Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


Ministru kabineta 2013.gada 19.aprīļa ārkārtas sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidenta vietā - aizsardzības ministrs
A.Pabriks

Rīgā 2013.gada 19.aprīlī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 ĀRKĀRTAS SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2013.gada 19.aprīlī
plkst. 20:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
1.1.  TA-855  Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu plūdu skartajās teritorijās   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  K.Cirsis A.Ozoliņš J.Garisons I.Stikute K.Pelša  Izskatīts MK sēdē