts "Par Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas 2013.gada budžeta apstiprināšanu"  Satiksmes ministrija  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-344
TA-1823 
Likumprojekts "Grozījumi Bāriņtiesu likumā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-345
TA-1824 
Likumprojekts "Grozījumi Notariāta likumā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-346
TA-1825 
Likumprojekts "Grozījumi Civillikumā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-347
TA-1826 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību""   Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-545
TA-2083 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumos Nr.401 "Prasības atkritumu sadedzināšanai un atkritumu sadedzināšanas iekārtu darbībai""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  TA-2016  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 13.oktobra noteikumos Nr.846 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai pasākumam "Jaunu noieta tirgu sekmēšana un reklāmas kampaņas"""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-677
TA-1943 
Noteikumu projekts "Klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanas prasības"  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  VSS-551
TA-1856 
Instrukcijas projekts "Dienesta vieglo automobiļu iegādes un nomas kārtība"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
III. Papildus iekļautie jautājumi
3.1.  TA-2268  Rīkojuma projekts "Par I.Labucku"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  I.Kalniņš I.Kucina  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-2264  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.508 "Noteikumi par aizsargjoslām ap valsts aizsardzības objektiem un šo aizsargjoslu platumu""  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-2266  Lēmumprojekts "Par termiņa pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalībai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vadītajā operācijā Afganistānā"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks  D.Žukovs  Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-2279  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumā"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  A.Liepiņš E.Valantis G.Silovs  Izskatīts MK sēdē 
3.5.  TA-2278  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.328 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.1.1.apakšaktivitātes "Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām" projektu iesniegumu atlases otro kārtu""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  A.Liepiņš E.Valantis G.Silovs  Izskatīts MK sēdē 
3.6.  TA-2281  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas 2011.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem"  Finanšu ministrija  A.Vilks  B.Bāne A.Andreičika A.Eberhards I.Šņucins I.Stepanova D.Gulbe P.Strazdiņš G.Medne   Izskatīts MK sēdē 
3.7.  VSS-870
TA-2272 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par profesionālās kvalifikācijas atzīšanas koordinatoru"  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Ķīlis  D.Kuļšs  Izskatīts MK sēdē 
3.8.  TA-2273  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumos Nr.817 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.4.aktivitāti "Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija"""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  D.Grūberte  Izskatīts MK sēdē 
3.9.  TA-2277  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 5.septembra rīkojumā Nr.429 "Par darba grupu Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas pārrobežu sadarbības veicināšanai""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  I.Krieva  Izskatīts MK sēdē 
3.10.  VSS-704
TA-1884 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (skatīts MKK) Informatīvais ziņojums "Par pastiprinātiem trihinelozes uzraudzības un ierobežošanas pasākumiem 2012.gadā" un rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma  Z.Matuzale  Izskatīts MK sēdē 
3.11.  TA-2280  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 3.maija noteikumos Nr.344 "Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo dīzeļdegvielu (gāzeļļu), ko izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma  L.Jansone A.Balode E.Treibergs J.Lazdiņš S.Āmare-Pilka J.Luksa  Izskatīts MK sēdē 
3.12.  TA-1967  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 13.septembra rīkojumā Nr.541 "Par Koncepciju par Civillikuma lietu tiesību daļas modernizāciju""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  D.Palčevska K.Kinča N.Šlitke A.Zelčs  Izskatīts MK sēdē 
3.13.  VSS-727
TA-1982 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  D.Palčevska K.Kinča N.Šlitke A.Zelčs  Izskatīts MK sēdē 
3.14.  VSS-726
TA-2066 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  D.Palčevska K.Kinča N.Šlitke A.Zelčs  Izskatīts MK sēdē 
3.15.  VSS-728
TA-1985 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījums likumā "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  D.Palčevska K.Kinča N.Šlitke A.Zelčs   Izskatīts MK sēdē 
3.16.  TA-2288  Jautājums svītrots  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Ķīlis     
3.17.  TA-2123  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumos Nr.91 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.6.1.1.aktivitāti "Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai"""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  E.Kārkla A.Rublis A.Bartaševičs A.Kursītis A.Vaivods G.Osīte I.Rassa S.Daudziņa   Izskatīts MK sēdē 
3.18.  TA-2256  (atbalstīts MKK) Informatīvais ziņojums "Par vienotas attīstības finanšu institūcijas izveidi un valsts atbalsta programmām, kas tiek īstenotas finanšu instrumentu veidā"  Finanšu ministrija  A.Vilks  L.Kļaviņa K.Kapusta  Izskatīts MK sēdē 
IV. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
4.1.  TA-2296  Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības neformālajā Izglītības ministru padomē 2012.gada 4. un 5.oktobrī Nikosijā, Kiprā, izskatāmajiem jautājumiem   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Ķīlis    Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
5.1.  TA-2289  Latvijas Nacionālās pozīcijas "Transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa noteikumu kopums"  Satiksmes ministrija  A.Ronis  E.Šimiņa-Neverovska J.Liepiņš A.Adiņš   Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-2290  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2012.gada 4.oktobra sanāksmei   Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1.  TA-2101  Paskaidrojuma projekts Administratīvajai apgabaltiesai administratīvajā lietā Nr.A420655310   Administratīvā rajona tiesa  D.Pavļuts  K.Lore  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-2102  Paskaidrojuma projekts Administratīvajai apgabaltiesai administratīvajā lietā Nr.A420655410  Administratīvā rajona tiesa  D.Pavļuts  K.Lore  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
7.1.  2012-284-k,    E.Rinkēvičs     
7.2.  2012-295-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Melnītis pret Latviju"    E.Rinkēvičs  K.Līce   
7.3.  2012-318-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "X pret Latviju"    E.Rinkēvičs  K.Līce