Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


Ministru kabineta 2013.gada 21.janvāra ārkārtas sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2013.gada 18.janvārī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

ĀRKĀRTAS  SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2013.gada 21.janvārī
pēc Ministru kabineta komitejas sēdes 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
1.1.  TA-116  Noteikumu projekts "Euro ieviešanas koordinācijas padomes nolikums"  Ministru prezidents  V.Dombrovskis  S.Znotiņa-Znota  Izskatīts MK sēdē 
1.2.  TA-117  Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Valsts kancelejai Euro ieviešanas koordinācijas padomes darbībai"  Finanšu ministrija  A.Vilks  D.Kalsone  Izskatīts MK sēdē 
II. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
2.1.  TA-108  Latvijas Nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2012.gada 22.janvāra sanāksmei   Finanšu ministrija  A.Vilks  A.Andreičika N.Sakss   Izskatīts MK sēdē